Vilans Vänner Kristianstad

Gärdsgatan från Poppelvägen österut på 1940/50-talen
Roy Jönsson minns de boende


gardsgatan.jpg


Flygfoto från ca 1955. Långebrogatan till vänster. I förgrunden Poppelvägen. Gärdsgatan till vänster från Poppelvägen. Den stora vita byggnaden är Gärds kvarn. Mittemot, en bit österut, ligger Kolsyrefabriken. Gärdsgatan korsas först av Odalgatan och slutar sedan i Gränsgatan.


flygfoto1955.jpg


Vänster sida

Bagarmästare Hjalmar Nilsson, Gärds kvarn nr 18. Här hade troligtvis varit en gammal lokal som de gamle berättade om. Den användes till gymnastik, brottning, boxning o s v samt festligheter. Lokalen kallades enbart "Klubben". Gösta Palmblad berättar om "Klubben" i Vilans BoIF:s jubileumsskrift från 1957. Det jag kommer ihåg, var endast att Nilsson födde upp kaniner under kriget. Dessa kaniner kunde hjälpa till att avla fram andra kaniner. Jag var med far en gång och besökte hans han-kaniner för att utöka beståndet hemma hos oss.

Nr 16 var Birger Johanssons (Långebrogatan 61). Tomten räckte ända från Långebrogatan och ned till Gärdsgatan, och där nere fanns det bl.a. en bagare som höIl till och cyklade ut med bröd i grannskapet. Johansson hade tre söner, som var aktiva i Vilans Boll, John "Nonne" och Börje som aktiva bollspelare och Stig som ledare under många år. Börje, som tyvärr gick bort i unga år, representerade t o m stadslaget.

Målare Henning Berg på nr 14. Här bodde fam. Henning och Anna Berg som fostrade upp tre grabbar, Rune, Sven-Tage och Åke, varav Sven-Tage hade anknytning till Vilans BoIF som supporter.

Sömmerskan Bengta Hansson bodde på nr 12, (Odalgatan 3).

F målaremästare Johan Olsson pånr 10 var en gammal beskedlig man som min far hade gått i lära hos. På äldre dagar hade han det besvärligt. Vid ett tillfälle, när han var sängliggande så frågade en av hans besökande: "Hur är det med dig Johan, är du sjuk?" " Nä, det är bra", svarade Johan. "Men du har ju en massa medikamenter på nattduksbordet?" "Jaså, du menar dom där pillerna! Dom köpte jag på en auktion häromsistens." Dåtidens äldrevård i ett nötskal !!

nr 8 bodde så f bagaremästare Nils Persson, "Isse-PeIle", som han hette i dagligt tal. Honom hade jag inte mycket kontakt med, har dock för mig att det fanns en stalliknande byggnad på samma tomt där hästar och tattare höIl till.

IOGT Logen "Vilans framtid" fanns på nr 4. Under min uppväxt så fanns det ett antal olika ordföranden i logen såsom Henry Lindgren med sönerna Magnus och Ingvar, den sistnämnde en av de störste i Vilans BoIF genom tiderna.

Till höger flygfoto från ca 1960, taget från sydväst

Höger sida

Först var där ett garage och därefter Kolsyrefabriken på nr 17 och 15 (Carl Larssons). Bengt Jönsson minns, att hans far, Hilding Jönsson arbetade där en kort tid ca 1950.

Löfkvists Snickeri på nr 13

Chaufför Einar och Sonja Lundqvist nr 11 och sonen Sune bodde på nr 11 samt bl.a. familjen Lundin med sonen Arne som tillhörde Vilans BoIF i unga år.

nr 9 bodde grovarbetare Nils Nilsson med sönerna Bertil, Rune och Kjell.

Måleriarbetare Harry Ekström och familjen Strand på nr 7.

nr 5 bodde familjen Grahn. En av Vilan BoIF:s större supportrar var Axel "Killen" Grahn som ett antal år var materialförvaltare i klubben trots sitt svåra handikapp.

Byggnadsarbetare Nils Johansson på nr 3 gick allmänt under namnet Drulle-Johan. Här fanns också "mjölka-tanterna" Hilda och Agda Larsson med sin mjölkbutik.

nr 1 eller Gränsgatan 8 låg Johan Nilssons/Allan Olssons speceriaffär.

bjflygfoto12z.jpgflygfoto1970.jpg

Flygfoto från ca 1970, taget från nordost