Gift 1750-12-30 i Härlunda (G) (Bengt Nordahl) med efterföljande ana. I vigselnotisen står:" Wigde 1750 decemb d 30: Båtsman Olof Trufvedsson från Gjämsjö By med Pigan Elin Nilsdoter från Siggaboda."

Flyttningsattest: "Sedelhafvande Olof Trufwesson född åhr 1730 d 17 Martii med thes Hustru Elna Nilsdotter född 1732, samt dott Bengta född 1751 komma ifrå Härlunda till Uppmanna Sockn hwarest han är legd till Ryttare för Nº 96; wid ankomsten hit brukat i Siggaboda någon tid, sedan inhyses. Nu lämnas han thet betygande, at the statt sig ärligen och wäl, läsa och förstå enfaldeln sin Christendoms hufwudstycke, begådt flitigt H. H. Nattward och hördt Wyrdsamt Guds ord. Wittnar Härlunda d 13 Sept 1762."

Olof hade tydligen värvats som ryttare för Östra Göinge kompani av Södra Skånska regementet till häst. I rullan från mönstringen i Broby gästgivaregård. den 17 januari 1763 finns följande uppgifter om honom.

"96 Stafwerswad.
Anders Truedsson, Måns Thomasson och Håkan Swenssons Swentienare warit wacant wid sidsta General Mönstring. I stället d. 19 December 1759 antagen Ola Hall Skåne 31 år 3 tjänsteår gift."

Anteckningen i anmärkningskolumnen visar emellertid, att Ola inte blev godkänd vid mönstringen 1763:

"För gammal och oanswarig. Kasseras, återbetalar åttatje dehl af städjan."

Död troligen efter 1763 i Oppmanna (L).

Barn:

Olofsdotter, Bengta (759). Född ca 1751-04-24 i Siggaboda, Härlunda (G) (Bengt Nordahl). Död 1822-05-04 i Dyneboda, Vånga (L) (db Vånga C:8 1817-61, µkort 45465:5). (Se IV:4).

Olofsdotter, Martha (2874). Född 1755 (hfl Härlunda AI:3 1751-, p84, µkort 21184:2).

Olofsdotter, Truen (2383). Född 1758-05-28 i Härlunda (G) (Bengt Nordahl). Död före 1762.