Härlöv Nr 111

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Understödstagareänka Nilla Petersson f Andersdotter 1866.

B. Agnes Dorotea Hildeborg 1911, död 1913

 

Yllefabriksarbeterska Anna Jönsson 1896. B. Nils Eve Ambjörn 1912 död 1913, Vivy Julia Elisabet 1913, Inga Hermania 1914

 

Sjöman Oskar Sigfrid Jönsson 1890 o arbeterska Hilda Kjellberg på Nr 12 f 1894

B. Doris Olga Hildegard 1912

 

Yllefabriksarbeterska Emma Jönsson 1894. B. Vilma Gunborg 1915

                     

Maskinist Fritz Oskar Harry Petersson i Göteborg o yllefabriksarbeterska Betty Svensson 1895. B. Clary Valda Gunborg 1917

 

Änka Matilda Svensson f Nilsson. B. Karl 1903, död 1916

 

Grovarbetare Nils Andersson o h Elna Hansson. B. Rut Ingeborg 1917, död 1918