Härlöv Nr 64

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1937

 

Stationskarl Alfred Persson 1877 o h Gertie Håkansdotter 1881

B. Alfvar Sidny 1903

 

Lokeldare Ernst Emil Olsson 1892 o h Ruth Maria Nilsson 1892

B. Ernst Claes Rune 1920

 

Lokeldare Albin Nilsson 1892 o h Sigrid Nilsson 1889

B. Stig Åke 1923

 

F tyghantverkare Magnus Månsson Sommarin 1843. Död 1914