Vilans Vänner Kristianstad

Borggatan från Långebrogatan söderut. 1940/50-talen
Roy Jönsson minns de boende

Vänster sida

Borggatan nr 1ägdes av Anna Larsson (Syster till Carl Larsson)

Svarvare Hilding Andersson bodde på nr 3

nr 5 bodde murare Sture Lövgren

Nr 7 var en obebyggd tomt

Efter Södra Långgatan kom nr 9-11 med Ove Wilsson och Troedsson

nr 13 bodde snickare Carl Carlsson

Stationskarl Otto Svensson på nr 15

Nr 17 var Wivels obebyggda trädgård


Höger sida

Droskägare Gunnar Hansson på nr 2 (Långebrogatan 45)

Nr 4: målaremästare Nils Svensson (bror till Nilla Svensson på Bryggerigatan 3 och gift med Ester "Amerikanare" som ägde Bruksgatan 10)

Chaufför Erik Persson bodde på nr 6

Nr 8 var f d polis Jöns Molins hus (S Långgatan 20)
Detta gamla tegelhus från 1920-talet håller på att byggas om av en kännare, som har rivit allt utom yttertaket och börjat från grunden.

Efter Södra Långgatan kom Knut Lindén på nr 10

nr 12 bodde lokeldare Gustav Widén

Köpman Nils Andersson och Uno Dahl bodde på nr 14

Polis Erik Westerberg bodde på nr 16, som också var Genvägen 16

borggatanhela2.jpg

Andra hörnet efter Genvägen var nr 18 (Genvägen 9). Där bodde köpman Oskar Larsson. På nr 20 bodde fiskerikonsulent Anheden.

De flesta av husen på Borggatan finns kvar utom närmast Långebrogatan.


Flygfoto från ca 1960


flygfoto1960.jpg