1784-06-17 bouppteckning efter avledna hustrun Karna Johansdotter i Capellet Kiaby socken, vars död timade den 31 mars innevarande år, och efter sig lämnat 5 stycken barn äldsta sonen Måns Turasson 42 år gammal. sonen Ored Eskilsson 26 gl. Döttrarne Malena 24, Lusse 22 och Elna 19 år gammal. Bägge sönerne, så väl som de tvenne äldsta döttrarne äro gifta. Å omyndiga flickans vägnar voro tillstädes dess Bröder Ored Eskilsson Rusthållare i Oppmanna, samt svågeren Jöns Håkansson i Cappellet, åbo därstädes.

Gift 1738-05-24 i Kiaby (L) med Ture Persson, född 1717, död 1755-01-26 i Kapellet, Kiaby (L)

Gift 1756 i Kiaby (L) Lysning 25/1 med Eskil Andersson, född 1730-10-16 i Oppmanna 16, Oppmanna (L), död 1768-02-29 i Kapellet, Kiaby

1756 25/1 lystes 1:a gång för Eskel Andersson och änkan Karna Johansdoter, bägge i Capellet.

1768-06-13 efter begäran av Enkan Karna Johansdotter i Kapellet, uppteckning efter avledne Nämndeman Eskell Andersson, att förätta, av kvarlåtenskapen, emellan bemälte Enka och barnen, som äro son Ored 10 år, dottren Malena på 9de, Lusse på 8de och Ellna på 5te år gamla, att skifta och dela. Å myndlingarnes vägnar voro närvarande avlidne Nämndemans Fader Anders Nicklasson, svågrar Truls Persson och Håkan Andersson ifrån Opmanna.