Härlöv Nr 103

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Arbetare Karl August Johansson 1887 o h sömmerska Olga Nilsson från Lillö f 1888

Vigda 1909. B. Lilly Ingeborg 1909,

 

Smed Karl Amandus Löfqvist 1877 o h Anna Dorotea Rosberg 1885

B. Elin 1909, Tage Anselm 1911, död 1911

 

Muraregesäll Frans Oskar Ekelöf 1886 o h Sigrid Vendel från Hovby f 1885

Vigda 1912

 

Muraregesäll Anton Gren 1888 o h Olga Nordholm 1889. B. Karl Henry 1913

B. Gurli Elisabet 1916, Karin Alice 1917

 

Snickare Ernst Alfred Bengtsson 1887 o h Tilda Ekdal 1879

B. Erik Gösta Lage 1915

 

Snickeriarbetare Sven Karlsson 1875 o h Helga Blomkvist 1882

B. Rut Inga Maj 1917