Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
1 Mar, 21 > 7 Mar, 21
10 Feb, 20 > 16 Feb, 20
12 Nov, 18 > 18 Nov, 18
6 Nov, 17 > 12 Nov, 17
2 Jan, 17 > 8 Jan, 17
19 Dec, 16 > 25 Dec, 16
13 Jun, 16 > 19 Jun, 16
9 May, 16 > 15 May, 16
23 Mar, 15 > 29 Mar, 15
10 Nov, 14 > 16 Nov, 14
14 Jul, 14 > 20 Jul, 14
16 Dec, 13 > 22 Dec, 13
15 Jul, 13 > 21 Jul, 13
24 Jun, 13 > 30 Jun, 13
2 Apr, 12 > 8 Apr, 12
8 Jan, 07 > 14 Jan, 07
16 Oct, 06 > 22 Oct, 06
5 Jun, 06 > 11 Jun, 06
Entries by Topic
All topics  «
Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
RSS Feed
View Profile
You are not logged in. Log in
Hertogdom Brabant-Antwerpen
Saturday, 15 November 2014
Provincie MIDDEN-BRABANT Antwerpen

Provincie MIDDEN-BRABANT Antwerpen

Noord-Brabant

Provincie Antwerpen Midden-Brabant

Zuid-Brabant

Door een parlementair initiatief leren

vele inwoners van de provincie Antwerpen

dat ze in Brabant wonen.

De reeds bewuste Brabanders

van de provincie Antwerpen

scheppen nieuwe moed.

www.provincie-midden-brabant.de.be

www.provincie-midden-brabant.tk

www.midden-brabant.eu

Stad Antwerpen, Baarle-Hertog, Herentals, Lier, Mechelen, Turnhout

liggen in Brabant

 


Posted by planet/brabant at 8:42 PM CET
Updated: Wednesday, 26 November 2014 7:42 AM CET
Permalink | Share This Post
Thursday, 17 July 2014
PROVINCIE onmisbaar voor Vlaams-BRABANT Antwerpen Noord-BRABANT

PROVINCIE onmisbaar voor Vlaams-BRABANT Antwerpen Noord-BRABANT

De PROVINCIES vormen een onmisbaar bestuursniveau tussen gemeente en staat ( gewest-gemeenschap en federale staat in Belgie ; nationale overheid in Nederland ).

Bepaalde opgaven gaan de krachten van gemeenten te boven. Enkel echt grote steden zouden ze kunnen vervullen. De provincie blijft onmisbaar voor kleine steden en andere gemeenten.

Overigens is het gevaarlijk voor de democratie wanneer de burgers de indruk krijgen dat het verre Den Haag of Brussel ( Vlaamse gemeenschap / federale Staat ) alles voor ze beslist.

Daarnaast hebben de burgers van alle delen van een gewest en van een land ook recht op het beleven van een lokale identiteit die de gemeente overstijgt.

In Nederland blijft Brabant door de inspanningen van de provincie Noord-BRABANT de mensen van een historisch geheel met elkaar verbinden.

Het samenvoegen van Noord-Brabant met Limburg en/of met Zeeland zou al een gewest in de plaats van een provincie doen ontstaan. Gevolg : ver Eindhoven i.p.v. ver Den Haag.

In Vlaams Belgie zijn Vlaams-BRABANT Antwerpen Brabants. De provincie Antwerpen biedt de gemeenten buiten de stad Antwerpen een tegengewicht t.a.v. de grote stad Antwerpen.

De gemeenten van Vlaams-Brabant - inclusief Leuven - zijn alle een maat te klein tegenover de federale hoofdstad Brussel. De provincie omcirkelt Brussel van waaruit ze gewestelijk en federaal wordt bevoogd.

De PROVINCIES blijven dus onmisbaar voor gemeenten en steden in Noord-Brabant Antwerpen Vlaams-Brabant. Ze zijn nodig op de vele terreinen waren een gemeente en een gewone stad te klein blijkt.

 

De provincies Noord-Brabant Antwerpen Vlaams-Brabant doen bijzonder veel voor BRABANT.

Links

www.ipo.nl/

www.brabant.nl/

www.provant.be/

www.vlaamsbrabant.be/

www.vlaamseprovincies.be/

 


Posted by planet/brabant at 1:38 AM MEST
Updated: Thursday, 17 July 2014 2:30 AM MEST
Permalink | Share This Post
Friday, 20 December 2013
Provincie Vlaams-BRABANT-Antwerpen

Provincie Vlaams-BRABANT-Antwerpen

 

De provincie Antwerpen hoort bij Brabant

 

West- en Oost-Vlaanderen horen samen

 

De provincie Limburg is West-Limburg

 

Provincie Antwerpen vergat geschiedenis :

Antwerpen of het markgraafschap Antwerpen

behoort tot het hertogdom Brabant

 

Antwerpen en de provincie Vlaams-Brabant

 

hebben dezelfde Brabantse roots

 

www.markgraafschap-antwerpen.de.be

 

 

Provincie

Vlaams-BRABANT-Antwerpen

Hertogdom

 

 

 

 

 


Posted by planet/brabant at 10:08 PM CET
Updated: Friday, 20 December 2013 10:25 PM CET
Permalink | Share This Post
Sunday, 21 July 2013
Hertog Filip van Brabant

Hertog Filip van Brabant

werd vandaag 21 juli 2013

Koning Filip van Belgie

Proficiat !

Koning Filip en Koningin Mathilde

Koenig Filip und Koenigin Mathilde

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde

King Philippe and Queen Mathilde


Posted by planet/brabant at 4:40 PM MEST
Updated: Monday, 22 July 2013 8:19 AM MEST
Permalink | Share This Post
Friday, 28 June 2013
HERTOGDOM BRABANT 1106-2013

HERTOGDOM BRABANT

 

 1106-2013

 

HERTOGDOM BRABANT GESTICHT IN 1106

 

 

In 1106 verkreeg Godfried I graaf van

Leuven-Brussel en beschermheer van

Nijvel het markgraafschap Antwerpen

omdat hij hertog van Lotrike werd.

 

Daardoor ontstond in de praktijk het

Hertogdom Brabant in 1106.

 

Ook de geschiedenis van de Brabantse

provincies gaat onrechtstreeks terug

tot het jaar 1106.

 

's-Hertogenbosch hoofdstad van de provincie

Noord-Brabant werd gesticht bij een van de

oudste bezittingen van de graven van Leuven

sinds de 11e eeuw : het domein Orthen.

 

De geschiedenis van de Brabantse provincies

Noord-Brabant Antwerpen en Vlaams-Brabant

gaat terug tot de stichting van ons Hertogdom

Brabant-Antwerpen in 1106.

 

De stichtingsdatum van het

Hertogdom Brabant Lotrike is 1106

tot spijt van wie 't benijdt.

 

 

Noord-Brabant Antwerpen Zuid-Brabant

 

Brabant let op uw zaak !

 

 


Posted by planet/brabant at 9:26 PM MEST
Updated: Saturday, 29 June 2013 6:31 AM MEST
Permalink | Share This Post
Saturday, 7 April 2012
Hertogdom BRABANT-Antwerpen 2012

Hertogdom BRABANT-Antwerpen 2012

De provincie Brabant  of de provincie Noord-Brabant, de provincie Antwerpen en de provincie Vlaams-Brabant vormen  samen met het gewest Brussel en de provincie Waals-Brabant het moderne hertogdom  Brabant.

De grote meerderheid  van de Brabanders spreekt  vandaag Nederlands, een aanzienlijke minderheid Frans. Brussel is tweetalig Frans-Nederlands.

De provincie Noord-Brabant afficheert zich  steeds duidelijk als een Brabantse provincie in Nederland. Noord-Brabant en de provincie Antwerpen grenzen aan elkaar, maar slechts een minderheid van de Antwerpenaars is  er zich nog van bewust  dat Antwerpen in Brabant ligt. Wie  op de kaart  blikt ziet meteen dat de provincie Antwerpen zich situeert tussen de Nederlandse provincie Brabant en de provincie  Vlaams-Brabant. Heeft men het enkel over  Nederlandssprekend Brabant, dan vormen Antwerpen en Vlaams-Brabant samen Zuid-Brabant t.a.v. Noord-Brabant.

Nederlandstalig  Brabant in Nederland en Belgie telt zowat vijf miljoen inwoners. Dat is veel meer dan heel wat lidstaten van de Europese Unie : Malta, Luxemburg, Cyprus, Estland, Slovenie, Letland, Litouwen en Ierland. Nederlandstalig Brabant heeft bijna zo veel inwoners als Finland, Slovakije en Denemarken.

Rekent men bij Nederlandstalig Brabant ook het tweetalige  Brussel en  Franstalig Brabant, dan komt men aan 6,5  miljoen Brabanders voor Belgie en Nederland samen.

Brabanders in Europa, Brabanders in Belgie, Brabanders in Nederland,

Brabanders in Brabant ...

BRABANT-ANTWERPEN, ons Hertogdom Brabant  2012 !

hertogenrode(at)aol.comPosted by planet/brabant at 1:22 AM MEST
Updated: Saturday, 28 April 2012 9:36 PM MEST
Permalink | Share This Post
Saturday, 13 January 2007
HERTOGDOM BRABANT-ANTWERPEN
HERTOGDOM BRABANT-ANTWERPEN Duche de Brabant-Anvers - Herzogtum Brabant-Antwerpen - Duchy of Brabant-Antwerp

Dat onafhankelijkheid niet noodzakelijk leidt tot versterking van de eigen identiteit bewijst Ierland. De Ierse taal is nu weliswaar erkend als E.U.-taal, maar weinigen spreken ze nog. Wales of Cymru daarentegen beschikt in het Verenigd Koninkrijk over een beperkte autonomie, maar het Welsh of het Kymrisch floreert, hoewel het geen officiële E.U-taal is. Om maar meteen duidelijk te maken dat Brabantse onafhankelijkheid geen optie vormt.

Brabant beschikt natuurlijk niet over een eigen taal, hoewel duidelijk is dat de invloed van het Brabants op het Nederlands ooit veel groter is geweest. Dat was in de periode dat het oorspronkelijke Brabantse vorstenhuis al was verdwenen. In de Boergondische 15e eeuw en in de 16e eeuw bleek het hertogdom Brabant opvallend te bloeien, als deel van een groter geheel, eerst Boergondië, later de Nederlanden, prefiguratie van de Benelux.

Momenteel beleeft het hertogdom Brabant de meest doorgevoerde balkanisatie van zijn geschiedenis. De scheiding tussen noordelijk en zuidelijk Brabant in de zeventiende eeuw leidde tot anderhalve eeuw vervreemding. In de Franse, Hollandse en Belgische periode werd het zuidelijke deel van Brabant opgesplitst in de provincies Antwerpen en Brabant. In het federale België horen de Brabantse gebieden tot drie verschillende gewesten.

Ierland is slechts opgedeeld tussen twee staten : de republiek Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Het hertogdom Brabant is verdeeld tussen twee staten : Nederland en België. In dat laatste land behoren Antwerpen en Vlaams-Brabant tot het Vlaamse gewest en Waals-Brabant tot het Waalse gewest, terwijl Brussel een eigen gewest vormt. Bovendien zijn ook de Vlaamse en de Franse gemeenschap nog bevoegd over Belgisch Brabant.

Is de E.U. als het grote Habsburgse rijk, dat eerst nog leidde tot de bloei van het hertogdom Brabant, dat dan de verdeling van Brabant met zich bracht ? De E.U. promoot het Europa der regio's, waardoor nieuwe gewesten als Vlaanderen en Wallonië zich kunnen opkrikken, terwijl Brabant, België en de Benelux zwakker worden. Het Europa der regio's verzwakt daarentegen niet de grote landen als Duitsland, Frankrijk of Groot-Brittannië.

Indien Nederland, België en Luxemburg in Europa samen optreden als Benelux, kunnen ze ook gewicht in de schaal werpen. Nederland en België zijn relatief kleine landen, Vlaanderen, Brussel, Wallonië, de Duitstalige gemeenschap en Luxemburg miniatuurstaatjes. Een verenigde Benelux als confederatie of statenbond zou de invloed van Nederland, België en Luxemburg vergroten en eveneens het hertogdom Brabant een kans geven.

Momenteel blijft de politiek in België het slachtoffer van de communautaire koorts. De Vlaams-Franstalige tegenstelling belet ook de herbeleving van de Benelux. De Vlaamse en de Waalse regio genieten van officiële Europese erkenning. Niets staat echter de vorming van een Euregio Brabant in de weg, het liefst op het grondgebied van het hele hertogdom Brabant. Als dat een brug te ver vormt zijn een zuidelijk Brabant-Brussel en een noordelijk Brabant-Antwerpen een mooi alternatief.

De provincies Noord-Brabant en Antwerpen, als Euregio Brabant-Antwerpen met zowat vier miljoen inwoners lijkt toch een niet onmogelijk objectief ? Twee grensgebieden vrijblijvend verenigen ligt in de lijn van wat de E.U. wil. Vlaams-Brabant, Brussel en Waals-Brabant zouden samen een zeer nuttig overlegorgaan vinden in een Euregio Brabant-Brussel. De Belgische politieke impasse kan zo worden doorbroken, tot geruststelling van de E.U.

Une seule region europeenne sur le territoire de l' ancien duche de Brabant ou deux regions europeennes : Brabant-Anvers et Brabant-Bruxelles ?

Eine europäische Region im alten Herzogtum Brabant, oder zwei europäische Regionen : Brabant-Antwerpen und Brabant-Brüssel ?

One European region of Brabant on the territory of the former duchy of Brabant, or two European regions : Brabant-Antwerp and Brabant-Brussels ?

Links

Brabant,Hertogdom Brabant

Hertogdom-Brabant

Hertogdom Brabant-Antwerpen

Brabanders verenig u : Euregio Hertogdom Brabant

Euregio Hertogdom Brabant

Hertogdom Brabant EU

Duchy of Brabant Hertogdom

Brabants stadsgewest Brussel  

Inter-Brabant International

Brabant-eu

Visit Brabant Vakantieland

Hertogdom Brabant Autosticker

http://www.brabant.im/  

www.brabant.org.uk/

Info

Brabant is voor Brabanders uiterst belangrijk !


Posted by planet/brabant at 12:13 AM CET
Updated: Sunday, 22 January 2012 9:04 PM CET
Permalink | Share This Post
Sunday, 22 October 2006
ANTWERPEN-BRABANT = BRABANT-ANTWERPEN
The province of Antwerp belongs to Brabant. De provincie Antwerpen hoort bij Brabant. La province d'Anvers fait partie du Brabant. Die Provinz Antwerpen gehört zu Brabant.

The province of Antwerp in Belgium is a part of the former duchy of Brabant and a necessary link of the European region of Brabant. De provincie Antwerpen is een deel van het voormalige hertogdom Brabant en een onmisbare verbinding van de Euregio Brabant. La province d' Anvers est une partie de l' ancien duche de Brabant et une liaison necessaire de la region europeenne du Brabant. Die Provinz Antwerpen ist Teil des ehemaligen Herzogtums Brabant und eine wichtige Verbindung der europäischen Region Brabant.

LINKS

BRABANTWERP

Brabantwerp

BRABANTWERPEN

Brabantwerpenaren

NOORD-BRABANT

Brabantse identiteit

HERTOGDOM BRABANT-ANTWERPEN  Hertogdom Brabant-Antwerpen

ANTWERPEN-BRABANT               Provincie Antwerpen Brabant

BRABANT-ANTWERPEN               Markgraafschap Antwerpen  

Noord-Brabant Antwerpen Zuid-Brabant

HERTOGDOM BRABANT Markgraafschap Antwerpen


Posted by planet/brabant at 9:12 PM MEST
Updated: Sunday, 24 April 2011 10:26 AM MEST
Permalink | Share This Post
Friday, 9 June 2006
BRABANT-ANTWERPEN Benelux Europa

BRABANT-ANTWERPEN Benelux EuropaHERTOGDOM BRABANT REGIO DUCHY OF BRABANT REGION

INTRODUCTION

About the Brabant region situated in Belgium and the Netherlands, Benelux, European Union :

the old duchy of Brabant, a young European region of the E.U.

Contains a lot of links.

INLEIDING

Over de Regio Brabant in België en Nederland, Benelux, Europese Unie :

het oude hertogdom Brabant, een jonge Europese regio in de E.U.

Bevat heel wat links.

INTRODUCTION

De la region du Brabant en Belgique et aux Pays-Bas, Benelux, Union Europeenne :

le vieux duche du Brabant, une jeune region europeenne dans l' U.E.

Contient beaucoup de links.

EINFÜHRUNG

Über die Region Brabant in Belgien und den Niederlanden, Benelux, Europäische Union :

Das alte Herzogtum Brabant, eine junge europäische Region der E.U.

Enthält viele Links.

BRABANTINE CITIES

BRUSSELS AND ANTWERP IN BELGIUM ARE THE MOST IMPORTANT BRABANTINE CITIES,

BUT ALSO BREDA AND EINDHOVEN IN THE NETHERLANDS ARE WELL KNOWN.

Other brabantine towns:

Den Bosch, Bergen-op-Zoom, Helmond and Tilburg in NL ;

Turnhout, Lier, Halle, Zaventem, Leuven, Waterloo and Wavre in B.

BRABANTSE STEDEN

BRUSSEL EN ANTWERPEN IN BELGIË ZIJN DE BELANGRIJKSTE BRABANTSE STEDEN,

MAAR BREDA EN EINDHOVEN IN NEDERLAND ZIJN OOK HEEL BEKEND.

Andere Brabantse steden:

's-Hertogenbosch, Bergen-op-Zoom, Roosendaal, Tilburg, Oss en Helmond in NL;

Turnhout, Geel, Mol, Herentals, Lier, Asse,

Halle, Grimbergen, Zaventem, Leuven, Diest, Tienen, Waterloo, Waver, Geldenaken en Nijvel in B

VILLES BRABANCONNES

BRUXELLES ET ANVERS EN BELGIQUE SONT LES VILLES BRABANCONNES LES PLUS IMPORTANTES,

MAIS BREDA ET EINDHOVEN SONT AUSSI TRES CONNUES.

Autres villes brabanconnes: Bois-le-Duc, Tilbourg et Bergues-sur-Zoom en NL; Turnhout, Herentals,

Lierre, Asse, Hal, Louvain, Tirlemont, Nivelles, Joidoigne, Louvain-la-Neuve, Waterloo et Wavre en B.

BRABANTISCHE STÄDTEBRÜSSEL UND ANTWERPEN IN BELGIEN SIND DIE WICHTIGSTEN BRABANTISCHEN STÄDTE,

ABER BREDA UND EINDHOVEN IN DEN NIEDERLANDEN SIND AUCH SEHR BEKANNT.

Andere brabanter Städte: Herzogenbusch und Bergen-op-Zoom in NL; Herentals, Zaventem, Löwen,

Waterloo und Nivelles in B.

Brussels

Brabantine capital

Brussel

Brabantse

hoofdstad

Bruxelles

capitale brabanconne

Brüsselbrabantische HauptstadtBRABANTINE PROVINCES

Northern Brabant in NL : province of North Brabant;

Middle Brabant in B : province of Antwerp ;

Southern Brabant in B : province of Flemish Brabant , Brussels capital region,

province of Walloon Brabant

BRABANTSE PROVINCIESNOORDELIJK BRABANT IN NL : provincie Noord-Brabant;

MIDDEN BRABANT IN B : provincie Antwerpen;

ZUIDELIJK BRABANT IN B : provincie Vlaams-Brabant, Brussels hoofdstedelijk gewest,

provincie Waals-Brabant

PROVINCES BRABANCONNES

Le Brabant du Nord aux NL : province du Brabant Septentrional;

le Brabant central en B : province d' Anvers;

le Brabant du Sud en B : le Brabant Flamand,

la region de Bruxelles capitale,la province du Brabant Wallon

BRABANTISCHE PROVINZENNördliches Brabant in den NLen : Provinz Nordbrabant ; Mittelbrabant in B : Provinz Antwerpen ;

Südliches Brabant in B : Provinz Flämisch Brabant, Brüsseler hauptstädtische Region,

Provinz Wallonisch Brabant.

Antwerp

international harbour city

Antwerpen

internationale

havenstad

Anvers

ville portuaire internationale

Antwerpen

internationale Hafenstadt

BRABANTINE ECONOMY

Northern Brabant is - after Holland - considered as the most important region in the Netherlands

The city of Eindhoven is well known, because of technological research

The port of Antwerp attracts trade and plants from whole over the world.

You will find diamond specialists in the whole province of Antwerp.

Southern Brabant means : Brussels airport in Zaventem, technological research in Leuven and

Louvain-la-Neuve and of course banks in the European capital Brussels.

BRABANTSE ECONOMIE

Noord-Brabant wordt - na Holland - beschouwd als de belangrijkste regio in Nederland.

Eindhoven geniet vooral bekendheid door technologisch onderzoek.

De Antwerpse haven trekt handel en industrie van over de

hele wereld aan. Diamantspecialisten vindt men in de gehele provincie Antwerpen.

Zuidelijk Brabant betekent : Brussels airport in Zaventem, technologische research in Leuven

en Nieuw-Leuven en natuurlijk banken in de Europese hoofdstad Brussel.

ECONOMIE BRABANCONNE

Le Brabant Septentrional est - apres la Hollande -considere comme region la plus importante

des Pays-Bas. Eindhoven est surtout connue pour le research technologique.

Le port d' Anvers attire du commerce et de l' industrie du monde entier.

Les specialistes du diamant, on les trouvera dans toute la province d' Anvers.

Le Brabant du Sud : Brussels airport a Zaventem, recherche technolgique a Louvain

et Louvain-la-Neuve et naturellement des banques dans la capitale europeenne Bruxelles.

BRABANTISCHE WIRTSCHAFT

Nordbrabant wird - nach Holland -als wichtigste Region der Niederlande betrachtet.

Eindhoven ist bekannt durch technologischen Research.

Der Antwerpener Hafen zieht Handel und Werke aus der ganzen Welt an.

Diamantspezialisten findet man in der ganzen Provinz Antwerpen.

Südbrabant : Brussels Airport in Zaventem, technologischer Research in Löwen

und Neulöwen und natürlich Banken in der europäischen Hauptstadt Brüssel.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

DUCHY OF BRABANT

Foundation of the duchy of Brabant-Antwerp : the 13th of May 1106.

1106 - 2006 = 900 years Brabant.

HERTOGDOM BRABANT

Stichting van het hertogdom Brabant-Antwerpen : 13 mei 1106.

1106 -2006 = 900 jaar Brabant.

DUCHE DE BRABANT

Fondation du duche de Brabant-Anvers : le 13ieme mai 1106.

1106 - 2006 = 900 annees de Brabant.

HERZOGTUM BRABANT

Gründung des Herzogtums Brabant-Antwerpen : 13. Mai 1106.

1106 -2006 : 900 Jahre Brabant.

BRABANTIA ERIT IN ORBE ULTIMA

Brabant will be the last on earth

Brabant zal de laatste op de wereld zijn

Le Brabant sera le dernier sur terre

Brabant wird der letzte auf der Welt sein

Brabantine

lion

Brabantse

leeuw

lion

brabancon

brabantischer

Löwe

BRABANTIA DUCATUS

The Duchy of Brabant

Het Hertogdom Brabant

Le Duche du Brabant

Das Herzogtum Brabant

Brabant Benelux E.U.

B R A B A N T

b e n e l u x

E U R O P A

CONCLUSION

Brabant in Benelux : Eindhoven, Antwerp, Louvain, Louvain-la-Neuve

and the Brabantine city of Brussels, E.U. capital, are places to be.

Brabant in de Benelux : Eindhoven, Antwerpen, Leuven, Nieuw-Leuven

en de Brabantse stad Brussel, E.U.-hoofdstad, zijn 'places to be'.

Le Brabant au Benelux :Eindhoven, Anvers, Louvain, Louvain-la-Neuve et

la ville brabanconne de Bruxelles, capitale de l' U.E., sont des 'places to be'.

Brabant in Benelux :Eindhoven, Antwerpen, Löwen, Neulöwen und

die Brabanter Stadt Brüssel,die Hauptstadt der E.U., sind 'places to be'.

Links

Brabant

Brabant

Hertogdom Brabant 900

900 jaar Brabant

brabant.freeprohost.com

Brabant vandaag ( Brabant nowadays )

freewebs.com/euregio_brabant/

Euregio Brabant in vier talen

BRABANT IN HET KORT

euregio-brabant

Euregio Brabant

hertogdom-brabant.com

Hertogdom Brabant

provincie brabant

Provincie Brabant

provincie-brabant.mysites.nl

Brabant Provincie

BRABANT - SHORT - kort - bref - kurz

Brabants Gewest Brabant-Brussel

Hertogdom Brabant-Antwerpen Provincie

Central Brabant links

Provincie Antwerpen

Antwerpen-Provincie

N. Brabant link

North Brabant

South Brabant

Other Brabant links

Brab.-Antw.

E.R.Brab.eu

Hertogdom Brabant eu

Brussel

Brussel

Brabants Gewest Brabant Brussel

Brabant-Brussel-Bruxelles

Brabant Brussel

Brabant Brussel

BrabantAntwerpenaren

BrabantAntwerpenaren

Brabantine, Brabantic

Brabantine

Belgian European Brabant

Belgisch Brabant

Belgie-Belgique-Belgien

Belgie-Belgique-Belgium

Belgie-Belgique-Belgien-Belgium

Belgie-Belgique-Belgien-Belgium

European Brabant

Europees Brabant

Hertog van Brabant - Duc de Brabant

Duke of Brabant

Bezoek Brabant - Visitez le Brabant

Visit Brabant - Besuchen Sie Brabant

Vlaams-Brabant Hertogdom

Vlaams-Brabant Hertogdom

Brabant

Brabant

Brabant

Brabant

www.brabant.im

INFO

Info

Flag of the province of North BrabantVlag van de provincie Noord-Brabant

Drapeau de la province du Brabant Septentrional

Flagge der Provinz Nordbrabant

HOUD OE ( Noord-Brabants )- HOUD U GOED ( Zuid-Brabants )

tot ziens

in Hertogdom Brabant-Antwerpen Regio

au revoir

tschüss

see you

in Duchy of Brabant-Antwerp Region

BRA

.

B

 


Posted by planet/brabant at 2:41 AM MEST
Updated: Friday, 21 June 2013 7:49 AM MEST
Permalink | Share This Post

Newer | Latest | Older