Född ca 1679 i Bökenäs, Vånga (L) (db Vånga C:3 1718-42, µkort 45461:3 p 126). Före äktenskapet med föregående ana.

Gift 1712-05-02 i Vånga (L) (vb Vånga 1712, Film KL 2416) med föregående ana.

Död 1732-06-08 i Skärsnäs, Vånga (L) (db Vånga C:3 1718-42, µkort 45461:3 p 126). Dödsorsak: Brännskador. "Denna Sahlig hustru råkade i olycka, då hon hade Brenne Wijn att brenna, som tog eld, och hon deraf blef förbrend den 7 junij, och deraf dagen efter blef död, af hvilken olycka des man och fått skada och är illa krank". (db Vånga 1732). Begravd 1732-06-11 i Vånga (L) (db Vånga C:3 1718-42, µkort 45461:3 p 126).

Bouppteckning 21/11 1740. Behållningen blev 447 rdr 9 sk.