Vilans Vänner Kristianstad
Bo Nilsson, f 1932 (son till specerihandlare Sture Nilsson)


klassfoto4.jpgFjärde klass. Både Bo och Åke (Kroon) var sjuka den dagen. Axel Kroon var klasslärare.

Åke känner igen några gossar:

Nedre raden – nr 1 från vänster Rune Persson vars far var urmakare i Österbergs fastighet

Nedre raden – nr 3 från vänster Rune Almqvist

Nedre raden – nr 7 från vänster Lars Nilsson vars far arbetade på Finlands bryggeri

Övre raden – nr 1 från vänster Börje Erlandsson

Övre raden – nr 3 från vänster Lars Åke Johannesson – flyttade sedermera till Malmö

Övre raden – nr 4 från vänster Hans Persson vars far arbetade på slakteriet