Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

Strona domowa autora opowiadań, powieści i scenariuszy : Xeelee First

    Jestem  autorem opowiadań,  powieści i  scenariuszy, nawiązujących do alternatywnej  metafizyki  i etyki. Przesłanie moich tekstów można wyrazić krótko w sposób następujący:  

 

To wszystko nie jest tak !  Nasza cywilizacja nie uwolniła się od dwóch ważnych błędów intelektualnych !

W zakresie metafizyki: Trzecia opcja jest prawdziwa !  Teoria współudziału ludzi  w nawrotowym odradzaniu się świata - jest prawdziwa!  

W zakresie etyki:  Sądzę, że tak zwana B-moralność  jest dla nas bardziej przyjazna!
 

 Aby wprowadzić w atmosferę intelektualną  charakterystyczną  dla moich tekstów wklejam poniżej kadr ze znanego filmu:

 

    Opublikowałem pod swoim nazwiskiem  i pod pseudonimami  wiele tekstów. Większość  z nich to recenzowane prace naukowe, na ogół o charakterze interdyscyplinarnym. Opublikowałem także  kilka książek popularno - naukowych.

   Przez wiele lat spisywałem jednak także teksty, które mają charakter opowiadań i powieści, które są jednocześnie niemal gotowymi scenariuszami filmowymi (w ich treści przeważają dialogi).

   Bodźcem, a potem motywacją  do napisanie tych powieści  było dostrzeżenie, w trakcie moich dociekań intelektualnych, iż nasza cywilizacja, nasza kultura, jak na razie nie zdołała  się uwolnić od następstw dwóch poważnych błędów poznawczych i  intelektualnych.:

(1) Współczesne wyobrażenie świata (światopogląd, popularny model kosmogoniczny, uznawane koncepcje metafizyczne) oscylują   między zapatrywaniami, iż.:  (a) "wszystko to  stworzył Bóg" (co jest oddaleniem - niejako na stałe - odpowiedzi na większość najważniejszych  pytań), bądź  (b) "samo się zrobiło" (inaczej… sprawiły to mechanizmy ewolucji, sprowadzane do przypadkowych mutacji, walki o byt i selekcji tworów najlepiej przystosowanych).

 

    Jest trzecia opcja, której niemal nikt nie chce rozważać na poważnie, mimo iż wydaje się ona  "uzgadniać"   większość nagromadzonych faktów oraz godzić postawę sceptyczną, racjonalną z postawa religijną.

 

     Owa "trzecia droga" to uznanie,  że.:  (a) podstawowe tworzywo materialne i informacyjne (wg  terminologii Barucha Spinozy tzw. ”substancja”) jest odwieczna i niezniszczalna, lecz (b) kolejną wersję świata (który nawrotowo się  odradza)  planują, programują istoty inteligentne żyjące  obecnie. Oznacza to,    my jesteśmy “wczesną postacią Demiurga”.

 

(2) Lansowane zasady moralne (“nie cudzołóż")  nie uwzględniają,  iż każdy z nas pragnie jednocześnie miłości i wolności. Nawet w obrębie kultury zachodniej relacje pomiędzy mężczyznami i kobietami są zakłamane  z powodu unikania szczerych rozmów. Rozmowa szczera jest możliwa tylko wtedy kiedy zachodzi taka wymiana poglądów,  iż każdy z partnerów  nie boi się restrykcji za ujawnienie  swoich prawdziwych, autentycznych zapatrywań. Większość dzieł literackich, filmów, co więcej rozmów towarzyskich nieustannie dotyczy niewierności, zdrady, zazdrości,  co  jest następstwem nieumiejętności porozumienia się w zakresie dylematu powodowanego przez fakt,  iż niektóre osoby mają przemożne inklinacje do poligamii, uwarunkowane  genetyczne i neurobiologiczne.

 

   Ową alternatywną  metafizykę i etykę, nie tylko ja, ale także kilku innych autorów przedstawia  w szczegółach od strony teoretycznej (vide chociażby strony  http://www.clemvidal.com/  ,  https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1301/1301.1648.pdf    ) Jestem jednak przekonany,  iż ową "trzecią drogę"  można popularyzować poprzez  powieści (ewentualnie scenariusze, które mają szansę aby być poczytne.

 


     
  

 

         

 

Aby podtrzymać  atmosferę intelektualną  charakterystyczną  dla moich tekstów wklejam poniżej kadr  z innego znanego filmu:

   Poprzez niniejszą   stronę  autora staram się  więc osiągnąć  następujące cele .:

 

1. Poinformować potencjalnych czytelników o opublikowaniu  powieści pt:  "Przybysze z M31". Cztery rozdziały tej powieści są  dostępne pod :  

    https://www.pokatne.pl/opowiadanie/przybysze-z-m31-i-przed-polwieczem-na-pokladzie-statku

 2. Poinformować potencjalnych czytelników o opublikowaniu  powieści pt:  "Sissi-kosmitka". Cztery rozdziały tej powieści są  dostępne pod :

    https://www.pokatne.pl/opowiadanie/sissi-kosmitka-i-santa-catarina-airport   

 3. Poinformować potencjalnych czytelników o opublikowaniu  powieści pt:  "Technologia zmartwychwstania".  Cztery rozdziały tej powieści są  dostępne pod :

     https://www.pokatne.pl/opowiadanie/technologia-zmartwychwstania-i

3. Zachęcić potencjalnych wydawców do  opublikowania w formie książkowej tekstów, dostępnych obecnie jedynie "w sieci" . 

 

4. Zachęcić potencjalnych tłumaczy literatury do  podjęcia trudu  przetłumaczenia  udostępnionych powieści na inne języki, w szczególności na język angielski. 

 

5. Zachęcić potencjalnych producentów do prób sfilmowania przedstawianych powieści tworzących sequel.    

 

6.  Zachęcić osoby, które już dobrze poznały większość elementów sequela, a zwłaszcza osoby, które przeczytały teksty dotyczące podstaw teoretycznych,  scharakteryzowanej wyżej alternatywnej metafizyki   i  etyki aby podjęły trud rozwijania tych teorii, bądź "rodzaj zabawy"  polegającej na opracowywaniu własnych "utworów" odwołujących się to tej teorii.   

    

 

   Krótkie omówienia udostępnionych już  powieści tworzących sequel (część z nich jest dostępnych jedynie w postaci plików pdf ):

 

"M31 - przybyliśmy z Andromedy i jesteśmy wśród Was"

 Bohaterami powieści jest załoga statku kosmicznego TIME – SPACE - CRAFT- V.   Po skoku nadprzestrzennym dokonanym z regionu planety Recurrence  w galaktyce Andromedy, znanej z katalogu Messiera  jako  "M31" -  znalazła się ona na orbicie geostacjonarnej naszej  planety Ziemi. Załoga planuje dokonać zwiadu  na naszej planecie,  a potem ingerencji. Ich celem jest  poinformowanie mieszkańców Ziemi o  ich  modelu kosmologicznym Wszechświata. Planują oni także dokonać  modyfikacji przeciętnej obyczajowości, wychodząc z założenia iż  błędne założenia etyczne są przyczyną nieszczęść na naszej planecie. Debata tocząca się na pokładzie statku, w trakcie której przywódcy spisku  zastanawiają  się nad prawidłowością swojego wnioskowania -  kończy się uzgodnieniem szczegółów planu  wysłania na powierzchnię  Ziemi  statku pomocniczego TCP-1, który ma rozpocząć ingerencję.

   Autor powieści świadomie czyni aluzje do kamieni milowych pop-kultury, jakimi były filmy Star Trek i Wojny Gwiezdne. Swój wywód opiera on jednak o konkretne ustalenia z zakresu kosmologii i psychologii. 

 

    https://www.pokatne.pl/opowiadanie/przybysze-z-m31-i-przed-polwieczem-na-pokladzie-statku

  

 

  

 Sissi - kosmitka

 

   Autor w swojej drugiej  powieści rozwija kilka wątków. Tylko pozornie jest to powieść science - fiction. W pewnej mierze jest to intrygująca relacja z niezwykłych, lecz znanych wielu turystom miejsc na Maderze, którą autor odwiedził. Na tą relację jest jednak nałożona opowieść o przybyciu pięciorga osób z pewnego statku kosmicznego i ich zmagania, aby miejscowe władze portugalskie nie wykryły rozpoczęcia się ich misji i ingerencji. Autor dołożył trudu, aby opis lądowania i opuszczenia Madery przez owych obcych był zgodny z współczesnymi realiami technicznymi.

    Nawet jeśli czytelnik nie zna planu tej misji, wyłożonego w poprzednim tomie sequela to może on zaznajomić się z całkowicie odmiennym, można by powiedzieć "kosmicznym" pojmowaniem podstawowych dylematów obyczajowych i duchowych mieszkańców naszej planety.

    Proponowane przez przybyszy (autora) rozwiązania tych dylematów dotyczących zmysłowości, seksu i celu życia zadziwiają odmiennością i świeżością przedstawionych rozwiązań.

     Czytelnik staje wobec licznych nieznanych mu wcześniej koncepcji i zagadek. Jedną z nich jest przekonanie przybyszy, iż w miejsce podróży statkiem, zdolnym do rozwijania szybkości nadświetlnych można  przybyć tu na Ziemię  na wskutek transferu duszy do umysłu człowieka nowonarodzonego. Czytelnik może szukać objaśnienia w następnych tomach sequela. Jego kolejną częścią jest opublikowana już powieść pt.: "Technologia zmartwychwstania".

 

 https://www.pokatne.pl/opowiadanie/sissi-kosmitka-i-santa-catarina-airport   


 

 

Technologia zmartwychwstania

 

Opowieść tylko po części ma charakter tekstu science-fiction. Referaty, wygłoszone na relacjonowanej tu elitarnej konferencji, są realnymi, aktualnymi spekulacjami z zakresu astrofizyki i kosmologii. Czytelnik może być zdziwiony, że  na portalu poświęconym erotyce znajduje się tekst, zawierający kwintesencję współczesnych, najbardziej zaawansowanych spekulacji kosmologicznych objaśniających sens istnienia człowieka. Opublikowanie tego tekstu w niniejszej witrynie miało na celu wykorzystanie znacznego zainteresowania opowiadaniami erotycznymi w celu propagowania ciekawych, istotnych ale dość trudnych spekulacji metafizycznych

     https://www.pokatne.pl/opowiadanie/technologia-zmartwychwstania-i

 

 

"Syndrom Jerozolimski tej planety"

  Treścią tego opowiadania jest relacja z drugiego etapu zwiadu osób, przybyłych ze statku kosmicznego. Mężczyzna i poznana na Ziemi kobieta  podążają  typową trasą  wycieczek  z Egiptu do Ziemi Świętej. Ich bezstronna inspekcja zastanej tam aktualnie sytuacji umożliwia im wyrobienie sobie zdania na temat miejsca pochodzenia i wydarzeń, które doprowadziły do uformowania się trzech głównych religii monoteistycznych naszej planety. Dla przybyszy jest to istotne,  jako że ich celem jest poinformowanie mieszkańców planety i ich wyobrażeniu o Świecie, co ich zdaniem powinno się przyczynić do zażegnania  wieku groźnych konfliktów.

 

Link do tego tekstu zostanie zamieszczony tutaj wkrótce.

 

 

         

 

"Skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy - weź udział w tej konferencji",

 

   Książka jest zbeletryzowaną formą udzielenie odpowiedzi na pytania nurtujące ludzkość od zarania jej istnienia. Można odnosić wrażenie, że jest to powieść s-f, opowieść o przygodach lub reportaż. W istocie autor używa jednocześnie wielu środków aby przedstawić swoje oryginalne wyobrażenie o świecie. Książka jest ponadto przewodnikiem do działań, zwanych tu meta-grą, wciągającą w realizację ważnych wydarzeń i wzbudzającą znaczne emocje. W treści powieści tkwią pewne zagadki. Ich odkrycie może być olśnieniem.

Link do tego tekstu zostanie zamieszczony tutaj wkrótce.

 

         

 

     

 

 

  

 

 

 

Czerwono, pomarańczowo niebiesko

(streszczenie istniejącego zapisu powieści będzie zamieszczone tutaj wkrótce)

 

 

 

 

Niniejsza strona www - jest w trakcie rozbudowywania !!!

 

Xeelee First

Kontakt z autorem .:  

 e-mail:   xeeleefirst@gmail.com