by Czech around Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές
by Czech

by German around Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές
by German

by English around Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές
by English

by Spanish around Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές
by Spanish

by French around Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές
by French

by Greek around Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές
by Greek

by Italian around Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές
by Italian

by Dutch around Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές
by Dutch

by Portuguese around Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές
by Portuguese

by Swedish around Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές
by SwedishΜεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές home page

 

 

 
Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές

Men health. Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές.

Οι σεξουαλικές αναταραχές διέγερσης ήταν γνωστές προηγουμένως ως frigidity στις γυναίκες και ανικανότητα στους άνδρες, αν και αυτές έχουν αντικατασταθεί τώρα με τους λιγότερους judgmental όρους. Η ανικανότητα είναι τώρα γνωστή ως στυτική δυσλειτουργία, και frigidity έχει αντικατασταθεί με διάφορους όρους περιγράφοντας τα συγκεκριμένα προβλήματα με, παραδείγματος χάριν, την επιθυμία ή τη διέγερση.

Μπορούν να υπάρξουν ιατρικές αιτίες σε αυτές τις αναταραχές, όπως η μειωμένη ροή αίματος ή η έλλειψη κολπικής λίπανσης. Η χρόνια πάθηση μπορεί επίσης να συμβάλει, καθώς επίσης και η φύση της σχέσης μεταξύ των συνεργατών. Όπως η επιτυχία του sildenafil (Viagra) βεβαιώνει, οι περισσότερες στυτικές αναταραχές στα άτομα είναι πρώτιστα φυσικές, μη ψυχολογικές καταστάσεις.

Οι σεξουαλικές αναταραχές πόνου έχουν επιπτώσεις στις γυναίκες σχεδόν αποκλειστικά και είναι γνωστές ως dyspareunia (επίπονη επαφή) και vaginismus (ένας ακούσιος σπασμός των μυών του κολπικού τοίχου που παρεμποδίζει την επαφή). Το Dyspareunia μπορεί να προκληθεί από την ανεπαρκή λίπανση (κολπική ξηρότητα) στις γυναίκες.

Είναι ασαφές ακριβώς τι προκαλεί το vaginismus, αλλά θεωρείται ότι το προηγούμενο σεξουαλικό τραύμα (όπως ο βιασμός ή η κατάχρηση) μπορεί να διαδραματίσει έναν ρόλο. Μια άλλη θηλυκή σεξουαλική αναταραχή πόνου καλείται το vulvodynia ή vulvar vestibulitis. Σε αυτόν τον όρο, οι γυναίκες δοκιμάζουν τον πόνο καψίματος κατά τη διάρκεια του φύλου που φαίνεται να αφορά τα προβλήματα με το δέρμα στις vulvar και κολπικές περιοχές. Η αιτία είναι άγνωστη.

Οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες είναι πιό κοινές τα πρώτα ενήλικα έτη, με την πλειοψηφία των ανθρώπων που επιδιώκουν την προσοχή για τέτοιους όρους κατά τη διάρκεια του τέλους της δεκαετίας '20 τους μέχρι τις δεκαετίες του '30. Η επίπτωση αυξάνεται πάλι στο γηριατρικό πληθυσμό, χαρακτηριστικά με τη βαθμιαία αρχή των συμπτωμάτων που συνδέονται ο συνηθέστερα με τις ιατρικές αιτίες της σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

Μια πρόσφατη μελέτη υπολογίζει ότι 30 εκατομμύριο άτομα πάσχουν από τους διάφορους βαθμούς στυτικής δυσλειτουργίας. Αυτό μπορεί να κυμανθεί από ήπιο ως αυστηρό. Είναι σαφώς ένα ηλικιακό φαινόμενο με την επικράτηση της στυτικής δυσλειτουργίας που αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία. Εκπληκτικά, ώσπου να φθάνουν τα άτομα σε 40, 5% τους είναι απολύτως ανίσχυρα ποτέ επιτυγχάνοντας μια ανέγερση αρκετά άκαμπτη για τη διείσδυση. Περίπου 15% έχουν τα σημαντικά προβλήματα που επιτυγχάνουν ή που διατηρούν μια ανέγερση.

Οι ανεγέρσεις μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, μερικές φορές ισχυρότερος ή πιό αδύνατος από άλλους χρόνους. Όταν τα άτομα είναι στα teens τους έχουν συχνά λίγο έλεγχο των ανεγέρσεών τους και λαμβάνουν τις ανεγέρσεις όταν όχι σε μια σεξουαλική κατάσταση. Για τα περισσότερα άτομα αυτό σταματά στα πρόσφατα teens τους στις πρόωρες δεκαετίες του '20. Δεδομένου ότι τα άτομα γερνούν, οι ανεγέρσεις μπορούν όχι πάντα να ληφθούν όταν θέλουν μιας. Σχεδόν κάθε άτομο έχει τον περιστασιακό χρόνο όταν η ανέγερσή τους είναι λιγότερο ισχυρή από θα ήθελαν αλλά μερικές φορές γίνεται ένα πρόβλημα.

Επειδή οι ανεγέρσεις προκαλούνται από τη συγκέντρωση του αίματος στον άξονα του πέους, η φτωχή ροή αίματος στο πέος μπορεί να οδηγήσει στα προβλήματα με τις ανεγέρσεις. Η ζημία στα σκάφη αίματος μπορεί να προκληθεί με τη σκλήρυνση των αρτηριών (atherosclerosis) ή από το τραύμα. Η αγγειακή ασθένεια θεωρείται η πιό κοινή ιατρική αιτία της στυτικής δυσλειτουργίας.

Τα νεύρα πρέπει κανονικά για ένα άτομο για να πάρουν και να κρατήσουν μια ανέγερση. Η ζημία νεύρων μπορεί να προκύψει από το διαβήτη, την πολλαπλάσια σκλήρυνση, την προστατική χειρουργική επέμβαση ή τη ζημία στο νωτιαίο μυελό.

Πολλά φάρμακα προκαλούν τα προβλήματα με τη σεξουαλική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων για την υψηλή πίεση αίματος, την κατάθλιψη, τις καρδιακές παθήσεις και τον προστατικό καρκίνο.

Ένα άτομο με τη στυτική δυσλειτουργία έχει είτε ένα πρόβλημα που παίρνει μια ανέγερση είτε τη δυσκολία που διατηρεί μιας. Αυτό παρεμποδίζει συνήθως τη σεξουαλική δραστηριότητα με την παρεμπόδιση της διείσδυσης κατά τη διάρκεια της επαφής.

Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά ή βαθμιαία. Μερικά άτομα χάνουν αργά τη σταθερότητα των ανεγέρσεών τους ή πόσο μακρύς οι ανεγέρσεις τελευταίες. Σε άλλα άτομα, ειδικά εκείνοι η των οποίων ανικανότητα προκαλείται κατά ένα μεγάλο μέρος από τους ψυχολογικούς παράγοντες, το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί απρόβλεπτα και μπορεί να βελτιωθεί οποιαδήποτε στιγμή. Παρά τις δυσκολίες τους με τις ανεγέρσεις, τα άτομα με την ανικανότητα συνεχίζουν συχνά να έχουν τον κανονικούς οργασμό και την εκσπερμάτωση.

Πόσο μακρύς η στυτική δυσλειτουργία σας διαρκεί εξαρτάται από αυτό που την προκαλεί και πόσο γρήγορα η επεξεργασία σας αρχίζει να λειτουργεί. Το σημαντικό πράγμα που θυμάται είναι ότι η στυτική δυσλειτουργία είναι θεραπεύσιμη σε όλες τις ομάδες ηλικίας.

Λίγα είναι γνωστά για το πώς να αποτρέψουν τη στυτική δυσλειτουργία. Εντούτοις, η αποφυγή του καπνίσματος τσιγάρων και η διατήρηση των κανονικών επιπέδων πίεσης αίματος και χοληστερόλης μπορούν να βοηθήσουν επειδή καπνίζοντας και υψηλός - η χοληστερόλη μπορεί να έχει επιπτώσεις στα σκάφη αίματος. Τα άτομα με το διαβήτη πρέπει να προσπαθήσουν να κρατήσουν τα επίπεδα ζάχαρης αίματος υπό έλεγχο. Επειδή ορισμένα φάρμακα έχουν συνδεθεί με τη στυτική δυσλειτουργία, ρωτήστε το γιατρό σας για τις πιθανές παρενέργειες προτού να αρχίσετε οποιαδήποτε νέα συνταγή.

Το Sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) και tadalafil (Cialis) φάρμακα μπορεί να προκαλέσει τις δευτερεύουσες παρενέργειες όπως το ξέπλυμα και ο πονοκέφαλος, αλλά έχουν αποδειχθεί για να είναι ασφαλείς στα περισσότερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τις καρδιακές παθήσεις. Εντούτοις, αυτά τα φάρμακα μπορούν να αλληλεπιδράσουν με άλλα φάρμακα και να προκαλέσουν επικίνδυνα τη χαμηλή πίεση αίματος. In particular, δεν πρέπει ποτέ να ληφθούν με nitroglycerin ή άλλα φάρμακα νιτρικών αλάτων που χρησιμοποιείται συνήθως για να θεραπεύσουν τις καρδιακές παθήσεις. Τα άτομα με τους διευρυμένους προστάτες που παίρνουν τα φάρμακα άλφα-blocker τέτοιο tamsulosin (Flomax) ή doxazosin (Cardura) πρέπει πιθανώς να αποφύγουν PDE5 τα φάρμακα.

Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές. Men health.


Όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την σελίδα

Antihistamines


Antihypertensives


Frigidity


Paraplegics


Ανησυχία


Ανικανότητα


Θυροειδής


ανέγερση


εκσπερμάτωση


κατάθλιψη


οιστρογόνο


οργασμός


ορμόνη


πέος


πίεση


προστάτης


τεστοστερόνη


Health tips and advises for everybody.


 

 

 

 

 

Sitemap

Πληροφορίες στο παρόν έγγραφο περίπου Men health ονομασμένος Μεγάλη εμπειρία φύλων και λυπημένες σεξουαλικές αναταραχές είναι για το τέλος - χρήση του χρήστη μόνο και δεν μπορεί να πωληθεί, να ανακατανεμηθεί ή ειδάλλως να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς λόγους. Οι πληροφορίες είναι μια εκπαιδευτική ενίσχυση μόνο. Δεν προορίζεται ως ιατρικές συμβουλές για τους ιδιαίτερες όρους ή τις μεταχειρήσεις Men health. Επιπλέον, η κατασκευή και η διανομή των βοτανικών ουσιών δεν είναι ρυθμίζω τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και κανένα ποιοτικό πρότυπο δεν υπάρχει αυτήν την περίοδο όπως την ιατρική εμπορικού σήματος και τη γενική ιατρική. Συζήτηση για Men health στο γιατρό, τη νοσοκόμα ή το φαρμακοποιό σας πριν μετά από οποιαδήποτε ιατρική θεραπευτική αγωγή που βλέπει εάν είναι ασφαλές και αποτελεσματικό για σας.

© Copyright 2007 Beauty Organization of Brazilia, Men health section.