OL 1.1.2.1.1.1.2.1.1.2 Karin Jönsdotter f.1699-09-13 Nyteboda, Vånga d.
<<<
OL 1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.1 Jöns Persson f. ca 1664 i Örnanäs, Örkened, d. 1738-02-04 i Nyteboda, Vånga Bonde OL 1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.1.1 Per (Mogensen) Månsson Örn f omkr 1628 i Böglarehult, Örkened, d 1709-03-08 i Stora Nyteboda, Vånga OL 1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1 Mogens (Måns) Jensöön (Jönsson) f omkr 1600 i Örkened. Åbo. d omkr 1670 i Örkened
OL 1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.1.1.2 Else Börgesdaatter (Börgersdotter) f omkr 1600 i Örkened, g omkr 1620, d 1665 i Örkened
OL 1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.1.2 Maya Knutsdotter f omkr 1634, d 1692 i Stora Nyteboda, Vånga, begravd 1692-02-28 i Vånga

OL 1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.2 Kerstin Thulasdotter f 1668 Strönhult, Örkened, d 1746-04-17 i Fegelstorp, Vånga OL 1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.2.1 Thule Nilsson f 1640 i Strönhult, Örkened OL 1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1 Nils Jonsson Levde i Toalycke, Osby (L) (Anders Berg).

OL 1.1.2.1.1.1.2.1.1.2.2.2 Marta Olufsdotter f omkr 1640, d i Strönhult, Örkened