Vilans Vänner Kristianstad

Åke Kroon minns


vyca1930.jpg
Klicka på bilden för förstoring!
Så här såg Vilan ut vid början av 1930-talet - dvs vid tiden för min födelse.
Kortet är taget någon gång mellan 1927 - då den nya skolan byggdes - och 1936 - då vårt hus byggdes.
Man ser strax norr om järnvägsbron tre byggnader i Helgeån: från norr Kallbadhuset, Roddklubben och det s k Knektabadhuset. På Kallbadhuset lärde jag mig simma och där tjänstgjorde även Lena som simlärare på 1950-talet. I Knektabadhuset badade de värnpliktiga på den del av A 3 som var förlagd till Södra Kasern.
Vid brons landfäste på stadssidan syns Finlands bryggeri - ett stort industrikomplex. När dessa byggnader revs, byggde man i stället upp ett höghus och ett låghus. Till
viss del fungerade husen som servicehus. I en alldeles vanlig lägenhet på sjunde våningen flyttade mor och far in någon gång i mitten av sjuttiotalet.
Vid en tvärgata till Långebrogatan låg brandstationen som härbärgerade Vilans Frivilliga Brandkår, som till sin hjälp hade en brandbil av märket Chevrolet modell 1936. Man hade även ett för oss pojkar imponerande slangtorn.


vilansskola1910.jpg
Hvilans Folkskola, byggd 1910 (senare småskolan).
gamlaskolanmlararemin.jpg

Hvilans Folkskola med lärare, omkr 1915. Bland lärarna återfinnes bland de kvinnliga lärarna som nummer två från höger min mormors syster Emma Jönsson, som jag kallade för "moster Emma". Byggnaden till vänster är "dasset". Notera även att det knappt fanns någon bebyggelse alls runt skolan vid denna tid!


emmajmklassmin.jpg
Emma Jönsson med klass
sveapmklassmin.jpg
Svea Palmblad med klass

lararrummet1910taletmin.jpg

Lärarrummet på 1910-talet. Fr v 1. Emma Jönsson, 4. Anna
Miörner. Fr h 1. Oskar Miörner, 2. Oscar Järbe

lararrum_ak_sp_arupmin.jpg

Lärarrummet med fr v Svea Palmblad, Ella Månsson, Nils Arup, Axel Kroon och okänd.

lararrum_om_am_ak_rl_lemin.jpg

Lärarrummet med fr v Ludvig Ekström (vaktmästare), Anna Kroon, Ruben Lunderup, Anna Miörner, Axel Kroon, Oskar Miörner..

elmenfridqvistmin.jpg
Fest för nya lärare 1956. Aina Elmén längst t v och Axel Fridqvist till höger.

klassfoto2klassmin.jpg
Klassfoto med Åke Kroon ca 1940.
paskidormin.jpg
Samma klass på skidor

idrottsplatsmin.jpg
Vilans idrottsplats. Åke Kroon och Börje Pehrsson
eklofsgard1935min.jpg
Eklöfs gård ca 1935

eklofsgardmin.jpg
Eklöfs gård ca 1935
allegatanprommin.jpg
Axel Kroon och svärfar Per Palmblad med Åke Kroon på Allégatan ca 1935
villanallegatanmin.jpg
Familjen Axel Kroons villa på Allégatan 9.