Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Parvati Mata Ji Ki Aarti


Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata

Brahma Sanatan Devi Shubh Fal Ki Data

Arikul Pada Vinasin Nijsevan Trata

Jag Jivan Jagdamba Harihar Gun Gata

Sihan Vahan Saajey Kundal Rah Maatha

Dev Vadhu Jahan Gaavat Nirat Karat Tatha

Satyug Roopshil Ati Sundar Naam Sati Kahata

Hemachal Ghar Janmi Sakhiyan Sang Rata

Shumbh Nishumh Vidaarey Hemachal Syata

Sahastra Bhuja Tan Dharkey Chakra Chakra Liya Satha

Shrishti Roop Tumhi Ho Janini Shiv Sang Rang Rata

Nanda Bhringibin Lahi Sara Jag Mad Mata

Devi Araj Karat Hum Chitku Laata

Naachat De De Taali Man Mein Rang Laata

Shri Pratap Aarti Maiya Ki Jo Koi Gaata

Swargsukhi Nit Rehta Sukh Sampati PaataLogo