Härlöv Nr 89

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

 

Gjutare Karl Andersson 1879 o h Thilda Hansson 1881, död 1909. B. Karl Henning Reinhold 1904, död 1906, Karla Hedvig Ragnhild 1907, död 1909, Karl Leon Napoleon 1910 (moder Matilda Serafia Svensson, ogift piga i Kristianstad f 1884)

 

Arbetare Bernhard Johan Axel Andersson 1869 o h Pella Hansdotter 1878

B. Lilly Bernhardina 1905, död 1905, Olga Linnea 1905, död 1905, Karl Arthur 1906

 

Grovarbetare, eldare, f sappör Sven Svensson 1866, död 1909

 

Grovarbetare Nils Persson 1869 o h Hanna Håkansson 1873. B. Per Edvin 1904, död 1905, Nils Edvin 1910

 

Gjuteriarbetare Olof Håkansson Moberg 1852, död 1913

 

Gjuteriarbetare Arthur Vilhelm Moberg 1888, död 1913

 

Målaregesäll Per Nilsson 1892 o trolovad piga Tekla Elvira Levin 1893

B. Inga Maj 1916