Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
STARTSIDE
FORORD
HISTORIE
ITALIENSKE DIALEKTER
UDTALE
ARTIKLER
Bestemte
Ubestemte
Delingsartikler
SUBSTANTIVER
Flertal
Køn
ADJEKTIVER
Kongruens
Gradbøjning
Ubestemte
ADVERBIER
Gradbøjning
PRONOMINER
Personlige
Possessive
Demonstrative
Relative
Refleksive
Spørgende
Ubestemte
TALORD
Mængdetal
Ordenstal
VERBER
Indikativ
Sammensatte tider
Konjunktiv
Konditionalis
Participier
Gerundium
Imperativ
Passiv
Refleksive
HJÆLPVERBER
Essere
Avere
UREGELMÆSSIGE VERBER
ORDSTILLING
Ligefrem
Omvendt
Spørgsmål
Små ord
UPERSONLIGT SUBJEKT
"SI"
Upersonligt "si"
Passivt "si"
Reciprokt "si"
KLOKKEN OG DATO
Klokken
Dato
Ugedage
Måneder
Årstider
FOR VIDEREKOMNE
KONJUNKTIV
IMPERFETTO - PASSATO REMOTO
PASSATO REMOTO - PASSATO PROSSIMO
PASSIV 2
ADJEKTIVER (ENG)
REFLEKSIVE VERBER (ENG)