Alexandru Dobos, Dacia contra Antichrist, vol. II, Editura Obiectiv

Antichrist = iudeo-masoneria

        Când vorbim despre Antichrist, rostim iudeo-Masonerie si invers! „Ideologia" iudeo-Masoneriei se axează pe anihilarea potentelor intelectual-psiho-afective si spirituale ale oamenilor, în scopul creării de sclavi robotizati, foarte usor de manipulat. Astfel, din an în an, pe măsură ce mijloacele tehnice au avansat, iudeo-Masoneria si-a concentrat toate eforturile spre a îndepărta pe om de natură si spre al face, în exclusivitate, dependent de noile mijloace de productie, nutritie, habitat si divertisment.

        Scopul Antichristului, în principiu, este de a-l face pe om să se opună lui Dumnezeu, în primul rând, prin încălcarea de către acesta a poruncii testamentare referitoare la obligativitatea muncii fizice (Geneza 3/17-19), amănunt la care ne-am mai referit în prezenta carte. Prin această încălcare, omul si-ar autosuprima evolutia ca specie si capacitatea de dezintoxicare.

        Un mijloc prin care Antichristul, prin reteaua iudeo-masonică neagra încearcă îndepărtarea omului de propriul său spatiu spiritual, este impurificarea aerului, a apei si a pământului, iar la urmă a atmosferei si a substantei mintii (Manas-Kanas).

        Antichristul cunoaste perfect-stiintific (medical si psiho-genetic înclinatia făpturii umane spre trândăvie fizică si intelectual-cerebrala, întrucât el a studiat cartea sfântă (toate textele sacre), corpul si mintea umană, psihismul său interactiv.

        Acest lucru reiese clar din studiul adânc al Bibliei, din pasajul ispitirii Fiului lui Dumnezeu în pustiul în care Acesta si-a tinut postul de 40 de zile si 40 de nopti. Iisus îsi sprijină argumentele (replicile) mentionând cuvintele „Este scris", adică este scris în Biblia cerească. Antichristul dă dovadă că are cunostintă de tot ce este scris în Ceruri si pe Pământ si, într-a doua ispitire, avântă, în duelul verbal-intentional si această armă despre a cărei detinere nu l-am fi crezut capabil, zicand: „Dacă esti Tu Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: «El va porunci îngerilor Săi pentru Tine si Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te lovesti cu piciorul de vreo piatră.»" (Evanghelia după Matei 4/6).

        Dar singurele părti ale fiintei umane pe care Antichristul nu le cunoaste sunt:
    a) secretul Creatiei si
    b) gândirea buddhică - emanatie fiziologică a corpului buddhic, despre care am mai amintit în prezenta carte.
    Cu toate că nu cunoaste secretul creatiei făpturii umane (poate chiar tocmai pentru aceasta !), Antichristul vrea s-o distrugă, mai ales că în Grădina Edenului el convia, fără drepturi egale, cu cei doi oameni primordiali, Adam si Eva, care, după cum reiese din cărtile sfinte (inclusiv Coranul), fuseseră lăsati ca stăpâni ai acestei grădini, inclusiv ai vietătilor care existau în ea. Deci se lămureste, întrucâtva, problema: între Antichrist si Om există o rivalitate veche si foarte veche!... Aceasta este prima motivatie psihologică ce stă la baza intentiei criminale a lui Antichrist. Obiectivul lui Antichrist - distrugerea Umanitătii


Masonii negri si acordajul satanic

        „Acordajul" este o tehnică utilizată de masonii negri cu mii de ani înainte de venirea lui lisus printre oameni. Este un termen „împrumutat" de noi din domeniul tehnicii radiofonice, reprezentând o modalitate de a regla, mai fin sau mai putin fin, sonorul sau luminozitatea sau mixajul acestora sau de a obtine alte caracteristici functionale care conduc la o functionare perfectă a produsului tehnic respectiv. In cazul acestei „notiuni aplicate" de masonii negri, finalitatea procedeului de „acordaj" nu este tehnică, asa cum de altfel nu este tehnică nici motivatia psiho­logică ce sustine actiunea (de această natură) masonilor negri.

        „Acordajul" înfăptuit de masonii negri este o prelungire ins­tinctuală a animalelor de pradă, cum ar fi: leii, tigrii, leoparzii, pante­rele si toate speciile feline dar mai ales pisicile „domestice" care prin­zând soarecii în gheare au „abilitatea" de a le stăpâni miscările defen­sive, înghesuindu-i sau muscându-i doar atât cât le este de folos spre a le anihila opozitia...

        O altă vietate care mai posedă acest simt al „acordajului" cvasi-letalitătii este păianjenul. Acesta, mai întâi prin miscări dibace, apropie pânza în care este prinsă prada. Apoi, prin aceleasi miscări, „manipu­lează" vietatea care urmează a-i servi drept hrană, iar mai la urmă o înteapă fin si repetat spre a o anestezia, dar nu total, ci doar atât cât doreste el ca, totusi, să simtă savoarea de-a se înfrupta din ceva viu.

        Anumite specii de viermi paraziti se comportă asemănător, în timp ce se înfruptă din zonele propice intestinale, moderându-si „muscătura" imediat ce simt că în chim-ul intestinal s-a ivit o substantă „caustică" ce s-ar putea să-i primejduiască habitatul si viata... în acelasi fel actionează multi microbi, bacterii, virusi... care, percepând un tonus mai mare al facultătii de apărare al organismului infectat, deci un grad de imunitate mai ridicat, se prefac morti sau se închistează pentru a da impresia inofensivitătii sau a „lipsei lor la apel"! Un exemplu de astfel de compor­tament perfid si ucigas este stafilococul botezat de savanti „lupul din pădure", căci atacă decisiv doar în „momentele" în care simte că orga­nismul, epuizat fiind, si-a pierdut până si capacitătile minime de apărare. Asadar, si acest microb infam a servit, precum si celelalte vietăti infame, (exemplificate), drept model-perfid-ucigas, masonilor negri, în vederea executiei manevrelor de „acordaj".

        Un alt termen, dar de data aceasta cu totul „nevinovat", este si cel de „moderator", termen utilizat în sociologie-psihologie, care exprimă realitatea inteligentă de a pondera, într-un dialog, spiritele aprinse, bineînteles cu scopul de a exploata pozitiv capacitătile interactive ale interlocutorilor, de a evita „convulsiile" psiho-relationale ale acestora; de a obtine, în final, „obiectivele" propuse înainte de începerea „mesei rotunde".

        Dacă luăm toate acestea si le introducem (împreună cu miile de ani de experiente pe masele de oameni manipulate) într-o vastă retea de computere uitraperformante, încărcate cu informatii complete din psihologia umană si din multe alte domenii ale stiintelor celor mai avansate, în special pe cele de granită, si dacă punem în slujba răului toate acestea, vom obtine oglinda capacitătilor tehnice ale masonilor negri de a aplica măsurile lor de manipulare si de „acordajul", mai brut sau mai fin, a reactivitătii maselor umane manipulate.


Politica - o armă diabolică

        Diferenta de avere s-a produs natural, la începuturile istorie populatiilor. Odată cu evolutia retelei negre, ea însăsi a exercitat influente savant planificate asupra păturilor sociale spre a mări deosebirea unora fată de altele, de regulă reteaua însăsi constituindu-se ca o oligarhie peste păturile sociale bogate. Am mai amintit despre lucru în sensul că, de cele mai multe ori, regele era unul dintre cei mai activi si „venerabili" agenti ai Masoneriei negre.

        Odată cu cresterea experientei sale, Masoneria neagră a capătat abilitatea de a stăpâni masele sărace care constituie, totdeauna, majoritatea în orice populatie. Mijloacele prin care s-a realizat aceasta stăpânire a maselor sărace au fost: prostirea (prin lipsa educatiei, învătământului); fascinarea maselor prin intermediul religiei; ponderare (vezi „acordajul") maselor, prin intermediul religiei; supunerea maselor prin intermediul mijloacelor de represiune (armată, iar mai târziu jandarmerie, politie-militie, securitate etc.). Atunci când aceste mijloace de oprimare nu si-au mai putut face efectul asupra maselor (care, in permanentă, au tendinta de a distruge oligarhiile), Masoneria neagra a inventat politica: o armă diabolică prin care, începând cu epocile antice grecesti, ea a reusit, mii de ani, să manipuleze masele nespiritualizate. Desigur, enumerările de mai sus nu respectă ordinea aparitiei mijloacelor.

        Primul insucces în dominarea vulgului incult, nespiritualizat, s-a produs odată cu iluminarea maselor de către învătător. Se cunosc măsurile antireligioase, anticrestine, luate de Masoneria neagră prin intermediul celei mai brutale forte: mercenarii Romei ! Mii de crestini spiritualizati au fost dati pradă fiarelor sălbatice în arenele de gladiatori si alte mii si mii au fost crucificati sau exterminati pe diferite căi... însesi cetătile (polis) mai luminate au fost exterminate de aceeasi fortă.

        Din perioade în perioade (istorice), masele inculte, nespiritualizate se desteaptă, motiv pentru care reteaua neagră trebuie să-si redreseze întregul arsenal de metode si de mijloace prin care masele reactive să fie supuse în continuare. Exemple de astfel de perioade (praguri) pot fi date: Renasterea, Iluminismul (francez), Reformele crestinismului (Luther, Calvin), „Evenimentul Gutenberg" (Toate „redesteptări" iudaice ! Drumul spre Iad pavat cu intentii (aparent) bune...La capătul tunelului asteaptă Globalizarea, Noua Ordine Mondială si Regele Lumii din stirpea lui David!...Amănunte în „Oculta Mondială"), aparitia becului electric, a radioului, a televiziunii...

        Oare, întâmplător, masonii negri au luat de la societătile subtile simboluri precum: echerul, compasul (si alte instrumente ale constructorilor). O, nu ! Vă înselati, deoarece ei, într-adevăr „muncesc" pe ruptelea la „construirea" unei „societăti noi", al unui „om nou", a unei „vieti noi" si asa mai departe...


Spiritualizarea Omenirii - moartea lui Antichrist!

        La un moment dat, a venit si pentru ei un impas real: efectul istoric al „întâlnirii" civilizatiei răsăritene (asiatice) cu cea occiden­tală, efect care avea să-i lase „fără suflu". Să nu vă imaginati că Maso­neria neagră nu s-a descurcat. A re-inventat Democratia. A scos-o din arhivele mucede, de câteva mii de ani, ale antichitătii grecesti, ca să mai prostească odată tagmele idiotite si satanizate tot de ei peste vremi! Unde nu merge cu Sarajevo, merge cu „democratia ateniană"! Căci masele nu stiu nici de Sarajevo, nici despre demos (= popor) -kratos (= putere). Ele sunt credule si se lasă din nou (pentru a câta oară ?) prostite si manipulate ! Iar masonii negri cunosc această a lor ”superbă" calitate !!! Aminteam despre interactiunea Răsăritului cu Apusul. Interactiune, în ce ? Ne referim la o interactiune în spirit. Ce a interactionat în spirit ? S-a unit Yin cu Yang, ceea ce pentru masonii negri însemnă sfârsitul! si, într-adevăr, sfârsitul (Apocalipsa) va fi în momentul în care masele se vor spiritualiza în totalitatea lor. Căci spiritualizarea care i-a speriat pe masonii negri a fost doar a unor elemente initiate. „Evan­ghelia aceasta a împărătiei va fi predicată în toată lumea...si atunci va veni sfârsitul" (Matei 24/14).

        Reteaua neagră a studiat, în permanentă, mijloacele cele mai mo­derne pe care să le aplice distructiv pentru a prosti, a însela si a manipula imensele colectivităti umane. Dacă la începuturile istoriei civilizatiei umane Masoneria neagră se baza pe factorul mag-magie, dacă, ulterior, odată cu evolutia spiri­tului uman, masonii negri, dându-si seama de această evolutie si de noile pretentii pe care aceasta le impunea în toate directiile, si-au reconsiderat strategia inventând, pur si simplu, mereu si mereu „noi religii" spre a domina vulgul imbecilizat, spre epocile apropiate timpurilor noastre, aceste „scamatorii" nemaifiind satisfăcătoare, masonii negri au apelat la efectele revolutiei tehnice si tehnologice.

        De data aceasta au reusit din plin (nu ca pe vremea aparitiei motorului cu aburi, când efectul asupra maselor a fost oarecum contrariu expectatiilor psihologice ale masonilor negri, masele în multe urbe industrializate, de ex. Londra, aruncând în ape adânci motoarele cu aburi sau distrugându-le cu pietre, răngi etc.), întrucât noile produse constituiau informatii incitant fascinante, iar în al doilea rând făceau apel la o binecunoscută însusire a animalelor antropoide (si nu numai): curiozitatea, în al treilea rând mai făceau apel si la o altă „hibă" psiho-moral-socială (demnă de un studiu psihologic mai complet): snobismul!


Generatia de cursă scurtă

        Enumerăm câteva dintre „miracolele" „lumii noi", oarecum altele decât cele prin care Magelan, Columb, Americo Vespucci, Marco Pollo si altii „anesteziau" pe inocentii cvasigoi ai noilor tărmuri, de-abia explorate: Coca-Cola, fast-food-urile, gumele de mestecat, drogurile sub diversele lor forme si continuturi, blugii, modele si hobby-urile, casetele, discurile, televizoarele si minitelevizoarele, minicalculatoare, microradiourile, calculatoarele, computerele...

        Dar cele mai impactante, pentru publicul aflat în necesitate sociala reală sau publicul snob au fost asa-numitele celulare, în fapt telefoane performante portabile, prin a căror introducere masivă pe piată reteaua neagră a reusit, pur si simplu, ruperea „ritmului circadian" al Omenirii (ritmul psihic).

        Este adevărat că în toate cele enumerate până în prezent, si in cele pe care le vom mai aminti, există o încărcare deosebit de sobra, multe dintre ele fiind de utilitate social-economico-culturală, dar, in aceeasi măsură, în functie de folosirea negativă sau abuzivă, ele pot apartine demonului sau pot constitui (dacă au intrat pe mâini diavolesti) capcane sau chiar arme pentru „omor scuzabil". Căci, printr-un telefon celular se poate salva viata unui om aflat la un pas de moarte, dar se poate „aranja", la fel de usor, si un atac terorist. Printr-un computer se poate efectua contabilitatea „pâinii" unui oras întreg, dar se mai poate calcula si dirija traiectoria unei rachete intercontinentale cu încărcătură nucleară. Prin cofeină (care constituie una dintre componentele băuturii Coca-Cola), stiintific dozată, se poate efectua o terapie salvatoare, dar bând mai mult din acel produs este posibil un infarct miocardic s.a.m.d.

        Reteaua neagră a făcut ca utilizarea acestor produse să fie incontrolabilă, tocmai ca prin această incontrolabilitate să se poată atinge pragurile maximale ale haosului psiho-social total. Haos în care, asa cum am mai afirmat, se poate „pescui" ca-n apele cele mai tulburi...

        Încă una dintre metodele de stăpânire si manipulare a maselor de oameni o constituie atâtarea sexuală colectivă, începând de la cele mai mici vârste „închipuibile", această excitare actionează pe mai toate canalele mass-media, dar televiziunea total necontrolată psiho-pedagogic-social-medical-juridic, împreună cu industria de casete si reviste pornografice, industria de produse excitante-erotice si mai ales toate acestea combinate cu libertinajul propriu „democratiei", de fapt cu amoralitatea „statului democratic", au produs, produc si vor produce încă o oarecare vreme: extenuarea, distrofierea si decăderea fiinte­lor umane, începând de la vârste pretimpurii.

        Masonii negri preferă tineri extenuati endocrin si nervos unor yoghini care îsi controlează constient viata sexuală, din mai multe motive:
    - de astfel de generatii de viată scurtă nu le este teamă, căci ele nu au constiintă spiritual-civică, deci nu se revoltă;
    - o astfel de generatie o poti „exploata" pe o perioadă foarte scurtă, dar cu atât mai eficientă: un tânăr stors de energie neuro-endocrină moare repede, dar dă un mare randament între 20 si 30 ani;
    - în mod inerent această generatie va fi incultă, grosieră si ea va genera, la rândul ei, descendenti, la fel de ne-educati, care, la rândul lor, vor repeta ciclul oferirii „cărnii de tun" atât de propice planurilor criminale economico-social-culturale ale retelei negre;
    - astfel de „generatie de cursă scurtă" nu are pretentii civice, alimentare, de habitat si, cu atât mai putin, spiritual-culturale;
    - o astfel de generatie este:
    - eficientă reproductiv (copiii făcuti de tineri - până-n 30 de ani - sunt deosebit de vitali);
    - eficientă productiv;
    - deficientă longeviv;
    - nu impune dificultăti în ce priveste plata pensiei sociale. (aici avem explicatia comportamentului guvernelor „democratice" est -europene fată de generatia pensionarilor sacrificati).

        Iată cum au ajuns masonii negri să administreze anii de tinerete ai copiilor nostri, introducându-i într-un ciclu de viată de esentă neofascistă, prin manipularea propriei lor tendinte edenice neuro-psiho-hormonale, asemeni unor pui de găină „ursiti" unei vieti deosebit de scurte, carora patronul „democrat", pentru „optimizarea" (cuvânt din seria amplă a propagandei verbale iudeo-masonice !) productiei de ouă, le tine lumina electrică permanent în functiune.

        Deci, atentie, tineri urmasi ai poporului dac, căci sunteti manipulati la sânge, exact în clipele voastre de cea mai aleasă betie ejaculatorie!


Vise masonice: România - sacrificată, SUA -salvată...

        Puranele, textele initiatice hinduse post-vedice (sec. XII-IV î.Chr), Iisus Christos si Nostradamus au propovăduit pieirea S.U.A. într-o conflagratie necrutătoare. Masoneria neagră, avându-si cel mai „înalt" sediu mondial (Cupola) în S.U.A. si fiind, indirect, protejată de cea mai grosolană fortă nucleară a lumii, are motive întemeiate a proteja S.U.A. de o pieire iminentă. Piere S.U.A., piere si Cupola Masoneriei negre. Dar, din nefericire pentru Masoneria neagră, aceasta nu întelege că Cel care a creat lumea nu se răzgândeste si, orice-ar face S.U.A., tot va trebui să piară, dacă asa a hotărât Domnul. Căci este scris în Cartea sfântă a Coranului că Allah, în Cer, scrie Cartea sfântă si tot în Cer o modifică în cazul în care El se răzgândeste. Dar, până una alta, S.U.A. continuă să dorească a fi un „dumnezeu" pe Pământ, asa că sfidarea lui Allah continuând din partea S.U.A., Allah nici prin gând nu-i trece să fie îngăduitor fată de S.U.A.!

        Problema cea mai mare a Pentagonului a fost lipsa spatiului de amplasare a rampelor rachetelor nucleare în Europa răsăriteană. Motivul ? Micsorarea distantei fizice fată de amplasamentele nuclear-strategice ale închipuitilor „challangeri", în disputa nucleară mult râvnită (de câtiva generali paranoici, atât de-o parte, cât si de altă parte!...)

        Dar ce legătură are teritoriul actual al spatiului fostului arche christic cu situatia mai sus amintită ?

        Spatiul arche-ului christic, adică spatiul nostru spiritual, în actuala sa mărime si formă, are o amplasare deosebit de importantă si din punctul de vedere al interesului economic-comercial al tărilor manipu­late moral-politic de Masoneria neagră si, din punctul de vedere strategic-nuclear, pe următoarele considerente:
    1) în toată perioada post-decembristă a reprezentat (si reprezintă) un debuseu pentru sumedenia de articole perimate tehnic si moral care presează peretii antrepozitelor de mărfuri din întregul Occident, mărfuri nevândute pe întreaga perioadă a „războiului rece". In perioada imediat următoare a anului de gratie 1989, aparitiile delicateselor alimentare cancerigene erau anuntate de reclame derizorii americane, dar sclipitoare, ai căror „protagonisti" ne aminteau de figurile vânzătorilor de nasturi de la „Taica Lazăr", ce făceau orice exhibitii spre a-si vinde nasturii, sireturile, panglicile, agrafele si paftalele al căror „bronz" cădea după prima folosire...
    2) Masoneria neagră a tinut cont, pe lângă dorinta ei de a vedea spatiul christic văduvit de crestinism, de faptul că Ucraina e imediat vecina nordică; de faptul că Rusia este imediat vecină nord-estică, de faptul că marea Chină si India sunt mai aproape, că Turcia e la sud de Marea Neagră, că Pakistanul, Afganistanul plus Irakul si Iranul sunt si ele mai aproape; că Israelul si Emiratele sunt si ele într-o directie favorabilă etc.

        In plus, Masoneria neagră a mai tinut cont si de faptul că într-un „război al stelelor" (S.U A. având bază nucleară în sud-estul european), unghiul de emisie-receptie al satelitilor militari este mai favorabil, iar contracararea rachetelor nucleare pornite spre S.U.A. dinspre est, nord si nord-est (prin sistemul satelit militar- rampă antirachetă- foc !) ar fi mult mai eficientă, anihilând rachetele inamice într-un timp mult rnai optim decât de pe „teritoriul" Pacificului sau al Atlanticului si cu atât mai mult decât de pe propriul ei teritoriu !

        Dar ceea ce a convenit cel mai mult Masoneriei negre în privinta folosirii teritoriului fostului arche christic ca teritoriu strategic-nuclear este însăsi posibilitatea distrugerii sale prin război nuclear, întrucât nu se pot contracara rachete nucleare pe un teritoriu anume fără ca să contaminezi cu deseuri nucleare acel teritoriu. Asta, în cel mai fericit caz, căci în situatia în care rachetele nucleare „detonează" pe acel teritoriu nu mai rămâne nici „piatră pe piatră"!... Situatie pe care Masoneria neagră o pândeste înainte de producerea „Evenimentului Sarmizegetusa 106 d.Chr." Acestea sunt primele două variante ale planului satanic !

        În situatia în care conflagratia (după naiva lor părere !) nu va avea loc pe întreg teritoriul fostului arche christic si pe întreaga arie a crestinătătii, Masoneria neagră intentionează să desfiinteze religia crestină, indiferent de forma pe care acesta a luat-o în decursul veacurilor care au trecut de la înăltarea la Cer a Domnului Iisus Christos. In toate sedintele Cupolei majore, preotii lui Satan rostesc, în coruri de invective, blasfemii „strigătoare la cer" la adresa Domnului nostru Iisus Christos si a slujitorilor bisericilor crestine, jurându-se, cu lovituri de frunte în negrele pardoseli ale Cupolei, că vor incendia si vor darama templele crestine, că pe preotii si călugării crestini îi vor scoate din bisericile, templele si mănăstirile lui Christos, trăgându-i de barbă, iar pe urmă îi vor batjocuri si le vor tăia beregata cu briciul; pe crestini însemnându-i cu numele Fiarei, iar numele acesta va fi un număr: „666"!
        Acel crestin care se va opune, fizic sau moral, acestui procedeu de însemnare, pe frunte sau pe mână, va fi exterminat. Iată ce doreste să facă Masoneria neagră în spatiul christic !...

Partizanii lui Satan

        Încă de la producerea „Evenimentului Sarmizegetusa 106 d.Chr.", Masoneria neagră s-a specializat în racolarea partizanilor lui Satan prin orice mijloc pe care îl oferea (si îl oferă si în prezent) terenul geo­grafic, terenul social si terenul uman.

        Atunci când vorbim despre terenul geografic al Daciei din acea perioadă, ne referim la partea sudică a Daciei unde, datorită cantonării trupelor romane (italice) si a celor de palmyrieni, numibieni, frigieni etc., metisarea degenerativă (a se tine cont că metisarea poate fi una reusită sau una nereusită !) a favorizat crearea unui psihotip labil din punct de vedere moral-devotional, ceea ce a facilitat deosebit de mult racolarea partizanilor negri (satanici). La aceasta se adaugă si faptul că trădarea militară (organizată de către „consilierii" lui Traian) a fost făcută de către geto-dacii sudici, trădare prin care romanii au aflat:
    a) drumul care duce la Sarmizegetusa;
    b) canalul de apă potabilă care alimenta cetatea-sanctuar;
    c) ziua si ora la care apărătorii cetătii sacre asistau la slujba de comuniune a dacilor cu Zamolxis.

        Din acele vremuri datează proverbiala „coadă de topor", care este un proverb dac!

        Vorbind despre terenul social, ne referim la conditiile în care s-a format psihotipul „pragmatic", dintr-o structură metisată negroid, într-un mediu social în care, într-o „tară-împărătie" (arche) ce ar fi putut hrăni întreaga „Europă" de atunci, au început să-si facă loc sărăcia, teama, hotia, specula si toate relele încurajate de „stergerea" Numelui lui Zamolxis, Dumnezeul traco-daco-getilor care împrăstiase în arche atmosfera de bine, armonie, cinste, respect, omenie. Neplăcându-le munca, cei din psihotipul „pragmatic" au consimtit a fi trădătorii fratilor lor pentru un pumn de aurei (monede romane mici din aur) si cu aceasta, de a semna pactul cu diavolul adus de Traian în Dacia !

        Vorbind despre terenul uman, ne referim la o categorie ne-yoghină (a nu se uita faptul că dacii-arieni erau un popor de yoghini esentiali) în a cărei structură psihologică nu erau complet cristalizate catenele functiilor spiritual-devotionale. Ca si alte psihotipuri expuse în prezentul volum, si acest psihotip s-a format într-un timp îndelungat, el existând si astăzi printre noi datorită, nu atât ereditătii propriu-zise, cât mai ales datorită unui datum zodiacal-karmic neexpulzat din Karma-yoga: yoga renuntării la fructul faptei, despre care am notat în paginile anterioare. Acest psihotip noi le-am denumit, în primă lectură, psihotipul karmic ne-yoghin!

Dracula si satanizarea României

        Pe măsură ce timpul a trecut si a început cristalizarea noii etnii a daco-românilor, au apărut, pe lângă cei care au format substantiala categorie a psihotipului christic (sub influenta apostolului Andrei), voievozii daco-români si preotii christici, scoborâtorii transcenden­tali ai anahoretilor si ai emisarilor daci. Voievozii daco-români au avut un mare rol moralizator în sânul noii etnii.

        Masoneria neagră a căutat, si la acea oră, ca si mai târziu, deci si astăzi, să-i denigreze pe cei necumpărati de ei, în fata propriului popor. Un exemplu edificator de denigrare contemporană este cel al domnitorului Vlad tepes a cărui poreclă familială a fost ticluită tot de Masoneria neagră sub „teratologicul" Vlad Dracul.

        Reteaua neagră are agenti „sapientiali" cu diferite „functii" si „în­sărcinări", unele dintre ele fiind orientate special în „fabricarea" reclamelor si în „fabricarea" poreclelor, a instigatiilor la revolte sau chiar a numelor conspirative, a monografiilor personale, a noilor nume de străzi în urma „izbucnirii" si a „victoriei" revolutiilor; in „fabricarea" „renumelui" (total necu­noscut până în acea clipă de istorie si de oameni); „fabricarea" „geniilor" (se subîntelege că este vorba despre „odraslele superdotate" clasificate de alti masoni negri a detine „cel mai înalt" IQ din lume) etc.

        În ceea ce priveste domnitorul Vlad tepes, Masoneria neagră a consimtit să-l facă, în fata „popoarelor" din Occident, în fapt în fata psihotipului troglodit mondial (deci si românesc !) „vampirul-sef" al tuturor vampirilor din lumea aceasta, adică un cumplit sorbilor de sânge uman-viu !...

        Ce anume i-a determinat pe agentii negri să-i facă celui mai cinstit si corect domnitor român această oribilă faimă ? Motivul nu consistă, asa cum ar vrea servantii acestora să se înteleagă, si anume în comertul „â la Dracula". Aceasta este o gogorită care a avut si încă are priză la psihotipul „pragmatic", la psihotipul troglodit si la psihotipul karmic ne-yoghin.

        Încă de la începutul acestei propagande oribile, care s-a amplificat în deceniul ultim al secolului XX, persoanelor apartinând psihotipurilor:
- armonios nordic, nord-estic si nord-vestic; - social practic banatic, sudcarpatic, sud-sud-estic si sud-vestic;
- genial si titan;
- christic (îndeosebi!)

        Inclusiv psihotipurilor adiacente de pe glob, această gogorită le-a displăcut total, i-a indignat peste măsură, chiar dacă, de la prima aruncătura de privire, nu au reusit să „adulmece" mult mai oribilul adevăr!...

        În ce constă acest adevăr ? Acest adevăr constă în:
    1) mistificarea adevăratei istorii a României;
    2) azvârlirea peste voievozii români si peste poporul român a celui mai pestilential noroi;
    3) punerea „bazei" teoretice pentru rescrierea unei istorii „preparate" în laboratoarele de propagandă fascistă, si cu adevărat teroristă, a Masoneriei negre, propagandă complexă si ultra-stiintifică în care, alături de cărti, brosuri, reviste, ziare, foiletoane, pliante, fotografii color etc, se „fabrică" filme de „cea mai înaltă calitate sadică"; insigne de vampiri, carnete de vampiri, dinti de vampiri, sânge, de si pentru vampiri sau pentru victimele acestora imaginare (deocamdată!); seringi pentru vampirism asistat medical, aceasta însemnând transfuzii de sânge luat cu forta de la victime imobilizate „stiintific"; „transfuzii" buvabile: sânge extras prin sistemul perfuziei si băut de vampiri-reali apar­tinând psihotipului genocidic si troglodit si, de ce nu, psihotipului nou-apărut: vampir, un psihotip deosebit de frecvent întâlnit printre unii nababi arhimiliardari sifilitici, cu creierul, măduva sau organele atacate de „spirochete palide", a căror „schimbare" (transplant) necesită bănci de organe ingenios si stiintific puse la punct, o retea complexă de traficanti de organe, medici-chirurgi bine dotati profesional, săli secrete de operatie, bineînteles, politicieni serviabili (în diferite tări nou-cucerite politic) care, cu zâmbetul drăcesc pe buze, să treacă cu vederea vân­zarea copiilor-metisi ce urmează să servească „partial" băncilor de organe ultrasecrete;
    4) formarea-modelarea psihopedagogică a unei generatii care să constituie în viitor psihotipul antichristic prin care reteaua neagră să poată opune, în momentul declansării Armaghedonului (căci va veni si ziua aceea !), opozitia antecalculată (pe computere performante), fată de sustinătorii miscării renovatoare mondiale: generatia christică !

        A fost un modest exemplu de performantă actualizare a metodelor si a mijloacelor retelei negre prin care aceasta câstigă teren în lume si îndeosebi în perimetrul fostului „lagăr" socialist unde, după cum am arătat, are nu numai interese economico-comerciale dar si interese „securiste" si de „secu"-ritate mondială. Dar cu acestea am fi naivi dacă am crede că s-au încheiat interesele retelei negre, întrucât trebuie, volens-nolens, să arătăm cam cum anume trebuia să devoalăm, înce­pând (deci) cu primul interes (în ordine psiho-computerizată) „declicurile" secretei conspiratii.

Înfometarea spirituală a României

        Înfometarea Daco-României de către Masoneria neagră nu a afectat doar spiritul orfeic, deci psihotipul orfeic, ci a afectat si psiho- tipul genial de altă factură, cum ar fi cel stiintific. Avem o lungă specifi­catie, dar ne vom limita doar la câteva exemple „clasice" de genii care, -datorită înfometării României, nu s-au putut dezvolta în tară si, cu atât mai putin, impune ca personalităti creatoare: Mihai Eminescu, George Enescu, Ciprian Porumbescu, Alexandru Macedonski, Constantin Brâncusi, Henri Coandă, Eugen lonescu, Mircea Eliade, Emil Cioran etc.

        La această oră, masonii negri „si-au văzut visul cu ochii" în di­rectia actiunii pregătite, timp de două milenii, de eradicare a spiritului orfeic din spatiul spiritual al Daco-României, unde nici un editor „zdravăn la cap" nu mai are curajul să editeze un volum de versuri al unui poet în viată, întrucât:
    1) oamenii ajunsi la pragul cel mai periculos al sărăciei refuză să-si dea banii de pâine pe o carte de versuri;
    2) oamenii s-au dezobisnuit, datorită grijilor, stress-ului, a fricii zilei de mâine, să-si mai poată permite o clipă de afectiune si relaxare lirică;
    3) reteaua neagră, prin conspiratia informatională, a produs abaterea atentiei consumatorilor de cultură din România (si de pe întregul mapamond) de la sfera trăirilor interioare spre cea a trăirilor sociale, ceea ce este echivalent, psihologic vorbind, cu transformarea oamenilorîn roboti;
    4) prin aceeasi conspiratie antispirituală, reteaua neagră a instituit puterea televiziunii asupra literei sacre, ceea ce echivalează cu:
a) posibilitatea manipulării în masă;
b) politizarea maselor, în detrimentul maselor;
c) deformarea intelectului si a afectului tinerei generatii si crearea omului sintetic;
d) sclerozarea cerebro-somatică a generatiilor umane, încă de la primele lor decenii de viată;
e) producerea psihotipurilor de antidocti, semidocti si cvasi-analfabeti;
f) ceea ce este cel mai grav: surclasarea mass-media – scrisă, vorbită si auzită (ziare, reviste, cărti, radio, profesorat, psihopedagogie etc).
    5) instituirea, indirectă, a sentimentului colectiv de ură fată de cultura generală si universală, fată de valorile social-spirituale reale, fata de audienta reală la Dumnezeu, prin crearea unor psihotipuri superflue care privesc cu atentie doar momentul social si trăirea tranzientă pseudo-culturală;
    6) inversarea piramidei valorilor social-cultural-spirituale;
    7) producerea de haos socio-psihologic, deoarece este bine stiut, în stiinta psihologică, faptul că poezia produce armonizare psiho­socială, iar lipsa poeziei - haos preapocaliptic, un „intermezzo istoric" în care masonii negri, pescuitori profesionisti în ape tulburi, îsi pot încropi averile, puterea si faima la care i-a nărăvit încă din vremuri străvechi Antichrist.

Masonii negri - savantii lui Satan

        Masonii negri există din totdeauna, ei fiind, asa cum am si explicat, savantii lui Satan pe Pământ.
        Încă de la bun-început, masonii negri, fie ei si atlantizi, au avut tendintele cele mai distructive, în spatele tuturor motivatiilor lor psihice aflându-se stăpânul imperiului negru: Satan !

        Numai că nu trebuie uitat că cei care pornesc cu armele lui Satan (printre care ne limităm a declara acum doar ipocrizia) nu-si declară sincer intentia niciodată căutând să pună, pe emblemele lor, semnele cele mai curate (social-moral si etic), prin care să ascundă adevăratele lor intentii. Ori aceste intentii fiind cele de distrugere, desigur semnele alese ca să exprime contrariul distrugerii vor fi cele de constructie, evolutie, înnoire, altruism, credintă etc.

        Ipoteza noastră rezidă în ideea eventualitătii unui experiment al unui grup de masoni care au detonat explozive nucleare în vederea „despicării" plăcii-continentale-monolit, plecând în nave cosmice si întorcându-se apoi pe Terra, după un anumit timp.

        Nimeni nu a reusit, până în prezent, să localizeze Atlantida, în lucrarea anterioară am făcut referire la ea, fără a preciza stiintific amplasamentul acestei „insule" enigmatice. Nu este exclus ca „Dacia" să fi fost cândva fundul Mării Sarmatice (N. Densusianu („Dacia Preistorică") arăta că Atlantida era... Tara Românească. În „SECRETELE TERREI" - vol. III s-a demonstrat că Atlantida se afla la nordul Dunării, conform unor surse antice din Grecia si Egipt.), iar în urma ridicării acestui enorm fund de mare să se fi ivit Dacia, asa cum am cunoscut-o prin relatările anticilor cronicari, ca pe un pământ edenic, leagănul ulte­rior al Omenirii.

        Mai este posibil ca „Dacia" de dinaintea experimentului potential despre care v-am relatat să fi fost chiar Atlantida-însăsi, sub forma unei insule enorme amplasate în mijlocul Mării Sarmatice. O insulă adăpostind o civilizatie unică pe glob pe care un grup malefic, detinător al unor tehnici superioare, a căutat să o distrugă nuclear sau prin metoda actionării unor sisteme geologice de cuart existente în structura geologică a anticlinalelor.

        În ceea ce priveste limba Babel sau limba-rădăcină, Biblia ne relatează deosebit de clar si indubitabil:
- că ea exista;
- că ea împiedica, prin natura logică si ubicuitară a cuvântului (logos), activitatea terestră a lui Dumnezeu.

        Dar Dumnezeu, privit prin optica vedo-christică, nu poate fi un Dumnezeu răzbunător pe propriile fiinte cărora le-a dat nastere si chiar nemurirea Sa. De aceea, trebuie să acceptăm ipoteza experimen­tului satanic care, în afară de „spargerea" limbii-rădăcină (Babel), a mai efectuat si spargerea plăcii continentale unice care întrupa uscatul la acea vreme...

        În contextul ipotetic propriu, masonii negri puteau, deci, preexista „Evenimentului Atlantida", călătoria lor în spatiul cosmic, datorită vitezei navei spatiale, asigurându-le, prin „comprimarea" spatiului si „dilatarea" timpului necesar, „prelungirea" vietii (în fapt, conservării) lor si revenirea în acelasi corp fizic pe Terra modificată, ca urmare a experimentului sinistru.

        Având în vedere protectia divină si forta de regenerare a speciei umane si luând în consideratie faptul că în nici o catastrofă nu dispare total viata terestră, cu sigurantă că au rămas martori ai „Evenimentului Atlantida", care au relatat descendentilor cauza si modul de producere al sinistrului dezastru. De asemenea, este pe deplin posibil ca si acest „Eveniment Atlantida" să fi figurat pe lista inscriptiilor de" pe coloanele de andezit ale sanctuarelor dacice de la Sarmizegetusa, fapt care explică pe deplin „aversiunea" consilierilor negri atlantizi, si, implicit, hotărârea acestora de-a „bărbieri" dovezile negrei lor „prezente" în „Evenimentul Sarmizegetusa 106 d.Chr."!

        Desigur este o teorie îndrăzneată dar este un fapt posibil ce îl plasează si pe Ptolemeu Filadeiful (287-247 Î.Chr.),- faraon al Egiptului (ca si pe altii: străvechi, vechi si noi), pe lista Masoneriei negre, listă pe care figura, după sute de ani, si bastardul hispanic Traian !

Vesnicul Armaghedon

        Multi, citind această teorie fantastică în aparentă, vor fi tentati a afirma că este o invectivă adusă lui Dumnezeu si Bibliei, lucru neadevărat, întrucât:
    1) lucrurile au demonstrat că într-un anume grad de evolutie a Omenirii au fost posibile călătorii în Cosmos (Gagarin si cei ce i-au urmat) cu rachete si nave cosmice; călătorii posibile si în epoca atlantidă;
    2) în aceeasi epocă e posibil să fi existat posibilităti tehnice supe­rioare celor cunoscute azi (să nu uităm că si la această oră există teh­nici prin care se pot provoca uraganele, ploile, cutremurele etc.);
    3) si acum, ca si atunci, s-a dezvoltat o „aristocratie satanică" ce-si cumpără loturi pe Lună (Selena) în eventualitatea unui război nuclear care poate distruge civilizatia actuală (nu este imposibil ca această „aristocratie satanică" să se înrudească, într-un fel anume, adică prin „sângele" lui Satan, cu cea a masonilor negri sau să fie chiar parte integrantă a acestora);
    4) ceea ce am numit noi psihotipul genocidic să nu fie doar o creatie a acestui ev, acest psihotip născându-se într-un anume climat psiho-genetic, adică în zonele-noxă ale oricărei civilizatii decentrate de pe propriul ei spatiu spiritual incipient;
    5) lucrarea diavolului nu a început acum, ea exista si pe vremea Atlantidei, iar continuitatea acesteia nu a fost întreruptă odată cu tre­cerea mileniilor;
    6) este posibil ca rabinii care au lucrat la Septuaginta să fi fost agentii retelei negre, traducerile fiind astfel voit denaturate.

        Spiritul acestei teorii nu contrazice cu nimic spiritul Bibliei! Teoria, asadar, sustine chiar ideea luptei, de la începuturi, între Bine si Rău (Tăblitele sumeriene vorbesc despre cei doi dumnezei, frati vitregi: Enki (Domnul Pământului) si Enlil (Domnul Poruncii). Primul având resedinta de savant-sef în România, creator al Omului (=Uranus), al doilea locuind în Palestina, dusman al Omului (=Zeus, Yahwe). Amănunte în „Secretele Terrei” si „Istoria secretă a omenirii”) si existenta unor Scutieri ai Luminii si ai întunericului, care nu încetează lupta, pe parcursul trecerii timpului si, asa cum se si poate desprinde din viată, din istorie si chiar si din această „fantastică" teorie, se regrupează continuu în vederea unei confruntări hotărâtoare: pe Pământ si în Cer!

        Deci, chiar dacă devoalăm aspecte echivoce, rămânem credinciosi în lisus. Masonii negri, fini cunoscători ai psihologiei, antropologiei si a tuturor stiintelor lumii (atentie, nu avem adversari slabi !) au cunoscut dintotdeauna faptul că între rasa galbenă si rasa albă, adică între emi­sfera de Răsărit si cea de Apus, ei trebuie să pună o „baricadă". si au pus această „baricadă" timp de milenii, în lipsa comuniunii de idei, conceptii si atitudini si, mai exact, în lipsa osmozei spirituale, Spiritul uman, aflat pe oricare dintre aceste două emisfere, s-a dezvoltat par­tial si a rămas, conform caracterului său spiritual raseologic: Răsăritul cu energia înmagazinată Yin, dar cu o fortă reflexiv-meditativă (improprie în totalitate apusenilor); Apusul cu o energie debordantă Yang, dar de cele mai multe ori pusă prea repede (si incomplet finisată), în faptă !...

        Ca si creierul uman, cele două emisfere spiritual-energetice aveau nevoie de o polarizare subtilă energetică, polarizare posibilă doar prin interventia christică !

        Venirea Domnului lisus Christos printre noi a creat premiza acestei polarizări prin cumulul de întelepciune cerească pe care El L-a revărsat peste emisfere. El chiar a si spus că atunci când Evanghelia, reprezentând Lu­mina Vointei divine, va „înconjura" Pământul, veacul se va împlini. La această oră ne aflăm la momentul producerii acestui Eveniment Sacru înscriptibil în următoarea formulă psiho-cosmică: VEST (YANG) - VOINTA LUMINII CHRISTICE (QI) - EST (YIN).

        Fapt pentru care masonii negri se regrupează pentru... ultima oară. Din această formulă si din cele explicate putem întelege că lupta între Bine si Rău a început (este vorba despre Armaghedon), că psihotipurile sunt deja în „linie de bătaie", că Yoga (este vorba despre fluidul trans­cendent al daco-arienilor) reprezintă conduita vedo-christică a struc­turii combatante angelice, motiv pentru care ea este aprig reprimată de masonii negri!

„Cei care vor fi în Iudeea să fugă în munti..."

        Ceea ce urmează să se „întâmple" este calculat cu precizie matematică de către Domnul Cerurilor si al Pământului si nu se poate evita ! Doar El, în marea Sa milă si iertare, poate rescrie Cartea Vietii si a Destinelor.

        Dar Semnele dovedesc că profetiile Domnului nostru Iisus Christos urmează a se împlini!

„2. Si răspunzând, El le-a zis: Vedeti voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.
3. Spune-ne: când se vor întâmpla aceste lucruri? Si care va fi semnul venirii Tale si al sfârsitului veacului?
6. Veti auzi de războaie si vesti de războaie: Vedeti să nu vă tulburati, căci toate acestea trebuie să se întâmple...
7. Un popor se va scula împotriva altui popor si o împărătie împotriva altei împărătii; si pe alocuri vor fi foamete, epidemii si cutremure de pământ.
8. Dar toate acestea nu vor fi decât începutul durerilor.
9. Atunci vă vor da să fiti chinuiti si vă vor omorî si veti fi urâti de toate popoarele pentru numele Meu.
10. Atunci, multi se vor poticni, se vor vinde unii pe altii si se vor urî unii pe altii.
11. Se vor scula multi prooroci mincinosi si vor însela pe multi.
12. Si din cauza înmultirii fărădelegii, dragostea celor multi se va răci.
13. Dar cine va răbda până la sfârsit, va fi mântuit.
14. Evanghelia aceasta a împărătiei va fi predicată în toată lumea ca o mărturie pentru toate popoarele. Si atunci va veni sfârsitul. (Evan­ghelia după Matei: 24).
15. De aceea, când veti vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit proorocul Daniel, asezată în locul sfânt -cine citeste să înteleagă-
16. Atunci, cei care vor fi în Iudeea să fugă în munti.
17. Cine va fi pe acoperisul casei să nu se coboare să-si ia lucru­rile din casă.
18. Si cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-si ia haina.
19. Vai de cele însărcinate si de cele care vor alăpta în zilele acelea!
20. Rugati-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici în sabat,
21. Pentru că atunci va fi un necaz asa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum si nici nu va mai fi.
22. Si dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar din cauza celor alesi, zilele acelea vor fi scurtate.
28. Oriunde va fi cadavrul, acolo se vor aduna vulturii.
29. Indată după acele zile de necaz, Soarele se va întuneca, Luna nu-si va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer si puterile cerului vor fi clătinate.
30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, atunci toate popoarele pământului se vor boci si vor vedea pe Fiul Omului, venind pe norii cerului cu putere si cu mare slavă.
31. El va trimite pe îngerii Săi cu un răsunet puternic de trâmbită si vor aduna pe alesii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă...
34. Adevărat vă spun, nu va trece generatia aceasta, până nu se vor întâmpla toate acestea.
35. Cerul si Pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece nicidecum.
40. Atunci, doi vor fi la câmp: unul va fi luat si altul va fi lăsat.
41. Două femei vor macină la moară: una va fi luată si alta va fi lăsată.
42. Vegheati dar, pentru că nu stiti în ce ceas vine Domnul vostru.
46. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând asa!
48. Dar dacă acel rob rău zice în inima lui: Stăpânul meu întârzie să vină.
51.Îl va tăia în două si îi va da partea împreună cu fătarnicii. Acolo va fi plânsul si scrâsnirea dintilor"
(Evanghelia după Matei: 24).

        Inexplicabila duritate a lui Iisus, iubitorul de oameni, are totusi o explicatie: dorinta lui Matei de a-i salva pe crestini de prigoana generală, amenintându-i pe prigonitori (romani si iudei).

Avertismentele Evangheliilor

        Remarcăm, din spusele Domnului Iisus Christos, cuvinte dure, ca înteles: „nu va rămâne aici piatră pe piatră", ceea ce reprezintă desigur semnificatii fizico-chimice profunde care sugerează, pentru orisicine, imaginea vitrifierii, stâncilor datorită terifiantelor explozii nucleare. Semnele pe care le-a însiruit Domnul Iisus s-au adeverit: războaie, foamete, cutremure... ura tuturora împotriva adeptilor christici (atentie, nu este vorba despre adeptii Bibliei iudeo-crestine), poticnirea (în devotiunea christică) a multora; proorocii mincinosi; înmultirea fărăde­legilor s.a.m.d., dar ceea ce iese cel mai pregnant în evidentă este „urâciunea pustiirii" care, timp de două mii de ani a fost si a rămas, ca sens concret, un mare semn de întrebare, întrucât este completat, după proorocia lui Daniel de cuvintele „asezată la locul cel sfânt", fapt care iscă vii controverse, chiar si în sânul celor mai elevate grupuri de initiati în teosofie.

        Desigur „urâciunea pustiirii" are valente semantice multiple, dar printre acestea trebuie admise, ca logice, cele referitoare la boli incurabile, cum ar fi cancerul si SIDA, alături de viată; prezenta diavolului în temple, biserici, mănăstiri; de credinta umană în Dumnezeu; cununii, căsătorii între parteneri de acelasi sex; crearea bisericilor sataniste; tulburările dintre palestinieni si israelieni ajunse până la Ierusalim si Bethleem; discursurile diabolizatilor vremurilor noastre, în care „necesitătile" invaziei militare potential- nucleare se împletesc, aparent si demagogic, cu motivatiile „crestine" cele mai tulburătoare etc.

        Dar nu se poate scăpa din vedere nici faptul că, în curând, teritoriul fostului si al viitorului arché christic va deveni terenul peste care va răsuna canonada sinistră a „tunetelor" si a „fulgerelor" rachetelor si antirachetelor nucleare în „foc încrucisat"...

        Desigur, dacă avem în vedere faptul că locul de nastere fizică al Domnului lisus Christos este Bethleem-ul si Templul la care a fost „afiliat" ca Mare Preot, încă la vârstă crudă (12 ani), a fost Ierusalimul, ar fi normal să le considerăm pe acestea „...locul cel sfânt", despre care a amintit Mântuitorul, numai că El nu se preamărea niciodată si nici la aceste locuri (în virtutea acestei ne-preamăriri a propriei Sale persoane), ca atare, nu se referea !

Dacia - tara lui Iisus

        Rezultă, deci, indubitabil, că este vorba despre Dacia, leagănul civi­lizatiei mondiale; Edenul: locul nasterii oamenilor primordiali. Avem elementele care clarifică dilema:
- Dacia, tinut edenic, asadar sacru (prin definitie demiurgică);
- Dacia: locul de nastere al strămosilor fizici ai lui Iisus;
- Dacia: tinut terorizat de masonii negri timp de două mii de ani, dar pământ al neamului ales care de la început a crezut într-un singur Dumnezeu (Zamolxis) si care, chiar si indus în eroare de către administratia de la Roma, prin idolatrie fortată, a revenit la Credinta ade­vărată după sute de ani de satanică încetosare spirituală:
- Dacia, numită de către „colonizatorii" greci Primitoare de oaspeti (Pontus Euxeinos) care, chiar în perioada preapocaliptică, mai are lo­cuitori ce nu te lasă să mori de foame;
- Dacia, care a primit palme pe un obraz, de la toti hămesitii lumii, dar a stiut să-l întoarcă si pe celălalt...;
- Dacia, care nu a agresat nici un popor din jur, sub vreun domn consângean
- Dacia, cu singurul popor beligerant, neprigonitor de evrei, în timpul „holocaustului";
- Dacia, patria sanctuarelor enigmatice cu pilastri retezati de la sol;
- Dacia, patria geniilor si titanilor (Prometeu, Orfeu, Hefaistos...), a clarvizionarilor (legendarul Polyfemos s.a.), a preoteselor prooro-citoare (sybilele) si a celor întretinătoare ale focului sacru (vestalele), a marilor medici ai sufletului si a artistilor;
- Dacia adevăratului Canaan, în care curge lapte si miere;
- Dacia născătoare de popoare si rase care au împânzit Pământul;
- Dacia crestinilor dintotdeauna;
- Dacia care era Felix înaintea botezării ei întâmplătoare;
- Dacia, pasăre Fenix, din propria-i cenusă renăscătoare.

România, Noul Canaan - visul masonilor negri

        Masonii negri au visat dintotdeauna „Canaanul" numit Dacia si l-au îngherat l La această oră, adevăratul Canaan în care curge lapte si miere se află în deplina lor posesie: munti de aur, mări de cereale fosnitoare, siruri fără număr de turme, metale pretioase, material textil si de constructie, mână de lucru aproape gratuită pentru tările aflate sub proteguirea masonilor negri, adică sclavi „de bunăvoie" (români) si prost plătiti, „carne de tun" pentru băncile de organe din Occidentul masonic, si câte altele pe care filele acestea si bunul Dumnezeu nu le mai suportă...

        Un singur lucru nu au reusit masonii negri să stăpânească: sufletul dacic si credinta în Iisus Christos. Dar, pentru aceasta, ei s-au jurat să distrugă pământul Daciei de asa manieră încât pe el să nu rămână nici „piatră pe piatră" !... De aceea au „arondat", sub forma unei „liber-consimtite arendări", pământul Daciei, ca loc de manevră ultimă: militar-nucleară, loc ce, se întelege, urmează a fi „sters" de pe harta lumii, în iminentul (si ultimul) război ce se va duce pe această Terra !

        „Arendasii" cât si „boierii basbuzuci" au zâmbit săgalnic în clipele în care „beau adălmasul", căci, fiecare la rândul lui, are impresia că a făcut cel mai teribil „bisnit" din viata lui. Ceea ce îi aseamănă este „stăpânirea Iadului"; ceea ce îi diferentiază este că:
- „arendasii" sunt ai Iadului dintotdeauna;
- „boierii basbuzuci" sunt proaspăt captati de către Satan (patronul „antreprizei"), ca exemplare rare de vânzători de neam si suflet, din categoria psihotipică mixtă pragmatico-genocidică cu destinatie sigură: Iad-Infern.

        Toate ar fi bune si la locul lor dacă, din chiar zvastica făcută de masonii negri, între psihotipurile de pe teritoriul Daciei nu s-ar ivi, în cele din urmă, „opozitia"! Opozitia nu este un termen străin de politică ci, dimpotrivă, politicii îi este intrinsec acest termen. Dar noi, atunci când îl folosim nu avem în vedere doar actiunea de opozitie politică, cât mai degrabă cea de fortă efectivă, combatantă. Căci în momentul în care se va pune problema la modul ei de derulare acută si supraacută, toate generatiile psihotipului christic, geniilor, armonios nordic (nord-estic si nord-vestic), social-practic banatic (subcarpatic, sud-sud-estic si sud-vestic) se vor opune, si ca angajament corporal, întregului ansamblu organic si anorganic care va constitui baza militar-strategică-nucleară a masonilor negri de pe teritoriul Daciei.

        Iar dacă împotriva rachetelor nucleare nu te poti opune decât prin antirachete si mai performante, împotriva celor care se opun rachetelor si a antirachetelor nucleare nu te poti opune cu acestea !

Căderea Noului Babilon (SUA)

        Dacă, totusi, acestea vor fi declansate fără stirea lumii (asa cum au preconizat Puranele sacre, Iisus Christos si proorocul Nostradamus), cei care păzesc, zi si noapte, clipă de clipă, soarta vietii Terrei (ar­hanghelii din ceruri si cei ce meditează în pesterile Himalayei, ale Da­ciei si ale lumii) vor directiona spre „Babilon" (Noul Babilon) rache­tele mistuitoare de viată, ducând la capăt zicala dacică: „De ce ti-e teamă, nu scapi!", adeverindu-se, astfel, vorbele necrutătoare ale Domnului:
    „1. După aceste lucruri am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare autoritate; si pământul s-a luminat de slava lui.
    2. El a strigat cu glas puternic si a zis: A căzut, a căzut Babilonul cel mare ! A ajuns un locas al demonilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate si urâcioase.
    3. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei desfrâului ei si împăratii Pământului au comis adulter cu ea si negustorii Pământului s-au îmbogătit prin risipa desfătării ei.
    4. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: Iesiti din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiti părtasi la păcatele ei si să nu primiti din pedepsele ei!
    5. Pentru că păcatele ei au ajuns până la Cer; si Dumnezeu si-a adus aminte de nedreptătile ei.
    6. Răsplătiti-i cum v-a răsplătit ea si întoarceti-i de două ori cât fap­tele ei l Turnati-i de două ori mai mult în potirul în care a amestecat ea!
    7. Pe cât s-a slăvit pe sine însăsi si a trăit în lux, pe atât dati-i chin si întristare. Pentru că zice în inima ei: Stau ca împărăteasă, nu sunt vă­duvă si nu voi vedea întristarea !
    8. De aceea, într-o singură zi vor veni nenorocirile ei: moarte, întristare si foamete. si va fi arsă în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este puternic.
    9. Si împăratii Pământului care au desfrânat si au trăit în lux împre­ună cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge si o vor boci.
    10. Ei vor sta departe, de teama chinurilor ei, si vor zice: Vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare ! Intr-un ceas ti-a venit judecata !"
(Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, 18).

        Aceasta i se va „întâmpla" Noului Babilon, polisul de lux si desfrâu al masonilor negri, cărora îmi permit să le dau un sfat christic: „Căutati să zburati, de pe acum, în spatiul cosmic !"

Deconspirarea francmasoneriei