Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Ganesh Ji Ki Aarti


Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Laduvan Ka Bhog Lagey Sant Karey Seva

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Ek Dant Dayavant Char Bhuja Dhari

Mastak Sindur Sohay Musey Ki Savari

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Andhan Ko Aankh Det Koryan Ko Kaya

Baanjhan Ko Putra Det Nirdhan Ko Maya

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Haar Chadey Phool Chadey Aur Chadey Meva

Surdas Sharan Aayo Sufal Keejay Seva

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Mata Jaaki Parvati Pita Mahadeva

Deenan Ki Laaj Raakho Shambhu Sut Vaari

Kaamna Ko Poora Karo Jag Balihari

Jai Ganesh Jai Ganesh Jai Ganesh Deva

Mata Jaaki Parvati Pita MahadevaLogo