Vilans Vänner Kristianstad
sc00096020_2.jpg

Sjunde årsklassen läsåret 1949-50 med lärare Paul Lundin

Stående i bakre raden fr v: Kjell-Arne Pernebjer, Rolf Svensson, Arne Lundin, Hans-Tore Holmqvist, Johnny Karlsson, Bengt-Åke Olsson, Gustav Rosberg, lärare Paul Lundin

Stående i mittraden fr v: Bo Millhagen, Ingvar Nilsson, Lars-Göran Nilsson, Lennart Olsson, Henry Davidsson, Lars Millhagen, Bertil Kristensson, Hans Martinsson

Sittande fr v: Inge Nilsson, Roland Norrman, Göran Nilsson, Gösta Rosengren, Hans-Åke Nilsson, oidentifierad, Roland Lund

Det var Paul Lundins första år som lärare på Vilan. Han blev på 50-talet rektor för en enhets-skola (senare benämnd grundskola med tre stadier) och så småningom rektor för Praktiska Realskolan i Kristianstad.