Elna Eskilsdotter, född 1763-11-11 i Kapellet, Kiaby (L), död 1827-01-23 i Kädarp, Kiaby (L). Åbohustru i Kädarp, Kiaby (L).

Gift 1796-04-08 i Oppmanna (L) med Sven Svensson, född 1748-06-10 i Kädarp, Kiaby (L), död 1813-02-03 i Kädarp 1. (db,bou).

1813-03-26 instälte sig uppå anmodan undertecknad Härads Skrifvare, att förrätta Laga Boförteckning, efter Skatte fördels hemmans Åbon Sven Svensson på No 1 3/6 mantal Kjädarp, som den 3 sidsledne Februarii aflidit i dess 65te år, och efterlemnat i första giftet med Svenborg Svens dotter, 4. Barn, Sönerne Sven 39. år, Lars 25 år, döttrar Bengta, gift med husmannen Anders Björnsson i Mölleröd, Kjersti dito med Åbon Hans Månsson i Barum;

och i sednare giftet med efterlefwande Enkan Elna Eskelsdotter, 4. Barn; Söner Nils 11 år, Eskel 10 år, döttrar Svenborg, 16 år och Karna 14. år gamla: de omyndige arfwingarne wora sjelfwe tillstädes och för de omyndige infant sig Åboarne Håkan Nilsson i Fegelstorp och Nils Persson från No 22 Wånga, i egenskap af Förmyndare.