Vilans Vänner Kristianstad
Genvägen
På 1940/50-talet


genvagenkarta1952_3nr.jpg

flygbild.jpg
Flygbild 2007

Roy Jönsson minns
Från Poppelvägen österut mot Allégatan


På vänster sida från Poppelvägen räknat låg nr 42, där bodde familjen Nils Hedenskog, där bl a Lars Hedenskog växte upp. Lars blev sedermera delägare i Österberg & Co. Han var mycket engagerad i IFK Kristianstads Cykelsektion, först som aktiv, sedan som ledare.

Nr 40-38, obebyggda tomter, som användes som bygglager av byggmästare Sven Larsson. Nr 36 med Orvar Premberg och 34, som var obebyggd. Nr 32-26 var också obebyggda.

Nr 22 var Gränsgatan 18 , där lagerarbetare Carl Roslund bodde.

Därefter kommer jag till nr 20, som var ett flerfamiljshus med adress Gränsgatan 15, där flera familjer hade bostäder vid den tiden. Vid en period bodde Knut och Brita Ljunglöf där med sonen Jan som också gjorde karriär som fotbollsspelare, först i Vilans Boll och sedan högre upp i seriesammanhang. Ägare var köpman Åke Carlsson.

Nr 18 var f fiskhandlare Carl Petterssons. Han bodde tidigare på Byggmästaregatan 18 och gick ständigt under namnet "Silla-Petter". Sådana öknamn brukar ärvas av barnen och kanske var det därför att en del av barnen bytte namn till Premberg.

Polis Erik Westerberg bodde i nr 16.

Nr 14 och 12 var obebyggda tomter med fruktträd. De kallades Wivels trädgård.

Sista huset, nr 10, framme vid Allégatan var Missionshuset.


På höger sida från Poppelvägen låg en fin villa, nr 27, som byggmästare Sven Larsson byggt, och som togs över av gjutmästare Hellström.

I nr 25, som var ett flerfamiljshus bodde verkmästare Hjalmar Pettersson.

Byggnadsarbetare Viking Larsson bodde i nr 23. Här växte Hans Larsson upp och blev en fruktad målskytt i Vilans Boll. Här bodde också en annan Vilanspelare som hette Lennart "Kaka" Nilsson.

I nr 21 bodde snickare Anton Andersson med bl a barnen Kaj och Kurt. Huset finns kvar 2008, och en syskondotter till Kaj och Kurt bor här nu.

Snickare Erik Persson bodde i nr 19. Sonen Alf har numera tagit över huset och bor där nu 2008 med sin familj. På 40-50-talen var här ett flerfamiljshus, där bl a "Totte" Frostensson, Stig "Finja" Larsson bodde en tid.

På rivningstomten nr 17 bodde en tid familjen "Radio-Nilsson" med ett antal flickor och senare familjen Estenberg, innan det revs. Nuemra bor familjen Gert Erlandsson på denna tomt.

Nr 13 var en obebyggd tomt, som användes som uppställningsplats för Uno Dahls "grisabilar". Numera bor familjen Rolf och Solveig Gellberg där.

nr 11 bodde elektriker Lennart Månsson.

På hörnet av Borggatan i nr 9 bodde järnhandlare Oskar Larsson på Österberg & Co med hustrun Ellen. Under sin sista tid som verksam lärarinna vid Vilans skola bodde också Svea Palmblad här.

Sista tomten fram till Allégatan upptogs liksom idag av Vilans skola.