Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Chapter 6

Slok


Kaam Krodh Aru Lobh Moh

Kaam, Krodh Aur Laabh, Moh

Binsi Jae Ahanmev

Ahankaar Aadi Sab Naash Ho Jaaye

Nanak Prabh Sarnagati

Nanak Prabh Ki Sharan Aaya Hai

Kari Prasadu Gurudev----1

Hey Gurudev! Apni Kripa KaroAsatpadi


Jih Prasadi Chhatih Amrit Khahi

Jis Ki Kripa Se Chhatis Amrit Khaata Hai

Tisu Thakur Kau Rakhu Man Mahi

Us Malik Ko Sada Man Mein Yaad Rakh

Jih Prasadi Sugandhat Tani Laavahi

Jiski Kripa Se Sharir Par Khushboo Lagata Hai

Tis Kau Simrat Param Gati Paavahi

Uska Smaran Karne Se Mukti Prapt Hoti Hai

Jih Prasadi Basahi Sukh Mandari

Jiski Kripa Se Makaan Mein Sukh Se Basta Hai

Tisahi Dhiaai Sada Man Andari

Use Sada Man Mein Yaad Rakh

Jih Prasadi Grih Sangi Sukh Basna

Jiski Kripa Se Ghar Mein Sukhi Basna Hai

Aath Pahar Simrahu Tisu Rasna

Aatho Pahar Uska Zabaan Se Smaran Karo

Jih Prasadi Rang Ras Bhog

Jiski Kripa Se Anand Aur Swaad Bhogta Hai

Nanak Sada Dhiaiey Dhiavanjog----1

Hey Nanak! Use Sada Yaad Karey Jo Yaad Karne Ke Yogya Hai


Jih Prasadi Paat Patambar Hadavahi

Jiski Kripa Se Reshmi Vastra Pehenta Hai

Tisahi Tyagi Kat Avar Lubhavahi

Use Chhod Kar Aur Mein Kyo Lalchata Hai

Jih Prasadi Sukhi Sej Soijey

Jiski Kripa Se Sukh Ki Sej Par Sotey Hai

Man Aath Pahar Ta Ka Jasu Gaavijey

Hey Man! Aatho Pahar Uska Yash Gaaya Kartey Hai

Jih Prasadi Tujhu Sabhu Kou Maaney

Jiski Kripa Se Tujhey Sabhi Maantey Hai

Mukhi Ta Ko Jasu Rasan Bakhaney

Mukh Se Jihva Se Uska Yash Gaao

Jih Prasadi Teo Rehta Dharamu

Jiski Kripa Se Tera Dharm Rehta Hai

Man Sada Dhiaai Keval Paarbrahamu

Hey Man! Sada Us Ishwar Ko Yaad Kar

Prabh Ji Japat Dargah Maanu Paavahi

Prabhu Smaran Se Dargah Mein Maan Prapt Hota Hai

Nanak Pati Seti Dhari Jaavahi----2

Hey Nanak! Izzat Se Ghar Jaatey Hai


Jih Prasadi Aarog Kanchan Dehi

Jiski Kripa Se Sharir Arog Soney Jaisa Hai

Liv Laavahu Tisu Ram Sanehi

Us Priya Ram Mein Lagna Lagao

Jih Prasadi Tera Ola Rahat

Jiski Kripa Se Tumhara Parda Rehta Hai

Man Sukhu Paavahi Hari Hari Jasu Kahat

Hey Man! Hari Ka Yashgaan Karkey Sukh Prapt Karo

Jih Prasadi Tere Sagal Chhidra Dok

Jiski Kripa Se Tumharey Sabhi Dosh Dakey Jaatey Hai

Man Sarni Paru Thakur Prabh Taakey

Hey Man! Us Prabhu Ki Sharan Pad Jaa

Jih Prasadi Tujhu Ko Na Pahuchey

Jiski Kripa Se Tujhe Koi Nahi Pahunchta

Man Saasi Saasi Simrahu Prabh Oochey

Hey Man! Us Oonchey Prabhu Ko Shwas Shwas Simar

Jih Prasadi Paai Droolabh Deh

Jiski Kripa Se Amulya Deh Mili Hai

Nanak Taaki Bhagti Karei----3

Hey Nanak! Uski Bhakti Kar


Jih Prasadi Abhukhan Pahirijey

Jiski Kripa Se Zevar Pehanta Hai

Man Tisu Simrat Kiu Aalsu Keejey

Hey Man! Uska Smaran Karte Aalas Kyo Karta Hai

Jih Prasadi Asva Hasti Asvaari

Jiski Kripa Se Ghodey Haathi Ki Savari Karta Hai

Man Tisu Prabh Kau Kabahu Na Bisaari

Hey Man! Ua Prabhu Ko Na Bhool

Jih Prasadi Baag Milakh Dhana

Jiski Kripa Se Baag, Jaaydaad, Dhan Hai

Raakhu Paroi Prabhu Apuney Mana

Us Prabhu Ko Apne Man Mein Basaye Rakh

Jini Teri Man Banat Banai

Hey Man! Jisney Tujhe Is Tarah Banaya Hai

Uthat Baithat Sad Tisahi Dhiaai

Uthtey Baithtey Sada Use Yaad Kar

Tisahi Dhiaai Jo Ek Alkhey

Use Yaad Kar Jo Ek Alakkh Hai

Iha Uha Nanak Teri Rakhey----4

Hey Nanak! Yahan Vah Tumhari Izzat Rakhta Hai


Jih Prasadi Karahi Pun Bahu Daan

Jiski Kripa Se Adhik Punya Daan Karta Hai

Man Aath Pahar Kari Tiska Dhiaan

Hey Man! Aatho Pahar Uska Dhyan Kar

Jih Prasadi Tu Aachaar Biuhaari

Jiski Kripa Se Tu Shreshta Vyavhaar Karta Hai

Tisu Prabh Kau Saasi Saasi Chitaari

Us Prabhu Ko Shwas Shwas Yaad Kar

Jih Prasadi Tera Sundar Roopu

Jiski Kripa Se Tumhara Roop Sundar Hai

So Prabhu Simrahu Sada Anoopu

Us Sundar Prabhu Ka Sada Smaran Karo

Jih Prasadi Teri Neeki Jaati

Jiski Kripa Se Tumhari Jaati Achchhi Hai

So Prabhu Simri Sada Din Raati

Us Prabhu Ko Raat Din Yaad Kar

Jih Prasadi Teri Pati Rahey

Jiski Kripa Se Tumhari Izzat Rehti Hai

Gur Prasadi Nanak Jasu Kahey----5

Hey Nanak! Guru Ki Kripa Se Yash Gaan Karo


Jih Prasadi Sunahi Karan Naad

Jiski Kripa Se Kaan Kirtan Suntey Hai

Jih Prasadi Pekhahi Bismaad

Jiski Kripa Se Aashcharyajanak Leela Dekhta Hai

Jih Prasadi Bolahi Amrit Rasna

Jiski Kripa Se Jihva Amrit Vachan Bolti Hai

Jih Prasadi Sukhi Sahajey Basna

Jiski Kripa Se Sahaj Sukhi Basna Hai

Jih Prasadi Hasat Kar Chalahi

Jiski Kripa Se Haath(Ang) Chaltey Hai

Jih Prasadi Sampooran Falahi

Jiski Kripa Se Poorna Roop Se Falta Foolta Hai

Jih Prasadi Param Gati Paavahi

Jiski Kripa Se Mukti Prapt Karta Hai

Jih Prasadi Sukhi Sahaji Samavahi

Jiski Kripa Se Sahaj Sukh Mein Basta Hai

Aisa Prabhu Tyagi Avar Kat Laagahu

Aise Prabhu Ko Chhod Aur Kahan Jaata Hai

Gur Prasadi Nanak Mani Jaagahu----6

Guru Ki Kripa Se Man Mein Jaago


Jih Prasadi Tu Pragatu Sansaari

Jiski Kripa Se Tu Vishwa Mein Prasiddh Hai

Tisu Prabh Kau Mooli Na Manahu Bisaari

Us Prabhu Ko Dil Se Bilkul Na Bhulao

Jih Prasadi Tera Partaapu

Jiski Kripa Se Tumhara Tej Pratap hai

Re Man Mood Tu Ta Kau Jaapu

Hey Murkh Man! Tu Uska Smaran Kar

Jih Prasadi Tere Kaaraj Poorey

Jiski Kripa Se Tumharey Kaarya Poorna Hotey Hai

Tisahi Jaanu Man Sada Hajoorey

Hey Man! Usko Sada Haazar Naazar Jaan

Jih Prasadi Tu Paavahi Saachu

Jiski Kripa Se Tu Satya Paata Hai

Re Man Mere Tu Ta Siu Raachu

Hey Mere Man! Tu Us Se Racha Reh

Jih Prasadi Sabh Ki Gati Hoi

Jiski Kripa Se Sab Ki Gati Hoti Hai

Nanak Jaapu Japey Japu Soi----7

Nanak Vahi Jaap Japta Hai


Aapi Japaey Japey So Naau

Jisey Swayam Japata Hai, Vah Naam Japta Hai

Aapi Gaavaey Su Hari Gun Gaau

Jisey Swayam Gavata Hai, Vah Hari Gun Gaata Hai

Prabh Kirpa Te Hoi Pragaasu

Prabhu Ki Daya Se Chaanan Ho Jaata Hai

Prabhu Daiaa Te Kamal Bigaasu

Prabhu Ki Daya Se Hriday Khil Jaata Hai

Prabh Suprasan Basey Mani Soi

Prabhu Prasan Hotey Hai, To Vah Man Mein Basta Hai

Prabh Daiaa Te Mati Uttam Hoi

Prabhu Ki Daya Se Buddhi Shreshta Hoti Hai

Sarab Nidhan Prabh Teri Maiaa

Prabhu! Tumhari Daya Mein Sabhi Khazaney Hai

Aapahu Kachu Na Kinahu Laiaa

Swayam Kabhi Kisi Ne Kuch Nahi Liya

Jitu Jitu Laavahu Titu Lagahi Harinath

Jahan Jahan Lagatey Ho, Hey Hari Maalik! Vahi Lagtey Hai

Nanak In Ke Kachu Na Haath----8----(6)

Hey Nanak! Unkey Haath Kuch Bhi Nahi


GO BACK TO MY HOME-PAGE
GO TO SUKHMANI SAHIB MAIN PAGE
GO TO CHAPTER 7 OF SUKHMANI SAHIB