Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Ramchandra Ji Ki Aarti


Shri Ramchandra Kripalu Bhaj Man Haran Bhav Bhay Darunam

Nav Kanj Lojan Kanj Mukhkar Kanjpad Kanjarunam

Kandarp Agneet Amit Chavi Nav Neel Neeraj Sundaram

Patpeet Maanahu Tadit Ruchi Suchi Naomi Janak Sutavaram

Bhaj Deen Bandhu Dinesh Daanav Daitya Vansh Nikandanam

Raghunand Anand Kand Kaushal Chand Dashrathnandanam

Sir Mukut Kundal Tilak Charu Udaar Ang Vibhushanam

Aajaan Bhuj Sarchap Dhar Sangramjit Khardooshanam

Itivadit Tulsidas Shankar Shesh Muni Man Ranjanam

Mam Hridaya Kanch Nivas Kuru Kamadikhal Dal Ganjanam

Shri Ramchandra Kripalu Bhaj Man Haran Bhav Bhay Darunam

Nav Kanj Lojan Kanj Mukhkar Kanjpad KanjarunamLogo