Några ur personalen. Från vänster en man som hette Larsson, förnamnet minns jag inte. Han bodde inne i stan på Östra Vallgatan i ett hus mittemot det där min far hade sitt lager med begagnade kläder under några år. Larsson hade en son, som var utkörare på bryggeriet en tid. Närmast Larsson står Signe Gran, därefter en äldre man med hatt. Vad han hette minns jag inte. Han jobbade en kort tid på bryggeriet. Sedan kommer Lilla Signe och längst till höger vänder Arne just bort huvudet.

Man står samlade vid plockbordet, den sista stationen på det löpande bandet, där jag plockat ned tusentals flaskor i lådor.


personal.jpg