Härlöf Nr 10

 

 

1753               En gård (Hedentorpsgården, min anm)

                       Per Bengtsson 1713 Ugerup

                       H. Karna Trulsdotter 1701 Härlöf

 

1808-1819      Brukas av Herr Lagman Testerup

                        Tegelbruket bor en Skomakare Samuel Wessman

                        En fastighet benämns Härlöfs Mölla

 

1820-24           Berustat säteri. Äges av Herr Lagman Testerup

                         (säteri är ett slags frälsegård, berustat innebär att man skulle hålla ett

                          visst antal ryttare till förfogande inom indelningsverket)

                         Här finns ladufogde, ryktare, drängar och pigor

 

                         Hus som benämns är Wacktarehus (kan ha med brovakt att göra), 

                         Packtarehus (arrendatorshus), Brånarödshus, Tegelbruket och

                         Pepparmöllan

 

1824-31            Berustat säteri. Äges av Lagman Testerup

                          Wacktarehuset, Packtarehuset, Brånarödshus, Tegelbruket och Pepparmöllan

                          I Tegelbruket bor fortfarande skomakare Samuel Wessman f 1778 i Råbelöf

                          samt skomakaremästare Bengt Olof Wessman f 1797 i Åsum

 

1831-36           1/2 mtl Berustadt Säteri som äges af Hr Lagman Testrup i Näsby

                         Tegelbruket med skomakaregesällen Hans Lundström f 1801 i Kristianstad,

                         Brånarödshus, Wacktarehuset, Packtarehus, Beckhuset (som ägs av ladufogde

                         Magnus Mårtensson på Tegelbruket), Pepparmöllan

 

1837-40            Tegelbruket

                         

                         1/2 Mtl Berustat Säteri äges af Majoren och Riddaren Thestrup

                          Brånarödshuset, Packtarehuset, Beckhuset

                          I Packtarehuset bor skräddaren Nils Mårtensson Lindström

                          Wacktarehuset nämns inte i denna längd

                          Gathus Kakelugns Mak Mäst J. Kohlberg 1814 Widtsköfle

                        

1841-44            1/2 Berustat Säteri. Ägs af Lieutenant Hedenblad

                          Inspector, Ladufogde, Rättare, Hushållerska, Trädgårdsmästare

 

                          I Brånarödshuset bor Timmerman Nils Lundgren f 1777 Hjersås

                          I Beckhuset f ladufogde Magnus Mårtensson

                          I Packtarehuset skräddare Nils Lindström 1807 Sönnarslöf

                         

                          KakelugnsmakMäst Johan Kohlberg 1814 Vidtsköfle

                           med lärlingar och gesäller

 

1844-47            1/2 Berustat Säteri och kallas Hedentorp ; äges och brukas af:

                          f d Löjtnant Pehr Henric Hedenblad 1806 Fahlun

                         

                   

                        

                          Brånarödshuset, Beckhuset, Packtarehuset

 

                           Kakelugnsmakar Mäst Johan Kåhlberg 1814 Widtsköfle

                           med lärlingar och gesäller

 

1847-50             Berustat Säteri och kallas Hedentorp äges och brukas af f d Löjtnant

                           Pehr Henric Hedenblad 1806 Falun

 

                           I stort som ovan

 

1850-53              1/2 mtl Hr Löjtnant Per Henrik Hedenblad 1806 Falun

                           

                            Kakelugnsmakare Christian Hagman, sedan Hans Jacob Gren

                            Fem gesäller förekommer

 

1853-56              ½ mtl Herr Löjtnant Pehr Henrik Hedenblad 1806 Falun

                            Gouvernant, Inspektor, Hushållerska

                             Mängder av drängar och pigor

 

                             Häradsskräddare Lindström finns kvar

 

                             Kakelugnsmak Christian Hagman till Charlottesborg

                             Ny Kakelugnsmakarmästare Gustaf Andersson f 1828 Engelholm

                             Gesäller och lärlingar

 

1857-60               Löjtnant Hedenblad m fam flyttar till 1858

                             Gårdsfolket flyttar till största delen till Charlottesborg

                             ½ mtl eges af ett Bolag i Christianstad

 

                              Sadelmakargesäll Fredrik Kjellberg, senare till Nr 9

                              Tegelmästare Jöns Andersson f 1816 Solberga

                              Häradsskräddare Lindström

                              Kakelugnsmakaremästare Enkl Johan Gustaf Andersson

                               Gesäller och lärlingar

 

1861-65                ½ mtl Eges af ett Bolag i Christianstad

                              Drängar och pigor

                              Trädgårdsarrendator Jöns Olsson f 1835 Färlöf

                              Ladufogde P Nilsson f 1825 Lyby

                              Flera ryktare

 

                              Skom Nils Herrlin 1841 Åsum

                              Skom Sven Bengtsson Berggren 1823 Färlöf  

                              Gesäller och lärlingar

                            

                               Sadelmak gesäll Fredrik Kjellberg         

        

 

                             Tegelmäst Jöns Andersson 1816 Solberga

                             Skomak A P Andersson 1814 Götheryd

                             Urmak Mästare Åke Hansson 1830 Nosaby

                             Häradsskräddaren A Lindström 1807 Sönnarslöf. Död 1862

                             Smed Carl Gustaf Hallberg 1830 Ekeby

                             Kakelugnsmakar Mästaren Gustaf Andersson

                             Gesäller och lärlingar

 

1866-71               ½ mtl Eges af Fabr Lundqvist Christianstad

                             I övr som ovan

 

                             Skomak Nils Herrlin 1841 Åsum

                             Skomak Sven Bengtsson Berggren 1823 Färlöf

                             Tegelmäst Jöns Andersson 

                             Sadelmakare Gesällen Fredrik Kjellberg

                             Två Muraregesäller

                             Kakelugnsmakare Mästaren  Gustaf Andersson

                             Gesäller och lärlingar

                             Skomakare Ges Frans Em Frejdenberg

                             Smeden M Söderlind f i Kristianstad

                             Lärling Jöns Malm 1848 Köpinge

                             Gjuteriarb Oscar Linhult 1845 Lund

 

1871-79               1/2 mtl Eges af Fabrikör Lundqvist i Christianstad 

                             Egare Kammarjunkare Rudolf Hodder Stjernsvärd 1846 Widtsköfle.

                             Fr Widtsköfle 1873

                             Drängar, stalldrängar, arbetskarlar, ladufogde, pigor, trädgårdsmästare osv

 

                              Tegelm Jöns Andersson

                              Skom Tufve Persson Thulin 1847 Nosaby

                              Sadelmak Gesell Fredrik Kjellberg

                              Gjuteriarb Sven Lundberg 1845 Örkened

                               Gjuteriarb Daniel Lindholm 1840 Almundsryd

                               Kakelugnsmakar Mästare Tp Gustaf Andersson

                               10 gesäller och lärlingar

                               En snickare, en timmerman

                               Skomakar ges Frans Em Frejdenberg

                               Kantor Carl Peter Halin 1849 Svalöf

                               Smed Åke Söderling

                               Lärl Jöns Malm

                               Gjuteriarb Torsten Palmgren 1843 Röstånga

                               Gjuteriarb Oscar Linhult

                               Wagnmakare Magnus Sommarén 1843 Matteröd

                                Lärl Nils Persson 1861 Ifö

 

1880-84                 1/2 mtl  Kammarjunkare Rudolf Hodder Stjernsvärd

                               Drängar och pigor, ladufogdar, städerska, kusk, trädgårdsmästare osv

 

                               Kakelugnsm Mästaren Gustaf Andersson

                                Förs med hela sin verksamhet till Nr 36 1884

                          Cantor Carl Peter Holm 1849

                           Smedges Jöns Ringdahl 1857

                           Gjuteriarb Peter August Lander

                           Tegelm Jöns Andersson

                           Plåtslagaren Nils Månsson 1849

                           Till Nr 33 1884

                           Smedgesäll Mårten Åkesson 1857         

                           Till Nr 33 1884       

                           Skom Tufve Persson Thulin

                           Smed Lars Persson Hedstrand 1860 Odarslöf

                           Wagnmak Maguns Sommarin

                           Wagnmakeriarb Nils Persson

                            Snickaren Sven Nilsson Dalberg 1854 Degeberga

                           Snickareges Nils Nilsson Dahlberg 1856 Degeberga

                           Skräddare Sven Svanberg 1857 Skepparslöf

                           Murare Sven Rosenqvist 1818 Barkåkra.

                           Murare Jöns Liljekrantz 1850 Skepparslöf

 

1885-93             1/2 mtl  Kammarjunkare Rudolf Hodder Stjernsvärd

                           Pigor drängar trädgårdsmäst jungfrur osv i mängd

 

                            Skomakare Herrlins hus

                            Här verkar det bo ca 6 familjer, bl a Tegelmästare Jöns Andersson, smeden

                            Lars Persson Hedstrand, snickaren Sven Nilsson Dahlberg

 

                            Husegare Handl Per Jeppsson 1841 Holmby

                            Inh Urmak Peter Theodor Anelius 1859 Höör

                            Handlande Carl August Billing 1860 Kristianstad

 

1893-98

 

Kammarherre Rudolf Hodder Stjernsvärd 46 Widtsköfle, därifrån 1873,

enkling 1875

Kammarjungfru Ingrid Andersson 63 Widtsköfle

 

Pig Karna Nilsson 41 Färlöf

B. Nils Hjalmar Nilsson 72 ibm

 

Arrendat. Mattis Nilsson 59 Köpinge Fr Färlöf 1893

 

Inh Dr Sven Johan Johnsson 61 Stenbrohult Fr Winslöf 1896

Dr Ola Johnsson 76 Näsum Fr Trolle Ljungby 1897

Pig Maria Sjölander 74 Widtsköfle Fr Kstad 1897

Pig Ingrid Svensson 76 Fjelkestad Fr Nosaby 1897

Oäkta s. Johan Wilhelm 98 Fjelkestad

Pig Anna Persson 55 Nosaby Fr Nosaby 1897

 

Statdr Per Hansson 40 Raflunda Fr Ousby 1896

Hust. Ingeborg Jönsdotter 40 Wanstad

Barn: Johan Ernst 81 Pjetteryd, Karl Albert 84 Pjetteryd,

 

Statdr Per Svensson 65 Grydt Fr Nr 45 1897

H. Johanna Maria Bring 53 i ?

Hennes s Carl 85 Kviinge

Hennes s Albert Wiktor 90 Kviinge

Bådas äkta s. Albert 95 Knisslinge

 

Trädgårdsmästare Martin Persson 64 Glimåkra Fr G.L.

H. Kerstin Persson 57 Fjelkinge

Barn: Anna Elisabeth 96 Åsum

 

Inh Jöns Svensson 66 Trolle Ljungby Fr Charlottesborg 1896

H. Elna Flykt 63 Åhus

Hust; oäkta B. Hanna Persson 85 Åhus

Bådas B. Oskar Sigfrid 90 Nosaby, Emma 94 Åsum, Anna 96 Åsum

 

Statdr Ola Svensson 44 Glimåkra Fr Åsumtorp 1894

H. Cecilia Nilsdotter 45 Broby

Barn: Sven 76 Broby, Nils 78 ibm, Anilla (tvilling) 81 ibm, Hilda (tvilling) 81 ibm

 

Inh Hust. Manilla Svensdotter Ceder 64 Hjersås Fr N Åsum 1896

(Maken f d Dragon Olof Andersson Ceder Obef)

Oäkta barn: Anna 86 Åsum, Anton Alfred 88 Åsum, Nils Hilding 95 Åsum, Carl 97 Åsum

 

Husm Nils Jönsson 63 Brösarp Fr Skepparslöf 1890

H. Hanna Nilsson 56 Maglehem

Barn: Alma Maria 88 Träne

 

Torp Nils Bengtsson 30 Götheryd Fr G.L.

 

Inh Arb Nils Bengtsson 65 Fr Åsum Nr 22 1897

H. Marna Andersson 69 W Wram

d. Ellen 98 Åsum

 

Husegare Johan August Håkansson 68 Härlunda Fr Åsum Nr 4 1895

Hust Anna Rosqvist 67 Ö Sönnarslöf

Barn: Betty 96 Åsum, Olga 98 Åsum

 

Hus Eges av Skomak Nils Herrlin på Charlottesborg

 

Maskinist Erik Wilhelm Eriksson 62 Ifvetofta Fr Nosaby 1897

h. Hanna Johnsson 65 Wånga

Barn: Edvard Wilhelm 84 Skepparslöf, Emma Dorothea Wilhelmina 88

Kristianstad, Alma Betania Alexia 89 Kristianstad, Eva Elisabeth Albertina 91

Nosaby, Siri Ragnhild Frideborg 94 Nosaby, Thekla Erika Henrietta 97 Åsum

 

Snickare August Johnsson 53 Åryd Fr Karlshamn 1897

h. Hanna Svensson 52 Köpinge

s. Karl Theodor 95 Åsum

 

Inh f d Trädgårdsmästare Lars Malmgren 34 Kristianstad Fr Åsums allm gr 1895

Inh f d Artillerist Hilmer Malmgren 72 Åsum Fr Kstad 1895

 

Snickare Sven Nilsson Dahlberg 54 Degeberga Fr Kstad 1881

H. Anna Persson 61 Åsum

 

Pig Hilda Nilsson 70 Åsum Fr Skepparslöf 1897

Oskar 98 Åsum

 

Husm Johannes Persson 29 Jämshög Fr G.L.

H. Kerstin Svensson 31 Kristianstad

Barn: Karolina 65 Kristianstad, Anna 68 Åsum

 

Inh Murare Johan Persson 71 Åsum Fr G.L.

Hust Sigrid Nilsson 70 Kristianstad

Barn: Johan Sigurd 93 Åsum, Siri Marie 95 ibm,

 

Inh Mjölnare Per Andersson 64 Fr Nr 45 1895

Hust Bengta Nilsdotter 71 Färlöf

Barn: Mathilda 92 Åsum

 

Korporal Sven Eklöf 56 Kristianstad Fr G.L.

H. Anna Persson 53 Köpinge

Barn: Johanna 76 Åsum, Mathilda 78 ibm, Sigrid 81 ibm, Karl Alfred 83 ibm,

Frans Oskar 86 ibm, Anna Maria 88 ibm, Sven Anton 93 ibm,

Esther Elisabeth 98 ibm

 

Huseg. Handl. Per Jeppsson 41 Holmby Fr G.L.

H. Karna Persdotter 39 Borrlunda

Barn: Anna 67 Holmby, Alfred 76 W Sallerup, Johanna 77 ibm,

Axel Jeppsson Sterner Filare 71 Hurfva

Inh Bageriidkerska Anna Jeppsson 67 Holmby M-län

 

Enkan Anna Hansson 27 Önnestad Fr G.L.

Inh B. Paul Björck 59 Åsum Fr G.L.

 

Enk. H. Mathilda Herbst 17 W Wram

 

Inh Arb Olof Jönsson 52 Bräkne Hoby

H. Elna Nilsdotter 55 Hellaryd

Barn: Elof 79 Åryd

Carl Oskar 82 ibm, Emil Rudolf 85 ibm, John Mauritz Hellner 90 ibm,

Ruth Emilia 94 Åsum, Odöpt gosse 97 ibm

 

Inh Arb Carl Edvard Englesson 65 Kristianstad

H. Anna Nilsson 53 Djurröd

Barn: Edvard 86 Skepparslöv, Olof  88 Åsum, Nils Robert 90 ibm,

Ragnhild Ellen 92 ibm, Amanda 94 ibm

 

Hus Äger Målaregesäll Axel Wilhelm Svensson 65 Kristianstad Fr Nr 39 1897

h. Mathilda Pettersson 67 Ronneby

s. Carl Oskar Heribert 93 Åsum

d. Agda Magnhilda Wilhelmina 93 Åsum

 

Inh Smedgesäll Ola Svensson Holmberg 71 Åsum Fr Nr 40 1897

h. Hanna Andersdotter 74 Köpinge

 

Inh Arb Karl Persson Bergqvist 73 Jemshög Fr Kstad 1897

H. Hilda Maria Petersson 76 Ronneby

d. Thekla Elisabeth 98 Åsum

 

Smed Anders Esbjörnsson 61 Fr Fjelkinge 1897

h. Anna Jönsson 57 Esphult

d. Emma Josefina 89 N. Rörum, Svante Albert 91 N. Rörum,

Anny Ragnhild 94 N. Rörum, Gustaf Henning 96 N. Rörum