Nilsson, Thule (1583). Åbo. Född 1640 i Strönhult, Örkened (L) (Sone Abrahamsson).

Brodern Jon och hans hustru dog i unga år, varför deras son Nils var fosterbarn hos Thule och Martha.

Ö Göinge dombok: 10/12 1674: "Endnu Måns Jonsen i Boellt Gaf Quitantz och afkalld til Tulle Nilson i strönnollt och Lasse Nilsen i Toelöche, for Alld sin hustrue Bengte Nilsdatter tilfaldne fædernearff, Item effter sin Sl: Faderbroder Nils Nielson i Sleollt, saawellsom effter sin Sl: farmoder, Allt såwjt som for.e Tulle och Lasse Vnder Werjemåhl hafft hafr : Tackendes for hofuetstol och Rente, Och derfor Gandske quiterer Skadeslös, effter Stjlen som Nest forskrefuet ståhr" Död i Strönhult, Örkened (L) (Sone Abrahamsson).

Barn:

Thulesson, Nils (2257). Bonde. Född omkring 1666 i Strönhult, Örkened (L). Död 1733-07-17 i S Kopparetorp, Vånga (L).

Thulesdotter, Kjerstin (1047). Född omkring 1668 i Strönhult, Örkened (L) (db Vånga 1746 p 218, Film KL 2416). Död 1746-04-17 i Fegelstorp, Vånga (L) (db Vånga 1743-1771, Film KL 2416 p 218).