Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Sathya Sai Baba Ji Ki Aarti


Om Jai Jagadish Hare Swami Sathya Sai Hare

Bhaktajana Samrakshaka Bhaktajana Samrakshaka

Parthimaheshwara Om Jai Jagadish Hare

Shashivadana Shreekara Sarva Pranapathe

Swami Sarva Pranapathe

Aashrita Kalpalatheeka

Aashrita Kalpalatheeka

Aapathbaandhava

Om Jai Jagadish Hare

Mata Pita Guru Daivamu Mariyanthayu Neeve

Swami Mariyanthayu Neeve

Nadabrahma Jagannatha

Nadabrahma Jagannatha

Nagendrashayana

Om Jai Jagadish Hare

Omkara Rupa Om Jai Shiva Sai Mahadeva

Sathya Sai Mahadeva

Mangala Aarti Anduko

Mangala Aarti Anduko

Mandaragiridhari

Om Jai Jagadish Hare

Narayana Narayana Om Sathya

Narayana Narayana Narayana Om

Narayana Narayana Om Sathya

Narayana Narayana Om Sathya

Om Jai Satguru DevaLogo