Vilans Vänner Kristianstad

linjal.jpg

Bildmaterialet har ställts till förfogande av Knud Rasmussen


Tingsryds Bryggeri AB
Kortfattad historik med utgångspunkt från några sidor i en skrift om svensk bryggerinäring
(Kartellen som sprängdes, Peter Sandberg)

1920 startade Carl Larsson en läskedrycksfabrik och senare under 1920-30-talen även en kolsyrefabrik. Man handlade även med ved och kol. Företagets namn blev AB Kronan. Först 1937 registrerades namnet Bryggeriet Kronan, Tingsryd. Man hade förvärvat ett mindre bryggeri i Tingsryd med tillstånd att producera öl och kunde således införliva även den produktionen i sin verksamhet.

Bryggeriet upprustades under krigsåren, och efter Carl Larssons död 1950 skedde stora moderniseringar. Hustrun Betty och sönerna Henry och Carl-Erik hade då tagit över ledningen. Henry Larsson var verkställande direktör och ansvarig för driften av företaget.


fullaflaskormin.jpg
Genom samarbete med lokala småbryggerier byggde man upp ett distributionsnät i stora delar av Skåne och Kronobergs län. Kontakter togs med tyska Seitzwerke och Jörgensens laboratorium i Köpenhamn, vilka möjliggjorde förbättrad kvalitet på ölet med bl a längre hållbarhet. 1955 var den nya anläggningen i Tingsryd klar. Ett modernt ölbryggeri hade vuxit fram. Tingsrydsbryggeriet började låta tala om sig, och 1960 bytte företaget namn till Tingsryds Bryggeri AB.

För att åstadkomma lägre fraktkostnader investerade man i en egen åkeriverksamhet. Man köpte in och renoverade begagnade lastbilar med stor lastkapacitet. Långtradarna fick en lastkapacitet på något över 20 ton och så småningom under 1960-talet kom nya bilar med ytterligare 10 tons kapacitet.

Efter introduktionen av starköl på den svenska marknaden satsade Tingsryd på att utveckla ett eget starköl med namnet Crown Beer som såldes i samarbete med Systembolaget från oktober 1955.

Man inledde även ett nära samarbete med specerinäringen i södra Sverige i såväl grossist- som detaljistleden, bl a Eolbolaget som var anslutet till ICA. Ett önskemål från grossisten var en övergång till engångsemballage, då tomglashanteringen vållade besvär.nufinns2rubrik.jpg

Burköl hade redan på slutet av 1940-talet lanserats i USA men hade ännu inte prövats i Sverige. Genom samarbete med PLM i Malmö började Tingsryd arbeta på en introduktion av det nya ölemballaget i 45clrubrik.jpg
Sverige. Henry Larsson bedrev personligen en mycket aktiv marknadsföring av den nya förpackningsformen. På åtta år fram till 1961 hade Tingsryd mer än fördubblat sin omsättning, och trenden höll i sig.

nufinnsrubrik.jpg Ett viktigt mål var att ta sig in på marknaden i storstadsregionerna. Spektakulära kampanjer drogs igång bl a i samarbete med reklamfirman Gumelius i Malmö och en rad grossistföretag.

Reklamkampanjen i Stockholm blev mycket uppmärksammad och det lilla småländska ölbryggeriet var plötsligt ett känt varumärke i storstadsbutikerna. En sällsynt framgångsrik marknadsföring hade genomförts, och man fick också pris som en av de tre bästa marknadsförarna i Sverige av Marknadsförbundet år 1960.

Henry Larsson besökte själv företagsledningarna inom handeln och höll fördrag om det nya emballagets fördelar. Sponsring av t ex stpiendier vid Malmö stadsteater och Tingsryds ishockeylag visar på framsyntheten inom företaget vad gäller marknadsföring.

Vid mitten av 1960-talet hade Tingsryds rollen som ett av de ledande svenska bryggerierna. Pripps var det dominerande på marknaden, därefter kom Wårby och på tredje plats Tingsryds.

hastskjuts.jpg

För att utöka tillverkningskapaciteten tog Henry Larsson kontakt med det danska bryggeriet Ceres och ett "sverigeanpassat" danskt öl började importeras i tankar till Tingsryd, där det tappades och distribuerades på den svanska marknaden.

hansohstelius.jpg
sergelstorgmin.jpg

Samarbete inleddes även med det brittiska Bass Charrington i London, och engelsmännen lyckades så småningom brygga ett "svenskt" öl, som bidrog till att täcka den ökade efterfrågan efter introduktionen av mellanölet 1965.

sagtingsryds.jpg

Detta engelska samarbete förde också med sig en viss etablering inom restaurangbranschen i form av pubar i engelsk stil. Fatöl var en annan idé med engelskt ursprung.

Trots framgångarna hårdnade konkurrensen och det krävdes alltmer av ett självständigt bryggeri av Tingsryds format för att överleva. Investeringar för att öka produktionskapaciteten var nödvändiga men också kostsamma. Samtidigt var Pripps och Stockholmsbryggerierna angelägna om att bli av med den besvärande konkurrensen.

danishbeer.jpg

Man fruktade också ett uppköp av något utländskt företag. Sammantaget ledde dessa omständigheter så småningom och efter många turer till att Tingsryds införlivades med Prippskoncernen och så småningom försvann som självständigt bryggeri och varumärke. 1972 på hösten var den 50-åriga epoken AB Kronan Tingsryd slut.
burksamling.jpgUr Kristianstadsbladet 1972

bryggardynastin1a.jpg

burksamling2.jpg

bryggardynastin1b.jpg bryggardynastin1c.jpg

lastbilmin.jpg


bryggardynastinbildtext.jpg


bruksgoversvamning1927min.jpg
Översvämning på Bruksgatan 1927. Bilden tagen från baksidan av Bryggerigatan 8 söderut. Till vänster ses Carl Larssons bostadshus. Lägg märke till de fina snickerierna längs vindskivorna och lusthuset på taket! Säreget måste man säga! Entrén var tydligen direkt från Bruksgatan.


bruksgoversvamning1927_2min.jpg
Bruksgatan 12 vid samma tillfälle. På gården är fabriksbyggnaden alltjämt en trälänga.


carllarsson.jpg
Carl Larsson


carlericlarsson.jpg
Carl-Eric Larsson

bryggardynastin2a.jpg bryggardynastin2b.jpg bryggardynastin2c.jpg