Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


MKR - MontKabana Renkontiĝo

Historio

21a MKR: Reichenau, Aŭstrio (2010)
Fotis: Mea, Milivoj kaj Vanja
Post 20 jaroj de MKR kaj 10 MKRoj en Kroatio kaj Slovenio en la jaro 2010 la renkontiĝo revenis hejmen - al Aŭstrio. La antaŭa organiza tema (Mea, Milivoj kaj Vanja) transdonis la honoron (kaj ĉefan parton de la laboro ;o) ) al Christian Eppler el Vieno kiu tre sukcese organizis 21-an MKR-on en urbeto Reichenau en Malsupra Aŭstrio (Niederoesterreich). Reichenaŭ estas konata jam de longe pro sia saniga aero kaj bela montara ĉirkauaĵo kaj norde de la urbeto troviĝas du plej orientaj alpaj montoj: Raxalpe kaj Schneeberg, kiuj estis celoj de la ekskursoj.
Ankaŭ malsame al antaŭaj kutimoj, MKRejo ne estis montkabano, sed pensiono, pensiono Flacklwirt, kiu tre lukse gastigis la montmigremuloj dum tiuj 3 tagoj. Loĝeblecoj estis diversaj, ekde tutnormalaj hotelaj ĉambroj ĝis subtegmenta amasloĝejo, sed la plej agrabla surprizo estis la manĝaĵo: abunda kaj tre bongusta. Entute la aranĝon partoprenis 24 personoj el 4 landoj; Aŭstrio, Ĉehio, Kroatio kaj Svedio.
Kaj nun sekvas la pli detala raporto!


Ĵaŭdo, 30a de septembro

Kiel kutime, plej multe da partoprenantoj venis malfrue vespere, ĝustatempe por vespermaĝi kaj saluti novajn kaj malnovajn amikojn kaj babili kun ĉiam bona aŭstra biero!


vendredo, 1a de oktobro

Unua ekskursa tago gvidis partoprenantojn al Raxalpe. La ekskurso komencis de trapasejo Preiner Gscheid kaj ĉiuj ekskursantoj kune migris ĝis plej proksima montkabano Waxriegelhaus. Tie la grupo disiĝis: plej spertaj kaj fortplenaj daŭrigis deklive supren laŭ vojo nomata Waxriegelsteig al montara kresto kaj altebenaĵo. Kaj la resto, familioj kun infanoj kaj pli malfortaj membroj de la grupo, migris laŭ agrabla "Serpentinenweg" laŭ plej direkta (kaj maldekliva) vojo. Komence sekvis nin nuboj sed, irante pli kaj pli supre, suno ŝajne iĝis pli forta kaj venante al la altebenaĵo suno belege brilis - tamen, estis malvarme kaj ventoze.
Je okcidenta flanko de la jam menciita altebenaĵo troviĝas Karl Ludwig Haus, unu el la plej malnovaj montkabanoj entute en Aŭstrio. Ĵus ĉe nia alveno la montkabano estis renovigita, plenplena da konstrumaterialo kaj laboristoj ... sed, ni tamen rajtis iomete kaŝi sin kontraŭ malvarma vento kaj denove venantaj nuboj kaj nebulo. Post ne tro longa paŭzo la plej fortaj daŭrigis la migradon vizitante la plej altan pinton de Rax nomata Heukuppe (2007 m) ... kaj ĉe la pinto surprizigis nin neatendita neĝo kaj nebulo. Kvankam la grupa etoso estis bona kaj gaja malvarmo tamen rapide venkis kaj la grupo ekis rapidan revenon. Revenante neĝo baldaŭ iĝis pluvo, pli kaj pli forta, kiu sekvis nin ĝis la fino de la ekskurso. Sed, varma ejo kaj bona vespermanĝo baldaŭ denove vivigis la etoson.

Ek al bildoj de la unua ekskurstago!!

sabato, 2a de oktobro

Dua ekskursa tago ofertis tute diversan ekskurson - ĉi foje vizitita monto estis Schneeberg, tra Weichtalklamm. Tiu valo fakte estas senakva kanjono tra kiu iras tre interesa vojeto kiu foje kun helpo de najloj kaj metalaj ŝnuroj gvidas migrantojn tra multnombraj rokaj partoj. Tiu ĉi vojo ne estis tiel facila kiel pasinttaga ekskurso al Rax kaj postulis de la migrantoj iomete pli da forto kaj lerteco ... sed kaj plenkreskuloj kaj infanoj sukcesis senprobleme trapasi ĝin. Elirante de la kanjono, post ankoraŭ duonhora migrado, atendis nin Kienthalerhuette, bela tradicia montkabano kiu troviĝas sub impona roka pinto Turmstein. Suno estis tre agrabla kaj plej multo da partoprenantoj decidis resti tie babilante kaj sunumante ĝis kiam la plej kuraĝa grupo daŭrigis la vojon la plej alta pinto de Schneeberg nomata Klosterwappen (2076 m).
Posttagmeze suno denove malaperis kaj iĝis pli malvarme, sed pluvo tamen en venis kaj la tuta grupo ĝustatempe atingis denove la ekirpunkton sekvante agrablan Ferdinad Mayr Weg. Fine de la ekskurso ĉiuj uzis la eblecon denove ĝui bonajn kukojn kaj bieron ĉe apudrivera Weichtalhaus (la menciita rivero nomiĝas Schwarza kaj dividas montojn Raxalpe kaj Schneeberg).

Ek al bildoj de la dua ekskurstago!!

dimanĉo, 3a de oktobro

Post tiuj du belegaj sed ankaŭ lacigaj ekskurstagoj sekvis ripoziga dimanĉo ... la partoprenantoj uzis la eblecon longe dormi kaj malrapide matenmanĝi, ankoraŭ foje ĉui riĉegan bufedon ... kaj baldaŭ venis adiaŭa tempo, ĝis la venonta MKR!Redaktanto kore dankas al ĉiuj kiuj sendis siajn MKR-fotojn: Daša, Mea, Milivoj kaj Vanja!Reen al historia paĝo!