Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Krishna Ji Ki Aarti


Jai Shri Krishna Hare Prabhu Jai Shri Krishna Hare

Sakal Jagat Ke Praani Dukh Santaap Hare

Jai Shri Krishna Hare

Mor Mukut Sir Sohey Kar Murali Dhari

Sur Nar Muni Sab Mohe Sundar Chhavi Pyaari

Jai Shri Krishna Hare

Ukhal Aap Bandha Kar Yamularjun Haari

Vrindavan Prabhu Aakar Lila Bahut Kari

Jai Shri Krishna Hare

Aadha Bakasur Mor Brahma Moh Taari

Adhbut Khel Dikhakar Kali Naag Hari

Jai Shri Krishna Hare

Paan Kiya Daavanal Gir Puja Kini

Lila Raas Rachakar Sudh Budh Har Lini

Jai Shri Krishna Hare

Prem Sahit Nit Aarti Arjun Mein Gaaoo

Charan Kamal Sang Prati Yeh Prabhu Var Chahoo

Jai Shri Krishna HareLogo

BACK TO THE CHALISAS & AARTIS PAGE