Född från 1771 till 1774 i Gonarp, Näsum (L) (Lennart Larsson).

Lars Persson påstås enligt flyttningsbetyg vara född i Näsums socken, men troligen är församlingen fel, och kanske är inte heller födelseåret det rätta.

Genom kontroll av faddrarna till Lars Perssons barn har det gått att spåra flera av Per Larssons syskon. Tack vare Näsums äldsta husförhörslängd från 1775-89 är det klart att fadern hette Per Larsson och modern Inga Larsdotter (möjligen Pehrsdotter som det står i dödsnotisen), samt att Lars växte upp på Gonarp Nº 5 i Näsums socken där fadern var bonde.

Lars uppges i denna längd vara född 1771, men i flyttningsattesten till Vånga står det 1774. I nattvardregistret 1779-89 står att Lars gick till sin första nattvard 18 maj 1788. Detta indikerar att han skall vara född 1774.

Husförhörslängden ger mycket knapphändiga uppgifter, men troligen hade familjen kommit till Näsums socken före 1775. Det går nämligen inte att finna Lars och hans äldsta syster Karna i Näsums födelsebok, och tyvärr inte heller i närliggande socknars, så det är osäkert varifrån familjen kom. (Lennart Larsson uppger 23 aug 1774 som födelsedatum)

Flyttade 1805-11-05 från Gonarp, Näsum (L) till Dyneboda Nº 2, Vånga (L) (Infl-att Vånga 1804-10).

Gift 1805-12-29 i Vånga (L) (vb Vånga 1805 nr 14 Film nr KL 2417) med efterföljande ana.

Flyttade omkring 1807 från Dyneboda Nº 2, Vånga (L) till Vånga Nº 1, Vånga (L) (Lennart Larsson).

Boningshuset på Vånga N° 1 hade 2 fönster med vardera 6 rutor. (Mtl-lgd Vånga 1810, E III 163 p 77).

Död 1821-01-01 i Vånga Nº 1, Vånga (L) (db Vånga 1817-61, Film KL 2417). Dödorsak: Vattusot. OBS!!! I bouppteckningen står att Lars P dog 30/12 1820. OBS!!! Bouppteckningens behållning: 85 Rd 26 sk Riksgäld. Begravd 1821-01-06 i Vånga (L) (db Vånga 1817-61, Film KL 2417). (Barn II:1, Far IV:1, Mor IV:2)

Barn: Larsson, Ola (95). Född 1806-10-29 i Dyneboda Nº 2, Vånga (L) (fb Vånga 1767-1810 p 316, Film KL 2417). Död 1886-02-14 i Bökenäs, Vånga (L) (db Vånga 1880-94 nr 5). (Se II:1).

Larsson, Sven (121). Född 1809-06-09 i Vånga Nº 1, Vånga (L) (fb Vånga 1809 nr 29, Film KL 2417). Död 1878-10-25 i Vånga (L) (A-C Halvarsson).

Larsdotter, Olu (122). Född 1811-10-24 i Vånga Nº 1, Vånga (L) (fb Vånga 1811 nr 48, Film KL 2417).

Larsdotter, Karna (125). Född 1815-07-21 i Vånga Nº 1, Vånga (L) (fb Vånga 1815 nr 31, Film KL2417).

Larsson, Jon (126). Född 1818-07-08 i Vånga Nº 1, Vånga (L) (fb Vånga C:8, 1818 nr 34, µkort 45465:1).