Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
OCMAН ЂИK ИЋ
пjecниk


     Осман Ђикић се родио 7. јануара 1879. године у Мостару, гдје је похађао основну школу и гимназију. Из гимназије је искључен, па се због тога сели у Цариград, и тамо наставља гимназију. Из Цариграда сели у Београд, па у Беч, гдје завршава трговачку академију. Радио је као чиновник у банкама: Загребу, Брчком и Мостару. У Мостару је био врло активан у Просвјети и другим српским институцијама и активно се дружио са Алексом Шантићем.
     Ђикић је 1909. године изабран за секретара муслиманског културног друштва Гајрет и за уредника листа Гајрет и тим поводом сели у Сарајево. Сљедеће године покреће политички лист Самоуправа.
     Млади Осман Ђикић је био пјесник занесењак, врло активно је објављивао у листовима Босанска вила, Зора, "Бехар и још неким. Ђикић је брзо живио, путовао, селио, писао: пјесме, прозу, драме и расправљао друштвена и политичка питања. Бавио се и сакупљањем народних умотворина, али их није успио до краја обрадити, па је сву ту грађу уступио Српској академији наука и умјетности у Београду.
     Осман Ђикић се национално изјашњавао Србином и религијски муслиманом, и у томе је био и страствен и досљедан.
     Осман Ђикић је умро у 33-ој години живота, у Мостару 30. марта 1912. године.
     Ђикић је објавио збирке пјесама:
Побратимство (1900)
Муслиманској младежи (1902)
Ашиклије (1903)
Објавио је и фолклорне драме:
Златија (1906)
Стана (1906)
Мухаџер (1909)


OПPOШTAJ

Ca иcтoka зopa пуцa
Пo нeбу ce звиjeздe гace
A ja тужaн зeмљo, мaти
Mopaм т oбoм pacтajaт ce!

Oх oпpocти cину твoмe
Heвoљa гa љутa cили,
Дa нaпуcти cтjeњe твoje
И пaтничkи poд пpeмили!

Aл kaд jekну cтjeњeм твojим
Бojнe тpубe, милa мaти,
Eтo cинa, дa зa зajaм,
Tвoм душмaну зajaм вpaти!


Tуpбe Ђиkићa у Mocтapу.