by Czech around Mijn depressie - mijn vijand
by Czech

by German around Mijn depressie - mijn vijand
by German

by English around Mijn depressie - mijn vijand
by English

by Spanish around Mijn depressie - mijn vijand
by Spanish

by French around Mijn depressie - mijn vijand
by French

by Greek around Mijn depressie - mijn vijand
by Greek

by Italian around Mijn depressie - mijn vijand
by Italian

by Dutch around Mijn depressie - mijn vijand
by Dutch

by Portuguese around Mijn depressie - mijn vijand
by Portuguese

by Swedish around Mijn depressie - mijn vijand
by SwedishMijn depressie - mijn vijand home page

 

 

 
Mijn depressie - mijn vijand

 

 

 Antidepressants. Mijn depressie - mijn vijand.

De vrees en de bezorgdheid maken deel uit van het leven

De vrees en de bezorgdheid zijn een normaal onderdeel — zelfs essentieel — van het leven. Zij bereiden ons op gevaar voor, dat tot fysiologische veranderingen leidt die ons om effectief aan een bedreiging toelaten te antwoorden. De vrees is zeer ongecompliceerd. Het doet zich in antwoord op direct gevaar voor, zodat is het onverwacht, gewoonlijk zeer intens, en beperkt tot de dichtbije situatie. Uw reactie op de vrees, zoals het springen uit de weg van een tegemoetkomende auto, lost snel de situatie op.

Terwijl zowel de vrees als de bezorgdheid een ontwakenreactie kunnen veroorzaken, divergeren hun andere gevolgen. De zeer intense vrees dient soms het lichaam „bevriezen“ om het tegen kwaad te beschermen, veroorzakend weinig of geen verandering in harttarief en blokkerend de impuls om zich te bewegen. In bezorgdheid, leiden de fysieke veranderingen die door ontwaken worden veroorzaakt tot een tweede stadium duidelijk door gedachte patronen zoals zorg, ontzetting, en geestelijk speelt van bezorgdheid-wekkende gebeurtenissen over.

Zolang er een goede reden voor vrees of bezorgdheid is, en het zich niet in de capaciteit mengt te werken, te spelen en, te socialiseren, wordt het niet beschouwd als een probleem. Maar wanneer de bezorgdheid het leven van zijn overneemt en begint dagelijkse activiteiten te onderbreken, is de situatie niet meer normaal. Een echte emotionele wanorde is nu op het werk... en het is tijd om een arts te zien.
Het onderzoek geestelijke gezondheid van wetenschappers

Vele organisaties steunt onderzoek naar de oorzaken, diagnose, vandaag preventie, en behandeling van bezorgdheidswanorde en andere geestelijke ziekten. De studies onderzoeken de genetische en milieurisico's voor belangrijke bezorgdheidswanorde, hun cursus--zowel alleen en wanneer zij samen met andere ziekten zoals depressie voorkomen--en hun behandeling. Het uiteindelijke doel is te kunnen genezen, en misschien zelfs te verhinderen, bezorgdheidswanorde.

Ander onderzoek concentreert zich op het zeepaardje, een andere hersenenstructuur die van verwerking het dreigen of traumatische stimuli de oorzaak is. Het zeepaardje speelt een belangrijke rol in de hersenen door om informatie in geheugen te helpen te coderen. De studies hebben aangetoond dat het zeepaardje in mensen kleiner schijnt te zijn die strenge spanning wegens kindmisbruik of militair gevecht hebben ondergaan. Deze verminderde grootte kon helpen verklaren waarom de individuen met PTSD flash-backs, tekorten in expliciet geheugen, en versplinterd geheugen voor details van de traumatische gebeurtenis hebben.

Ook, wijst het onderzoek erop dat andere hersenendelen genoemd de basispeesknopen en striatum bij obsessive-compulsive wanorde betrokken zijn.
De efficiënte wanorde van de behandelingenbezorgdheid

Alvorens de behandeling kan beginnen, moet de arts een zorgvuldige kenmerkende evaluatie leiden om te bepalen of uw symptomen aan een bezorgdheidswanorde toe te schrijven zijn, die de bezorgdheidswanorde u kan hebben, en welke coëxisterende voorwaarden aanwezig kunnen zijn. De wanorde van de bezorgdheid is niet allen behandelde het zelfde, en het is belangrijk om het specifieke probleem te bepalen alvorens een cursus van behandeling terecht te komen in. Soms zal het alcoholisme of één of andere andere coëxisterende voorwaarde zulk een invloed hebben dat het noodzakelijk is om het tezelfdertijd te behandelen of alvorens de bezorgdheidswanorde te behandelen.

In vele gevallen, zijn de medicijnen essentieel. Als u aan manie lijdt, kan een belangrijke depressie, of een paranoïde wanorde, medicijnen eigenlijk u aan uw normale zelf kunnen herstellen. Voor andere voorwaarden, zoals schizofrenie, controleren de medicijnen en wijzigen symptomen aan de graad dat een persoon in zijn gemeenschap kan blijven. De medicijnen verlichten ook de meer verontrustende symptomen, die een persoon toestaan om in een therapeutische verhouding in dienst te nemen en in de activiteiten van haar dagelijks leven re-in dienst te nemen. Soms is een drug een nuttige extra maatregel tijdens bijzonder zware tijden, misschien in het aanvankelijke stadium van behandeling of in een tijd van crisis. Die patiënten met gedachte wanorde of hallucinatory ervaringen kunnen slechts met aangewezen antipsychotic medicijnen worden gehandhaafd.
Leer bezorgdheid

De ongebreidelde bezorgdheid kan tot om het even welk van verscheidene emotionele wanorde leiden, allen gekenmerkt door een onplezierige en overweldigende geestelijke spanning zonder duidelijke identificeerbare oorzaak. Terwijl de meeste mensen met bezorgdheidswanorde zich volledig ervan bewust zijn dat hun gedachten en gedrag irrationeel en ongepast zijn, geeft dit inzicht hen geen hulp in het controleren van hun symptomen.

De belangrijke depressie, het soort depressie dat het waarschijnlijkst van behandeling met medicijnen zal profiteren, is meer dan enkel de „blauw.„Het is een voorwaarde die 2 weken of meer, duurt en zich in de capaciteit van een persoon mengt om dagelijkse taken te dragen en van activiteiten te genieten die eerder genoegen brachten. De depressie wordt geassoci�ërd met het abnormale functioneren van de hersenen. Een interactie tussen genetische tendens en het levensgeschiedenis schijnt om de gedeprimeerde kans te bepalen van een persoon om te worden. De episoden van depressie kunnen door spanning, moeilijke het levensgebeurtenissen, bijwerkingen van medicijnen, of medicijn/substantieterugtrekking, of zelfs virale besmettingen worden teweeggebracht die de hersenen kunnen beïnvloeden.
Gemeenschappelijke symptomen van depressie

De gedeprimeerde mensen zullen neer droevig, of „,“ schijnen of kunnen niet kunnen van hun normale activiteiten genieten. Zij kunnen geen eetlust hebben en gewicht (hoewel sommige mensen meer en aanwinstengewicht wanneer gedeprimeerd eten) verliezen. Zij kunnen teveel of te weinig slapen, moeilijkheid hebben die naar slaap, slaap rusteloos gaat, of zeer vroeg in de ochtend wekken. Zij kunnen van schuldig, waardeloos, of hopeloos het voelen spreken; zij kunnen energie niet hebben of zijn jumpy en geageerd. Zij kunnen over het doden van denken en kunnen een zelfmoordpoging zelfs maken. Sommige gedeprimeerde mensen hebben waanideeën (valse, vaste ideeën) over armoede, ziekte, of sinfulness die met hun depressie verwant zijn. Vaak is het gevoel van depressie slechter in een bepaalde tijd van dag, bijvoorbeeld, elke ochtend of elke avond.

De fysieke symptomen van deze wanorde omvatten: het beven, het trillen, spierspanning, hoofdpijnen, geprikkeldheid, het zweten, misselijkheid, hete flitsen, losbolligheid, en moeilijkheid ademhaling. GAD wordt gediagnostiseerd wanneer psychologische en fysieke jongstleden symptomen van bezorgdheid een meer dan maand en vergezeld gaat niet van de symptomen van andere bezorgdheidswanorde.

Als u bovenmatig ongerust gemaakt over een aantal dagelijkse problemen minstens zes maanden bent geweest en minstens zes van de gemeenschappelijke vroeger vermelde symptomen van bezorgdheid gehad, kunt u bezorgdheidswanorde veralgemeend hebben. Controle met uw familiearts of geestelijke gezondheidsberoeps. De algemene bezorgdheidswanorde is hoogst te behandelen.
Psychofarmacologie en medicijnen

De psychiaters of andere artsen kunnen medicijnen voor bezorgdheidswanorde voorschrijven. Deze artsen werken vaak nauw met psychologen, sociale arbeiders, of adviseurs samen die psychotherapy verstrekken. Hoewel de medicijnen geen bezorgdheidswanorde zullen genezen, kunnen zij de symptomen houden onder controle en u toelaten om het normaal, vervullend leven te leiden.

Het is niet volledig duidelijk waarom de psychotrope medicijnen werken; maar toch blijkt het dat zij saldo binnen de chemie van de hersenen opnieuw vestigen. Het gedrag wordt door berichten bepaald die binnen de hersenen van één zenuwcel aan een andere door diverse chemische producten worden overgebracht. Deze chemische producten worden genoemd neurotransmitters. Door miljoenen zenuwcellen binnen de hersenen, brengen de chemische producten geheugen, slaappatronen, waarnemingen, gevoel, stemmingen en gedachten teweeg. De elektrische stroom die de berichten draagt wordt ontvangen tegen zenuweinden, genoemd synapsen, die dan de neurotransmitter vrijgeven. Deze chemische producten, beurtelings, verspreiden het bericht door de volgende zenuwen in lijn te bevorderen om op het elektrobericht te verzenden. Zodra gebruikt, is het neurotransmitterchemische product teruggekeerd en in het zenuweind opgeslagen. Dit recyclingsprocédé wordt geroepen reuptake. Wanneer dit signalerende proces scheef gaat, worden de gevolgen gezien in het gedrag van een persoon en in zijn emoties, waarnemingen, sensaties, en ideeën ervaren.
Oorzaken van de bezorgdheid van mensen

De biochemische theorie stelt voor dat de biologische onevenwichtigheid, misschien onder de neurotransmitters in de hersenen, de primaire oorzaak van bezorgdheidswanorde kan zijn. In één studie de onderzoekers konden namelijk een paniekaanval eenvoudig teweegbrengen in sommige mensen door bepaalde chemische producten te gieten. Vele wetenschappers betrokken bij bezorgdheidsonderzoek debatteren nu dat de verbeterende biochemische onevenwichtigheid met medicijn het eerste doel van behandeling zou moeten zijn. Andere studies suggereren dat de biochemische veranderingen ook door de psychologische en gedragsveranderingen kunnen worden bereikt die door psychotherapy worden veroorzaakt.

Het leren de bezorgdheid van theoriemeningen als een geleerd gedrag dat kan worden afgeleerd. Deze theorie poneert dat de bezorgdheid van een persoon kan worden verminderd door de gevreesde situatie of het voorwerp voortdurend te confronteren. En sommige mensen, in feite, veranderen hun het denken en ervaren significante hulp zonder enig medicijn.

Er is weinig twijfel dat al ons gedachten en gevoel in transmissies tussen zenuwcellen in de hersenen wortel worden geschoten. Deze signalen worden van cel aan cel door chemische neurotransmitters overgegaan die bij de synaps (uiterst klein hiaat) worden vrijgegeven tussen één cel en volgende.

1. Herinner dat hoewel uw gevoel en symptomen zeer bang makend zijn, zij niet gevaarlijk of schadelijk zijn. 2. Begrijp dat wat u ervaart een overdrijving van uw normale lichamelijke te beklemtonen reacties is. 3. Bestrijd uw gevoel niet of probeer om hen weg te wensen. Meer bent u bereid om hen onder ogen te zien, minder intens zullen zij worden. 4. Voeg niet aan uw paniek toe door over wat „te denken“ zou kunnen gebeuren. 5. Verblijf in het heden. Het bericht wat werkelijk aan u gebeurt in tegenstelling tot wat u denkt zou kunnen gebeuren. 6. Etiketteer uw vreesniveau van nul tot 10 en let op het uitgaan en verslaan. Bericht dat het niet bij zeer op hoog niveau voor meer dan een paar seconden blijft. 7. Wanneer de vrees begint teweeg te brengen „wat als“ het denken, nadruk en een eenvoudige en handelbare taak zoals het tellen achteruit van 100 door threes of het breken van een rubberband op uw pols uitvoeren. 8. Bericht dat wanneer u ophoudt toevoegend angstaanjagende gedachten aan uw vrees, het begint langzaam te verdwijnen. 9. Wanneer de vrees komt, verwacht en keur het goed. Wacht en geef het tijd om zonder het lopen vanaf het over te gaan. 10. Trots ben van de vooruitgang u, boekt en over hoe goed denkt u van mening zult zijn wanneer u dit keer slaagt.
Het beheerstechnieken van de spanning

Vele mensen met bezorgdheidswanorde profiteren van het lid worden van een van zelfhulpgroep en het delen van hun problemen en verwezenlijkingen met anderen. Spreken met vertrouwde op vrienden of een vertrouwd op lid van de geestelijkheid kan ook zeer nuttig zijn, hoewel niet een substituut voor geestelijke gezondheidszorg. Het deelnemen aan een het praatjeruimte van Internet kan ook van waarde zijn in het delen van zorgen en het verminderen van een betekenis van isolatie, maar om het even welke ontvangen raad zou met voorzichtigheid moeten worden bekeken.

De studies tonen aan dat de kalmeringsmiddelen in het behandelen van depressie efficiënt zijn geweest. Een type van geneeskunde geroepen selectieve serotonine reuptake inhibitors (SSRIs) wordt vaakst voorgeschreven door artsen. In „besprekings“ therapie, spreken de patiënt en de therapeut over het de de de ervaringen, verhoudingen, gebeurtenissen, en gevoel van de patiënt. Twee van de benaderingen efficiënt die worden gevonden om te zijn om depressie te behandelen zijn interpersoonlijke therapie en cognitieve gedragstherapie.
Bezorgdheid en ziekte

Hoewel het ongewoon is, kunnen bepaalde medische problemen de symptomen van bezorgdheid nabootsen, of zelfs het produceren. De hartkloppingen en shortness van adem die door een onregelmatige hartslag worden veroorzaakt kunnen gemakkelijk met bezorgdheid worden verward. Een klonter in de long (longembolie) veroorzaakt vaak onverklaard gevoel van bezorgdheid. De neurologische problemen zoals epilepsie en hersenenwanorde kunnen van symptomen van bezorgdheid de oorzaak zijn. Kan zo bloedarmoede, diabetes, schildklierziekte, en bijnierproblemen. In het algemeen, zullen deze symptomen verdwijnen wanneer de onderliggende ziekte onder controle wordt gebracht, hoewel de bezorgdheid soms afzonderlijke behandeling vereist.

De alcohol is bekend underdiagnosed nog constant oorzaak van bezorgdheid. Zowel kunnen de bovenmatige consumptie van alcohol als de terugtrekking van het tot bezorgdheid leiden. Het probleem vaak gaat niet erkend omdat de mensen hun alcoholopname minimaliseren of kunnen weglaten wanneer het spreken met de arts, en artsen kan veronachtzamen te vragen. Interessant, schijnt de alcohol niet om het risico van bezorgdheidswanorde in het recentere leven te verhogen.
Mijn depressie - mijn vijand. Antidepressants.


Definities die op deze pagina worden gebruikt

Bezorgdheid


De wanorde van de bezorgdheid


Vrees


Depressie


Geestelijke gezondheid


Spanning


Health tips and advises for everybody.


 

 Sitemap

Informatie in dit document ongeveer Antidepressants genoemd Mijn depressie - mijn vijand is voor Eind - het gebruik van de gebruiker slechts en kan niet worden verkocht, anders voor commerciële doeleinden worden opnieuw verdeeld of worden gebruikt. De informatie is een onderwijs slechts hulp. Het is geen de bedoeling geweest als medische raad voor individuele voorwaarden of behandelingen van Antidepressants. Bovendien, zijn de vervaardiging en de distributie van kruidensubstanties niet nu geregeld in de Verenigde Staten, en geen kwaliteitsnormen bestaan momenteel als de geneeskunde van de merknaam en generische geneeskunde. Bespreking over Antidepressants aan uw arts, verpleegster of apotheker voordien na om het even welk medisch regime om te zien of is het veilig en efficiënt voor u.

© Copyright 2007 Beauty Organization of Brazilia, Antidepressants section.