sc0002c361.jpg

Fotot är sannolikt från 10-årsjubiléet.

Översta raden fr v: Lärare Ruben Lunderup, Hans-Tore Holmqvist, Arne Lundin, Jan Wimhed, Bertil Kristensson
Mittenraden fr v: Gösta Rosengren, Göran Nilsson, Lars Hansson, Rolf Svensson, Johnny Karlsson
Nedre raden fr v: Bengt-Åke Olsson, slöjdlärare Henry Lindell, ??