Vilans Vänner Kristianstad
Per Pettersson, "Bomma-Petter", f 1848, d 193?
Uppgifter och bilder har lämnats av Rune Björkkvist och Lars Björkkvist, den senare dotterdotterdotterson till Bomma-Petter.


bommapetter1detmin.jpg
Bomma-Petter, som bodde på Bryggerigatan 4, var Rut Johanssons morfar. Han var polis och bomvakt vid Långebrogatan på 1800-talet. Där fanns en bom ungefär vid Vilans torg eller Malmströms conditori, där man måste betala en avgift för att forsla varor in till Kristianstad. Det är troligt att namnet Bomgatan har sin förklaring där. Bomma-Petters riktiga namn var Per Pettersson. Han var född 1848. Hans hustru hette Hanna och tillsammans fick de fyra barn, Emma, Lasse, Anna och Gustav.
bommapetter1min.jpg

bommapetter3min.jpg
1
bommapetter5min.jpg
2

bommapetter2min.jpg
3
bommapetter10min.jpg
4

bommapetter9min.jpg
5
bommapetter4min.jpg
6
bommapetter6min.jpg
7

bommapetter7min.jpg
8
bommapetter8min.jpg
9