Vilans Vänner Kristianstad
kajb7.jpg

Clas Bengtsson är en äldre bror till Kaj Bengtsson. Bröderna bodde på 30- och 40-talet på Bryggerigatan och Bruksgatan 4. Clas är född 1933 och bor numera i Bunkeflostrand. Som barn var han scout och berättar nedan om minnen förknippade med det:

"Scoutkåren KFUM i Kristianstad hade en avdelning på Långebro med ett antal patruller spridda i bostadsområdena. En patrull höll till i en källarlokal på Bruksgatan 2 där vi träffades varje eller varannan vecka på kvällstid. Däremellan drog vi på söndagar ibland ut i naturen för orientering, naturupplevelser och provtagning i scouting. Efter varje träff skrev vi ner i en "loggbok" vad vi sysslat med. Oftast tecknade vi en bild för förtydligande. Då och då träffades vi i den större avdelningen där vi fick rapportera från patrullens verksamhet.

Vid ett tillfälle träffade vi KFUK (töserna) som bjudit in till dans (ringdans). Åke Andersson och jag träffade vid detta tillfälle två Kristianstadstöser som vi följde hem till porten. Vi bar på våra gymnastikskor som vi tyckte var i vägen. Vi gömde dem dörför i en port innan vi fortsatte. Efter att vi skilts från töserna skulle vi avhämta skorna. Åkes gamla slitna skor var kvar men mina nyinköpta för evenemanget var borta. Det var svårt att förklara för mor, men jag lärde mig att det är inte utan bekymmer när man intresserar sig mer för töser än sina egna ägodelar.

Kortet ovan visar vår patrull under en vistelse på ett större scoutläger i Skåne.

Från vänster, främre raden: Möller (förnamn okänt), Åke Andersson, Clas Bengtsson, Fred Malmberg (utan uniform), Esse Bengtsson

I mitten bakre raden Sune som var patrulledare.