Född 1720-06-02 i Bökenäs, Vånga (L) (fb Vånga 1720). Döpt 1720-06-07 i Vånga (L) (fb Vånga 1720).

Faddrar:

Per Börgesson i Skiersnäs, Nils Persson i Vånga, Ored Nilsson ibm, Inger Börgesdotter i Möllery.

Gift 1742-11-08 i Vånga (L) (vb Vånga 1693-1742, µkort 45461:2) med efterföljande ana.

Dombok Villands Härad d 13 Junii 1746 No 20:

S. d. Framstältes Hofauditeuren och landsfiskalen Ädel och högmäktade Carl Gustaf Foteman, Bonden Börje Nilsson i Vånga Sockn och Bökenäs By, at stånda till laga ansvar för thet han i förleden gårdag skall under Tingstimarne öfverlastadt sig med Svalg af dryckenskap. Och som bemelte Börje nu frivilleligen vidgår sin försumlighet som efter nämndens intygande i sig skall vara som första; förthenskull kännes han skyldig, enligt Kongl. majt:s förordning af d 17 Aprilis 1733 at böta fem dalr Smt hälften till angifvaren och hälften till denna Sockns fattige.

Saköreslängd Villands Härads sommarting 1746 No 20:

Bonden Börje Nilsson, Bökenäs är sakfälld för dryckenskap till Fem dalr, hälften tillkommen bemelte åklagare och andra delen till Fjelkinge Sockns fattige. Till åklagare 2.16. Till Socknens fattige 2.16.

Dombok Villands Härad d 27 Febr 1747 No 21:

S. d. upvistes följande för Härads Rätten, som uplästes och sålunda lyder. Såsom jag Nils Börjesson i Bökenäs hafver avstådt mitt hemmande No1 Bökenäs 1/4 dels hemmande till min Sohn Börje Nilsson i Bökenäs, och däremot skall han gifa till mig ett litet undantag, del i min och min hustrus lifstid, som följer, nembl. Först en liten stufva, som står i den söndre hagen, som kan finnas till ett Skieppeland at Såå, nock der förutan i wången tolansholen och till ängen Armholen up till backen i humblahagen till ett hundrande stänger, nog en Kålijord och däremot skall jag Nils Börjesson gifva derifrån åhrl. till skatt två dahlr till min Sohn Börje Nilsson, och vid stugan i hagen, som thär kan finnas något till Höö i åhr i samma lott förutan de tre dalr som skall gifvas ifrån Skiärviks Rusthåld till det förenämda hemman, skall jag och så hafva af behålla, hvilket i sanhet är betygom wij med våra händer, och ombediandes medgå at underskrifva och stadfästa, Som är Ingeman Andersson.

Datum Räknum d 27 Nowembris 1746 Nils Börjesson, Börje Nilsson Ingeman IA Andersson i fegelstorp Nils Trumand Ored Ohlsson i Vånga

Hwaröfver vederbörande till behörig säkerhet bewijs lämnades

Död 1752-12-25 i Bökenäs, Vånga (L) (db Vånga 1753). Dödsorsak: Sjuk 7 dagar efter det han nedfallit utaf ett trä. Begravd 1753-01-03 i Vånga (L) (db Vånga 1753).

Barn:

Börjesdotter, Anna (1194). Född 1743-01-25 i Bökenäs, Vånga (L) (fb Vånga 1743-1766, Film KL 2416).

Börjesson, Jon (1195). Född 1743-12-27 i Bökenäs, Vånga (L) (fb Vånga C:4 1743-66, µkort 45462:1 p 5). Död 1771-02-05 i Bökenäs, Vånga (L) (db Vånga C5 1767-1810, µkort 45463:2 p 38H).

Börjesdotter, Karna (1196). Född 1745-01-22 i Bökenäs, Vånga (L) (fb Vånga C:4 1743-66 p 9v, µkort 45462:1). Död 1745 i Bökenäs, Vånga (L) (db Vånga C:4 1743-66, µkort 45462:4 p 215V).

Börjesdotter, Karna (1197). Född 1746-08-13 i Bökenäs, Vånga (L) (fb Vånga C:4 1743-1766 p 18, µkort 45462:1).

Börjesson, Jeppa (1198). Född 1748-05-13 i Bökenäs, Vånga (L) (fb Vånga C:4, 1743-66, µkort 45462:1 p 35).

Börjesson, Sven (757). Född 1750-02-25 i Bökenäs, Vånga (L) (fb Vånga 1743-1771, µkort 45462:2 p 55). Död 1821-06-26 i Dyneboda, Vånga (L) (db Vånga C:8 1817-61, µkort 45465:5).