Vilans Vänner Kristianstadforstoringsglaskb.jpg
    Leif Örstadius på spaning efter tidningsnotiser m m från 1950-talets Vilan.
Minnen eller kommentarer med anknytning till notiserna är välkomna! Skicka till bengtgjonsson@telia.com
1949     1950     1951    1952    1953    1954