Vilans Vänner Kristianstad
1954


dagensdrill.jpg

kolonister1.jpg kolonister2.jpg kolonister3.jpg

femaring.jpgosterbergsannons.jpg

smaindustri1.jpg
smaindustri2.jpg

25arsjubileum.jpg

12 oktober

wiberg1.jpg
wiberg2.jpg

smaindustri3.jpg

smaindustri4.jpg smaindustri5.jpg smaindustri6.jpg

50ar.jpg
Ur Wikipedia: Fyrk var benämningen på en skatteenhet som genom 1862 års kommunalreform blev allmän måttstock för beräkning av kommunalskatten på landsbygden. Varje skattskyldig skulle påföras ett fyrktal, som genom en kungörelse 1863-09-15 beräknades i förhållandet till den statliga skatten. Fyrk var därigenom en motsvarighet till det nutida begreppet skattekrona. Fyrken baserades på både inkomst och förmögenhet.

ifaannons.jpg
arup1.jpg 24 september

arup2.jpg

29 december.Från en artikel med titeln "Polis mot lockoutade arbetare på Vilan

lockout.jpg

7 december

allegatan1.jpg allegatan2.jpg allegatan3.jpg allegatan4.jpg