Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Ganga Mata Ji Ki Aarti


Om Jai Ganga Mata, Shri Jai Gange Mata

Jo Nar Tumko Dhyata, Jo Nar Tumko Dhyata

Man Vaanchit Fal Pata, Om Jai Gange Mata

Chandra-Si Jyoti Tumhari, Jal Nirmal Aata

Sharan Pada Jo Teri, Sharan Pada Jo Teri

So Nar Tar Jata, Om Jai Gange Mata

Bhavsagar Se Tarey, Sab Jag Ki Ghyata

Karuna Drishti Tumhari, Karuna Drishti Tumhari

Tribhuvan Sukh Data, Om Jai Gange Mata

Ek Baar Bhi Jo Nar, Teri Sharnagat Aata

Yam Ki Traas Mitakar, Yam Ki Traas Mitakar

Param Gati Pata, Om Jai Gange Mata

Aarti Maat Tumhari, Jo Jan Nit Gata

Arjun Jagat-Jaldhi Ka, Vahi Par PataLogo

BACK TO THE CHALISAS & AARTIS PAGE