Kristianstad, staden vid Helgeå
Vilans Vänner

är en intressegemenskap för alla som vill minnas det gamla Vilan som det var, innan det utplånades under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.

I dagsläget (2008-02-22) har över 200 personer förklarat sig intresserade av att vara delaktiga i en sådan gemenskap. Två träffar har ägt rum, en 2007-08-12 på Malmströms conditori och en 2008-02-10 i Vilans församlingshem.

Syftet är samla berättelser och bilder från Vilan genom åren, återknyta gamla bekantskaper, kanske också värna om det lilla som finns kvar av det gamla Vilan, anordna enkla sammankomster m m.

Meddela ditt intresse (utan några förpliktelser) till Bengt-Göran Jönsson! Glöm inte att lämna adress och telefonnummer, om du inte kan nås via email. Min postadress är Danavägen 28, 293 35 Olofström. Telefon 0703-368767.

Som medarbetare på plats i Kristianstad har även Göte Björklund (bild )blivit en drivande kraft i Vilans Vänner. Göte är född på Vilan 1923, drev med sin bror Bertil Långebro Mekaniska Verkstad under många år och har stor kunskap om Vilan och människorna som bott där. Genom hans researcharbete har sidan fått ett stort tillskott av material, som annars inte så snabbt skulle ha inhämtats. Kontakta gärna Göte, om ni vill ha kontakt på ort och ställe! Tfn 044-125521.

Personer som hört av sig

Bakgrund