Härlöv Nr 79

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Bokhållare Nils Persson 1868 o h Olga Karolina Petersson på Nr 80 f 1879

Vigda 1905

 

Piga Anna Jönsson 1884. B. Ett odöpt gossebarn 1905, dött 1905

 

Bryggmästare Nils Andersson 1882 o h Bothilda Persson 1879. B. Nils Allan 1909

 

Målare Henning Berg 1892 o h Anna Edit Bogren 1894. B. Åke Henning 1921

 

F hemmansägare Jöns Bengtsson 1845, död 1913