(Mogensen) Månsson Örn, Per (1581). Åbo. Född omkring 1628 i Böglarehult, Örkened (L) (db Vånga C:2, µkort 45460:3, p 124).

Gift 1:o med efterföljande ana.

Åbo i Örnanäs, Örkened (L). Per Mogensen fick som alla skåningar ändra sitt efternamn efter 1658 sedan svenskarna börjat sitt försvenskningsarbete till Per Månsson.

Stadde gården Stora Nyteboda 1667. Det var under värsta snapphanefejden Per Månsson var åbo i Nyteboda. I Ö Göinge Härads domböcker kan man utläsa att han ej helt kunde svära sig fri från förbindelse med snapphanarna. Han blev anklagad för att ha köpt bl.a. getter av dessa. Då fullgod bevisning saknades, och han påstod att han fått getterna av sin mor, frikändes han.

Flyttade från Örnanäs, Örkened (L) till Nyteboda, Vånga (L) (Bengt Nordahl).

Gift 2:o 1692-08-14 i Vånga (L) (vb Vånga 1690-92 p 10, µkort 45459) med Svensdotter, Svenborg (2230). (Åbohustru. Född omkring 1655 i Kasseboda, Vånga (L) (Vånga C:2, µkort 45460:3, p 130). Död 1711 i Skärsnäs, Vånga (L) (Vånga C:2, µkort 45460:3, p 130).)

Död 1709-03-08 i Stora Nyteboda, Vånga (L) (db Vånga C:2, µkort 45460:3, p 124).

"D 14 Mart. begrofs 1 inhyses man från Nydeboda ben. Pehr Månsson föd i (Böglarehult) i Örken Sochn, des fader Måns Jönsson, mod Elsse Börgesdot. Kom omsider til Nydeboda at wara bonde och warit i ägtenskap första gång med Maija Knutszdot. 44 åhr afl. 12 barn 5 söner 7 döttrar, 2 söner och 2 döttrar döde. Andra gång warit i ägtenskap med efterlefda hustru Swenborg swensdott. 16 åhr, afl 2 barn, som war döde. Warit siuk --- dagar blef död d 8 Martij 81 åhr gammal."

Begravd 1709-03-14 i Vånga (L) (db Vånga C:2, µkort 45460:3, p 124).

Barn i första kullen

Persdotter, Inger (2132). Född omkring 1655 i Nyteboda, Vånga (L) (db Vånga 1718-42, p 96, µkort 45461:2). Död 1719-04-14 i Nyteboda hus, Vånga (L) (db Vånga 1718-42, p 96, µkort 45461:2).

Persson, Jöns (1045). Född ca 1664 i Örnanäs, Örkened (L) (db Vånga C3, 1738). Död 1738-02-04 i Nyteboda, Vånga (L) (db Vånga C3 1718-42 p 137v, µkort 45461:3). (Se VII:19).

Persson, Håkan (2133). Född 1674-04-?? i Stora Nyteboda, Vånga (L) (db Vånga 1743-66, p 285v, µkort 45462:5). Död 1763-08-07 i Nyteboda, Vånga (L) (db Vånga 1743-66, p 285v, µkort 45462:5).

Persson, Nils (2134). Bonde. Född ca 1678. Död 1734-03-21 i Vånga, Vånga (L) (db Vånga C:3 1718-42, µkort 45461:3 p 128v).

Barn i andra kullen

Persdotter, Kirstina (2507). Född 1692-10-02 i Nyteboda, Vånga (L) (fb Vånga C:1, 1690-92, µkort 45459, p 10v). Död 1693-04-??.

Persson, Oluf (2508). Född 1694-07-01 i Nyteboda, Vånga (L) (fb Vånga C:2, µkort 45460:1, p 4v). Död 1694-07-01 i Nyteboda, Vånga (L) (fb Vånga C:2, µkort 45460:1, p 4v).

Persson, Oluf (2509). Född 1697-10-26 i Nyteboda, Vånga (L) (fb Vånga C:2, µkort 45460:1, p 13). Död 1701-02-05 i Nyteboda, Vånga (L) (db Vånga C:2, 1693-1717, µkort 45460:2, p 112v).