Vilans Vänner Kristianstad
Långebrogatan mellan Poppelvägen och Hasselvägen


langebrogatankarta.jpg


Nr 75?: Anderssons bil- och maskinaffär

Nr 77: Slakteriarbetare Axel Söderholm med hustrun Viktoria och barnen Branda, William, Tage, Clary, Stig, Ester

Nr 79: Slakteriarbetare William Söderholm med hustrun Berta och sonen Kjell Åke William