Vilans Vänner Kristianstad
ruthericssonskolfoto.jpg

Övre raden från vänster: Ruth Ericsson, ?, Inge Nilsson, Sune, Thore Malmström, Arne Lundin, ?, Ingrid Nilsson, Kerstin Kampf, Ingrid Hedlund
Främre raden från vänster: Kjell, Marianne Ljunglöv, Rolf Gellberg, Börje(?) Kjellberg, Gerd Trulsson, Marianne Persson, Britt Mårtensson, Bengt-Åke, Mona, Jan