Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Chapter 10

Slok


Ustati Karahi Anek Jan

Aneko Bhakt Ishwar Ka Yash Gaatey Hai

Antu Na Paravaar

Parantu Uska Ant Ya Paravaar Nahi Paatey

Nanak Rachna Prabhi Rachi

Hey Nanak! Prabhu Ne Brahmand Banaya Hai

Bahu Bidhi Anik Prakaar----1

Jo Kai Dago Aur Kai Prakaar Ka HaiAsatpadi


Kai Koti Hoey Pujari

Kai Karod Puja Karney Wale Huey Hai

Kai Koti Aachaar Biuhari

Kai Karod Shreshta Vyavhaar Karney Wale Hai

Kai Koti Bhaey Tirath Wasi

Kai Karod Tirtho Par Basney Wale Hai

Kai Koti Ban Bramhi Udaasi

Kai Karod Udaasi Hokar Jangalo Mein Gumtey Hai

Kai Koti Bed Ke Shrotey

Kai Karod Vedo Ko Sunaney Wale Hai

Kai Koti Tapisur Hotey

Kai Karodo Tap Karney Wale Huey Hai

Kai Koti Aatam Dhianu Dharhi

Kai Karod Aatma Mein Dhyan Lagatey Hai

Kai Koti Kabi Kabi Bicharahi

Kai Karod Kavi Kavita Vichaartey Hai

Kai Koti Navtan Naam Dhiavahi

Kai Karod Sundar Hari Ka Smaran Kartey Hai

Nanak Kartey Ka Antu Na Paavahi----1

Hey Nanak! Yeh Kartaar Ka Ant Nahi Paatey


Kai Koti Bhaey Abhimani

Kai Karod Ahankaar Karney Wale Huey Hai

Kai Koti Andh Agiani

Kai Karod Agyaanta Ke Kaaran Andhey Hai

Kai Koti Kirpan Kathor

Kai Karod Kanjoos Aur Pathar Dil Hai

Kai Koti Abhig Aatam Nikor

Kai Karod Na Bheegney Wale Korey Hriday Hai

Kai Koti Par Darab Kau Hirahi

Kai Karod Begaani Daulat Churatey Hai

Kai Koti Pardukhna Karahi

Kai Karod Parai Ninda Kartey Hai

Kai Koti Maiaa Shram Mahi

Kai Kard Dhan Ikattha Karney Mein Lagey Hai

Kai Koti Pardes Bramahi

Kai Karod Videsho Mein Gumtey Hai

Jitu Jitu Laavahu Titu Titu Lagna

Hey Prabhu! Jahan Lagatey Ho, Vahi Vahi Lagna Hai

Nanak Kartey Ki Jaaney Karta Rachna----2

Hey Nanak! Prabhu Ki Rachna Vahi Jaanta Hai


Kai Koti Sidh Jati Jogi

Kai Karod Niddh, Jaati Aur Yogi Hai

Kai Koti Rajey Ras Bhogi

Kai Karod Raajey ras Bhogney Wale Hai

Kai Koti Pankhi Sarap Upaey

Kai Karod Pakshi Aur Saanp Paida Kiye Hai

Kai Koti Paathar Birakh Nipjaey

Kai Karod Pathar Aur Vriksh Paida Kiye Hai

Kai Koti Pavan Pani Baisantar

Kai Karod Vayu, Jal Aur Agniya Hai

Kai Koti Des Bhu Mandal

Kai Karod Desh Aur Dhartia Hai

Kai Koti Sasiar Sur Nakhyatra

Kai Karod Chand, Surya Aur Nakshatra Hai

Kai Koti Dev Daanav Indra Siri Chatra

Kai Karod Devtey, Raakshas Aur Chhatradhari Indra Hai

Sagal Samagri Apney Suti Dharey

Sari Rachna Apne Prabandh Mein Rakhi Hui Hai

Nanak Jisu Jisu Bhavey Tisu Tisu Nistaarey----3

Jisey Chahta Hai, Uska Beda Paar Kar Deta Hai


Kai Koti Rajas Taamas Saatak

Kai Karod Rajo, Tamo Aur Satoguni Hai

Kai Koti Bedpuraan Simriti Aru Saasat

Karodo Ved, Puraan, Smritiya Aur Shastra Hai

Kai Koti Kiey Ratan Samud

Kai Karod Ratna Aur Samundra Banaye Hai

Kai Koti Nana Prakaar Jant

Kai Karod Kitni Prakaar Ke Jeev Hai

Kai Koti Kiey Chirjivay

Kai Karod Kaafi Samai Jeeney Wale Kiye Hai

Kai Koti Giri Mer Suvaran Thivay

Kai Karod Soney Ke Parvat Hai

Kai Koti Jakhya Kinar Pisaach

Kai Karod Yaksh, Daitya Aur Bhoot Hai

Kai Koti Bhoot Pret Sukar Mrigaach

Kai Karod Pret, Bhoot, Soor, Aur Hiran Hai

Sabh Te Nerey Sabhahu Te Duri

Sab Se Nazdeek Bhi Aur Sab Se Door Bhi Hai

Nanak Aapi Alipturhi Aabharpuri----4

Hey Nanak! Vah Swayam Nirlep Hokar, Bharpoor Ho Raha Hai


Kai Koti Paataal Ke Wasi

Kai Karod Paataal Mein Rehney Wale Hai

Kai Koti Narak Surag Nivasi

Kai Karod Narko Aur Swargo Mein Bastey Hai

Kai Koti Janmahi Jivahi Marahi

Kai Karod Janam Letey Aur Martey Hai

Kai Koti Bahu Joni Firahi

Kai Karod Bahut Yoniya Mein Gumtey Hai

Kai Koti Baithat Hi Khahi

Kai Karod Baithey Hi Khaatey Hai

Kai Koti Gaalahi Thaki Pahi

Kai Karod Mehnat Karkey Thak Jaatey Hai

Kai Koti Kiey Dhanvant

Kai Karod Badey Dhanwaan Banaye Hai

Kai Koti Maaiaa Mahi Chint

Kai Karod Maya Ki Chinta Mein Hai

Jah Jah Bhana Tah Tah Raakhey

Jis Tarah Bhata Hai Vahi Vahi Rakhta Hai

Nanak Sabhu Kichu Prabh Kay Haathey----5

Hey Nanak! Sab Kuch Prabhu Ke Haath Mein Hai


Kai Koti Bhaey Bairaagi

Kai Karod Bairaagi Huey Hai

Ram Naam Sangi Tini Liv Laagi

Unki Liv Ram Naam Se Lagi Hai

Kai Koti Prabh Kau Khojantey

Kai Karod Prabhu Ko Doondtey Firtey Hai

Aatam Mahi Paarbrahamu Lahantey

Aatma Mein Prabhu Ko Paa Letey Hai

Kai Koti Darsan Prabh Piaas

Kai Karod Ko Prabhu Ke Darshano Ki Pyaas Hai

Tin Kau Milio Prabhu Abhinaas

Unko Naashheen Prabhu Mila Hai

Kai Koti Magahi Satsangu

Kai Karod Sati Sangati Maangtey Hai

Paarbraham Tin Laga Rangu

Unko Ishwar Ka Rang Laga Hai

Jin Kau Hoey Aapi Suprasn

Jinkey Upar Vah Swayam Prasan Hota Hai

Nanak Te Jan Sada Dhani Dhani----6

Hey Nanak! Vey Bhakt Sada Dhanya Hai


Kai Koti Khani Aru Khand

Kai Karod Khaaniya Aur Dharti Ke Bhag Hai

Kai Koti Akaas Brahmand

Kai Karod Aakash Aur Brahmand Hai

Kai Koti Hoey Avtaar

Kai Karod Avtaar Huey Hai

Kai Jugti Kino Bisthaar

Kai Yuktiyo Se Pasara Pasra Hua Hai

Kai Baar Pasrio Paasaar

Yeh Rachna Kai Baar Rachi Gai

Sada Sada Iku Ekankaar

Parantu Ek O Ankaar Sada Ek Hi Raha

Kai Koti Kino Bahu Bhati

Kai Karod Kai Prakaar Ke Lok Kiye

Prabh Te Hoey Prabh Mahi Samati

Jo Prabhu Se Huey Aur Prabhu Mein Hi Sama Gaye

Ta Ka Antu Na Jaaney Koi

Uska Ant Koi Nahi Jaanta

Aapey Aapi Nanak Prabhu Soi----7

Hey Nanak! Vah Prabhu Swayam Prakash Hai


Kai Koti Paarbraham Ke Daas

Kai Karod Parmeshwar Ke Daas Hai

Tin Hovat Aatam Pargaas

Unki Aatma Mein Prakash Hota Hai

Kai Koti Tat Ke Betey

Kai Karod Tatva Ko Jaanney Wale Hai

Sada Niharahi Eko Netrey

Sada Sab Ko Ek Hi Nazar Se Dekhtey Hai

Kai Koti Naam Rasu Pivahi

Kai Karod Naam Ka Ras Paan Kartey Hai

Amar Bhaey Sad Sad Hi Jivahi

Vah Amar Hokar Sada Sada Jivit Rehtey Hai

Kai Koti Naam Gun Gaavahi

Kai Karod Naam Ka Yash Gaatey Hai

Aatam Rasi Sukhi Sahaji Samavahi

Aatma Ke Ras Aur Sukh Anand Mein Samatey Hai

Apuney Jan Kau Saasi Saasi Samarey

Vah Apne Bhat Ko Shwas Shwas Sambhaalta Hai

Nanak Oi Parmesur Ke Piaarey----8----(10)

Hey Nanak! Vah Parmeshwar Ke Pyaare Hai


GO BACK TO MY HOME-PAGE
GO TO SUKHMANI SAHIB MAIN PAGE
GO TO CHAPTER 11 OF SUKHMANI SAHIB