Härlöf Nr 14 enligt husförhörslängderna fram t o m 1893-98

Från omkr 1880 avsöndras mindre tomter från Nr 14 med numreringen 30 och uppåt.

Dessa återfinns under länken Boende enligt kyrkböckerna  

 

Karta över municipalsamhället omkr 1930

 

 

 

1753                    Två gårdar:

 

                            Jöns Andersson f 1711 i Åsum

                            Anders Andersson f 1723 i Ugerup

 

1808-19               Fortfarande två gårdar:

 

                             Anders Rasmusson f 1771 i Ugerup

                             Sven Pärsson f 1771 i Gringelstad

 

 

1820-24               Den ena gården ägs av Bakaren Ahlgren i Christianstad

                            

                             Den andra gården kallas Långebrohus med ägaren

                             Åbo John Andersson f 1776 i Fjelkinge, som med sin familj

                             flyttar till Härlöf Nr 20 1820

 

                             Karta 1810-talet

 

1824-31               Äges af Bagaren Ahlgren i Christianstad

                             Brukare Per Jönsson f 1773 i Skepparslöf

 

                             Husman Simon Bondesson f 1798 i Träne

                             H. Berta Rasmusdotter f 1774 i Härlöf

                             Brukare Jonas Johnsson f 1787 i Hjelmseryd

 

1831-36                1/2 mtl Hvilan

                              Äges av HH Grefven och Landshövdingen m.m Axel de la Gardie,

                              Maltesholm

 

                               Husman Pär Jönsson 1773 Skepparslöf

 

                               Enka Berta Rasmusson 1772 Härlöf

 

1837-40                 1/2 Hvilan äges av  Herr Grefven o Landshöfdingen Axel de la Gardie

 

                                Oklart vad som hänt med den andra gården. Bara gathus och husmän tas

                                upp. Kanske ingår båda gårdarna i 1/2 mtl Hvilan

 

 

 

 

 

 

 

1841-44                  Hvilan 1/2 mtl Äges af Lieutenant Hedenblad (Härlöf Nr 10 Hedentorp)

 

                                Många gathus med husmän och drängar räknas upp

                             

                                I ett gathus bor Tegelmästare Henrik Frank 1810 17/8 Widtsköfle.

                                Fr Efveröd 29/10 1842. Han har en dotter som uppges vara född 1843 i                                                       

                                Hvilan

 

1844-47                   1/2 Hvilan Äges och brukas af Lieutenant Hedenblad

 

                                 Skomakare Gus. Petter Aug. Andersson 6/10 1814 Götheryd

                                

                                 Ghs Garfvare Jonas Lagström 25/3 1807 Tingsås.

                                 Fr Kristianstad 8/10 1841

                                

                                 Ghs Tegelmästare Henrik Frank 17/8 1810 Widtsköfle med familj

 

 

1847-50                   Hvilan äges och brukas af  Löjt. Hedenblad

 

                                 Ghs Skomakare Gus P A. Andersson 6/10 1814 Götheryd.

                                

                                 Torp. Smed Gesell Anders Palmgren 23/3 1819 Lyby.

                                 Fr Kristianstad 6/10 1848

                                 Smedlärling Per Andersson Palmgren 20/1 1830 Lyby.

                                 Fr Gudmundtorp 25/4 1848

                                 Smedlärling Bengt Nilsson 2/11 1829 Hästveda. Fr Efveröd 11/8 1848

                                 Lärl Petter …. 1/10 (?) 1827 Vislanda.

                                

                                 Garfvare Jonas Lagström 25/3 1807 Tingsås.

 

1850-53                   1/2 mtl. Hedenblad egare

 

                                  Tegelm. Andreas Carl Henrik Dittmar 1820 11/12 Brandenburg.

                                  Fr Eldsberga 17/10 1850

                                  Torp Jöns Andersson 1816 4/10 Solberga

                                 

                                   Ihs Smed Gesell  Anders Pehrsson 1819 25/3 Lyby

                                   Smed Lärlingar Per Andersson Palmgren 1830 20/1 Lyby

                                                               Bengt Nilsson 1829 2/11 Hästveda. Fr Chrstad 1848.

                                                               Petter Magnus Sandberg 1827 3/10

                                   Gesellen Sven Winqvist 20/3 Skoglösa. Till Skoglösa 1852

                                   Lärl Petter Gustafsson 1837 26/9 Stenbrohult Kronoberg.

                                   Fr Stenbrohult 18/11 1852

 

                                   Garfvaren  Jonas  Lagström 1807 25/3 Tingsås

 

                                   Tegelmästaren Anders Söderberg 1801 3/4 Widtsköfle

                                   Fr Skarhult 1849. Till Broby 1850

 

1853-56               1/2 mtl Hr Löjtnant Hedenblads ägor

 

                              Tegelmästare Jöns Andersson 16 Solberga

 

                              Smedgesell Anders Palmgren 19 Lyby

                              Lärling Petter Gustafsson 37 Stenbrohult

                              Lärling Carl Peter Johansson 29 Kristianstad

 

                              Tp Gustaf Jonas Lagström 07 Tingsås. Död 1855

 

1857-60                 1/2 mtl Herr Löjtnant Hedenblad  Egs af ett Bolag i Christianstad

 

                               Tegelmästare Jöns Andersson 16 Solberga

                               Tegelmästare Jonas Andersson 20 Wirestad. Fr Gustaf Adolf 57.

                               Till Gustaf Adolf 58

 

                               Smedgesell And: Palmgren 19 Lyby

                               Gesell Erik P Pettersson 33 Härlöf

                               Lärl Carl Petter Johansson 39 Cstad

                               Gesäll Göran Österholm 36 Ifö

                               Lärling Johan Rydberg 09

                               Lärling Jöns Olsson 42

                               Gesäll Jöns Håkansson 39 Wirestad

                               Lärling Per Nilsson 27 Nosaby

                               Gesell Magnus Nilsson 38 Christianstad

                               Lärling Carl N…

 

                               Arrendator af Trädgård Nils Svensson 22 Löfvestad

 

1861-65                 1/2 Mtl Eges af ett Bolag i Christianstad

 

                                Gårdsdr Jöns Andersson 1837 Fränninge

                                Fr Nr 10 1865. (Hos Grefve Horn Nr 14)

 

                                Tp Åbo 1/64 mtl  Hans Jönsson 25 Träne

 

                                 Smedgesäll Anders Palmgren 19 Lyby

                                 Lärling Johan Rydberg 09

                                Gesäll Pehr Nilsson 27 Nosaby

                                 Lärling Nils Carlsson 47 Långaröd

                                Gesäll Peter Gustafsson 37 Stenbrohult

                                Gesäll Ola Nilsson 24 Nosaby

                             

                                 Skomak Gesell Nils Herlin 41 Åsum

                                 Skreddare Jöns Nilsson 37 Åsum

 

                                 Tp f d Constapel Carl Schröder 12 Calmar. Död 1864

                                 Åbo 1/64 Enk Ingar Nilsdotter 14 Christianstad

                               

                                 Arrendatorn af Trädgården Nils Svensson 22  Löfvestad    

 

1866-71           1/2 mtl Eges af Grefve Horn i Chrstad

 

                        Gårdsdr Jöns Andersson m fam

 

                        Tegelmäst Fredrik Wendt 31 Tyskland    

 

                        1/64 mtl Åbo Hans Jönsson 25 Träne

 

                        1/64 Åbo Bierhandl Sven Persson 40 13/12 Skepparslöf. Fr Chrstad 67

 

                        1/64 Åbo Enk Ingar Nilsdotter 1813 Christianstad

                         Arrend af 1/64 mtl Husar Jöns Jönsson 41 Färlöf

 

                        SmedGes Anders Palmgren 19 Lyby. Död 1866

                        Gesäll Christian Persson Palmgren 43 Höja

                        Lärl Johan Rydberg 09 Höftna

 

                        Skrädd Jöns Nilsson 37 Åsum 

                        Smeden Sone Persson 36 Åsum

 

1871-79           1/2 mtl. Eges af Grefve Horn i Christianstad. Kammarj. Stjärnsvärd Nr 10

 

                        Ladufogde Jöns Andersson 37 Fränninge.

 

                        Tegelmest Fredrik Wendt 31 12/5 Fr Tyskland 1864 Till Ousby 1877

 

                         1/64 mtl Åbo Sven Persson 40 Skepparslöf

 

                         Mölnaregesäll Carl Persson 52 Wä

 

                         1/64 mtl Åbo Enka Ingar Nilsdotter 14 Chrstad. Död 1878

                     

                         Murarges. Nils Persson 44 Nosaby

                         Snickare Nils Larsson 44 Fjelkestad

                         Smeden Per Petersson 48 1/12

                         Lärl Elof Åbeck 63 Kristianstad

                         Smed Anders Jönsson Holmqvist 43 Näflinge

 

 

1880-84           Nr 30 har bildats (Hvilans Gjuteri)

                        Nr 31, 32, 33 osv är under bildande   

                       

                        Kvar på Nr 14:

                    

                        15/32 mtl Eges af Kammarjunkare Stjernsvärd

 

                        Smed Anders Jönsson Holmqvist 43 Näflinge

                         

                          1/32 mtl Åbo Sven Persson 40 Skepparslöf

 

                          Inh Slagtaren Anders Svensson 48 Huaröd. Bor i Huaröd.

 

                          Inh Målare Carl Persson 52 Wä.           

                          Snick Nils Larsson 44 Fjelkestad        

                          Murare Nils Persson 44 Nosaby

                            Husegare Målareges. Anders Persson 56 Nosaby

 

                            Hökerihandl. Adolf Ferdinand Häggström 48 2/5 Wisby.

                             Böra flyttas å No 33 eller 34?, då No på Häggströms hus blir fastställt.

 

                            F.d. Åbo Johan Persson 21 Efveröd

                            Bör framdeles flyttas till Laduf. J. Andersson No 32, då Nr:et blir fastställt.

 

1885-93              15/32 Eges af Kammarjunkare Stjernswärd

 

                            Inh Bomvaktare f Art. Per Jönsson Rosdahl 47 Grydt. Fr Kristianstad 1890

 

                            Smedmästare Per Pettersson 48 17/3 Skepparslöf.

                            Bomvakt efter Per Jönsson Rosdahl

 

                            Skräddare Leander Julius Johansson 65 Stoby.

                            Smed Anders Jönsson Holmqvist 43 Köpinge

                            Inh Gjuteriarb Lars Peter Johansson 45 Malma Skaraborg.

                            Inh Gjuteriarb Bengt Ekelund 43 L. Slågarp

 

                            1/32 mtl Åbo Inh Sven Persson 40 Skepparslöf

                         

                            Smed Nils Larsson 44 Fjelkestad.

                            Murare Nils Persson 44 Nosaby

                            Huseg Målareges. Anders Persson 56 Nosaby

 

 

1893-98             15/32 Eges af Kammarherre Stjernsvärd

 

Bomvakt Smedmästare Per Pettersson 48 17/3 Skepparslöf. Gift 72.

Från sid 224 1894 Nr 33 ”Bomma-Petter”

Hust Hanna Olsson 41 10/2 Wä. Gift 72. Från sid 224 1894

Barn: Anna Maria 77 Häglinge, Lars August 79 Häglinge,

Filaren Carl Johan Wahlfrid 75 Djurröd

 

Enkan Karolina Maria Kjellström 19 Lyby Fr G.L.

Enka efter Smed Anders Palmgren

 

Huseg. Per Andersson 65 Skepparslöf Fr G.L.

H. Elna Esbjörnsson 60 Maglehem

Barn: Betty Carolina 88 Åsum

 

1/32 Arrendator Anders Olsson 48 Lyngsjö Fr Kstad 1896

Hust Bengta Nilsson 54 Wä

Barn: Hanna 88 Ö Wram

 

Mur. Nils Persson 44 Nosaby G.L.

H. Anna Hansson 51 Skepparslöf

Barn: Herman Persson 77 Åsum, Alfred Nilsson 79 ibm, Ingrid 81 ibm, Otto 84 ibm, Elida 90 ibm, Agda 93 ibm

 

Arb Karl Petersson 51 Färlöf G.L.

Barn: Anna 76 Åsum, Olof 77 ibm, Nils August 80 ibm

 

Arb pigan Elna Svensson 25 Håslöf G.L.

 

Inh pig Elsa Björkman 43 Emitslöf Fr G.L.

Oäkta b. Karl Elof Brantin 78 Åsum