Född 1691-02-15 i Bökenäs, Vånga (L) (fb Vånga C:1 1690-92, µkort 45459). Döpt 1691-02-22 i Vånga (L) (fb Vånga C:1 1690-92, µkort 45459).

Faddrar:

Karna Persdotter i Gyatorp (gudmor), Jeppa Persson i Boktorpet, Håkan Larsson i Örsnäs, Nils Jönsson i Wånga, Toa Olufsdotter i Skärnäs.

Gift 1718-06-04 i Vånga (L) (vb Vånga 1718-42 p 60, Film KL 2416) med efterföljande ana.

Sjuk och fattig. (mtl-lgd Vånga 1742 p 292, Film KL 5826). 1746 i November överlät Nils Börjesson gården i Bökenäs till sin son Börje Nilsson mot undantag för sig och sin hustru. (Villands Härads Dombok VT 1747, Film KL 3002). Dombok Villands Härad d 27 Febr 1747 No 21:

S. d. upvistes följande för Härads Rätten, som uplästes och sålunda lyder. Såsom jag Nils Börjesson i Bökenäs hafver avstådt mitt hemmande No1 Bökenäs 1/4 dels hemmande till min Sohn Börje Nilsson i Bökenäs, och däremot skall han gifa till mig ett litet undantag, del i min och min hustrus lifstid, som följer, nembl. Först en liten stufva, som står i den söndre hagen, som kan finnas till ett Skieppeland at Såå, nock der förutan i wången tolansholen och till ängen Armholen up till backen i humblahagen till ett hundrande stänger, nog en Kålijord och däremot skall jag Nils Börjesson gifva derifrån åhrl. till skatt två dahlr till min Sohn Börje Nilsson, och vid stugan i hagen, som thär kan finnas något till Höö i åhr i samma lott förutan de tre dalr som skall gifvas ifrån Skiärviks Rusthåld till det förenämda hemman, skall jag och så hafva af behålla, hvilket i sanhet är betygom wij med våra händer, och ombediandes medgå at underskrifva och stadfästa, Som är Ingeman Andersson. Datum Räknum d 27 Nowembris 1746 Nils Börjesson, Börje Nilsson Ingeman IA Andersson i fegelstorp Nils Trumand Ored Ohlsson i Vånga

Hwaröfver vederbörande till behörig säkerhet bewijs lämnades

Död 1769-02-01 i Bökenäs, Vånga (L) (db Vånga C:5 1767-1810 p 20, µkort 45463:1). Dödsorsak: Bröstwärk. Begravd 1769-02-12 i Vånga (L) (db Vånga C:5 1767-1810 p 20, µkort 45463:1).

Barn:

Nilsson, Börje (766). Född 1720-06-02 i Bökenäs, Vånga (L) (fb Vånga 1720). Död 1752-12-25 i Bökenäs, Vånga (L) (db Vånga 1753). (Se V:5).

Nilsdotter, Elsa (1048). Född 1722-09-18 i Bökenäs, Vånga (L) (fb Vånga C:3 1718-42 p 17 H, µkort 45461:1).

Nilsson, Per (1049). Rusthållsåbo, undantagsman. Född 1725-03-29 i Bökenäs, Vånga (L) (fb Vånga C:3 1718-42, p 26v, µkort 45461:1). Död 1800-05-27 i Bökenäs, Vånga (L) (db Vånga C:5 1767-1810 p 283, µkort 45463:7).

Nilsdotter, Anna (1630). Född 1735-02-26 i Bökenäs, Vånga (L) (fb Vånga C:3 1718-42, p 59, µkort 45461:2).