Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Surya Ji Ki Aarti


Om Jai Surya Bhagwan, Jai Ho Tinkar Bhagwan

Jagat Ke Netra Swaroopa, Tum Ho Triguna Swaroopa, Dharata Sabahi Sab Dhyan

Om Jai Surya Bhagwan

Sarathi Arun Hai Prabhu Tum, Shweta Kamaladhari, Tum Char Bhuja Dhari

Ashwa Hai Saath Tumharey, Koti Kirana Pasaarey, Tum Ho Dev Mahan

Om Jai Surya Bhagwan

Usha Kaal Mein Jab Tum, Udaya Chal Aatey, Tab Sab Darshan Paatey

Phailaatey Ujiaara, Jaagta Tab Jag Saara, Karey Tab Sab Gun Gaan

Om Jai Surya Bhagwan Bhoochar Jalchar Khechar, Sab Ke Ho Pran Tumhi, Sab Jeevo Ke Pran Tumhi

Ved Puraan Bhakhaaney, Dharm Sabhi Tumhe Maaney, Tum Hi Sarva Shaktimaan

Om Jai Surya Bhagwan

Pujan Karti Vishayein, Pujey Sab Ek Paar, Tum Bhuvno Ke Pratipaal

Rituyein Tumhari Daasi, Tum Shashaka Avinashi, Shubhkari Anshumaan

Om Jai Surya BhagwanLogo